موضوعات = آموزش محیط زیست و ارزیابی آثار و پیامدهای اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نگرش دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه شهر همدان نسبت به حفاظت از محیط‌زیست

دوره 1، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 20-28

وحید عزیزی؛ مسلم سواری؛ معین صادقی؛ غلامرضا یاوری