دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 1-186 
2. تحلیل توصیفی - استنباطی محتوای کتاب درسی «انسان و محیط‌زیست» از جنبه درونی

صفحه 25-44

10.30473/ee.2020.6562

فاطمه پرسته قمبوانی؛ فهیمه السادات حقیقی؛ سید میلاد رامین آزاد


10. مطالعه‌ سطح نگرش زیست‌محور دانش‌آموزان دبیرستانی در شهر تهران

صفحه 175-186

10.30473/ee.2020.6570

حسین میرزایی؛ حامد سیارخلج؛ مجید فاطمی خصال؛ محمد خانمحمدی