با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
تأثیر دانش جامعه محلی بر ادراک تخریب تنوع‌زیستی منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد استان زنجان

پروانه صفری الموتی؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ جابر اعظمی

دوره 11، شماره 3 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 21-40

https://doi.org/10.30473/ee.2023.63554.2511

چکیده
  دانش‌ ذی‌نفعان یکی از عناصر اساسی در مدیریت تنوع‌زیستی است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی دانش جامعه محلی و تأثیر آن بر وضعیت تخریب تنوع‌زیستی ادراک‌شده در منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد استان زنجان با استفاده از روش‌شناسی کمی (توصیفی-همبستگی) انجام شد. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه‌ای برابر با 250 نفر از خانوارهای روستایی که وابسته ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
مقایسه تطبیقی امنیت زیستی واحدهای پرورشی طیور محلی و دانش مدیریتی و محیط‌زیستی پرورش‌دهندگان در شهرستان مراغه

حلیمه رزمی؛ علی شمس؛ محمدحسین شهیر

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1401، ، صفحه 71-86

https://doi.org/10.30473/ee.2023.52483.2198

چکیده
  امنیت زیستی نقش مهمی در بهره­وری اقتصادی پرورش طیور محلی به‌عنوان یکی از ارکان معیشت خانوارهای روستایی و همچنین کنترل و انتقال بیماری­های مشترک بین انسان و دام و یا اشاعه عوامل آلودگی­ سایر بیماری­ها دارد. دانش یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در رعایت موارد امنیت زیستی است. هدف مقاله حاضر، سنجش سطح امنیت زیستی پرورش طیور محلی ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
تحلیل اثرات اکوتوریسم در توانمندسازی جوامع محلی (مطالعه موردی: شهرستان سوادکوه)

جواد قاسمی؛ حسام‌الدین غلامی؛ امیر افضلی گروه؛ امیر علم بیگی

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1401، ، صفحه 87-106

https://doi.org/10.30473/ee.2023.58331.2344

چکیده
  با توجه گسترش اکوتوریسم، بررسی اثرات آن بر توانمندسازی جوامع محلی از اهمیت بالایی برخوردار است. از همین رو، این پژوهش به دنبال اندازه‌گیری میزان توانمندسازی جوامع محلی در اثر اکوتوریسم بود. در این راستا با بهره‌گیری از چارچوب مفهومی چرخ توانمندسازی مندوزا راموس (2013)، پیمایشی در شهرستان سوادکوه اجرا شد. بر این اساس، با استفاده از ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
تحلیل محتوای میزان توجه به مؤلفه‌های تربیت شهروند بوم‌شناختی در کتب مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول

عباسعلی خندانی؛ علی ایمان زاده؛ شهرام رنجدوست

دوره 10، شماره 3 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 87-97

https://doi.org/10.30473/ee.2022.52430.2196

چکیده
  شهروند بوم‌شناختی به‌عنوان یک نوع شهروندی نوظهور، به معنای مسئولیت‌های خاص انسان برای محافظت از بوم و محیط‌زیست است به طریقی که فرد به فراتر از منافع محدود خود بیندیشد. هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای میزان توجه به مؤلفه‌های تربیت شهروند بوم‌شناختی در کتب مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول است. برای رسیدن به این هدف روش تحلیل محتوا به‌کاربرده ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
تحلیل نقش تحصیلات بر نگرش دبیران مقطع راهنمایی نسبت به معیارهای مرتبط با آموزش محیط زیست

فروزان فرخیان؛ محمد حسین پور؛ آتوسا سلیمانی

دوره 2، شماره 5 ، آبان 1392، ، صفحه 31-38

چکیده
  آموزش محیط زیست به عنوان فرایندی مادام‌العمر که بخش مهمی از آن در محیط مدرسه صورت می‌پذیرد در بهبود مشکلات زیست‌محیطی نقشی انکار ناپذیر دارد. از این‌رو سرمایه‌گذاری در محیط مدرسه جهت پرورش کودکانی آگاه نسبت به مسائل زیست محیطی، حضور معلمانی حساس و دارای نگرشی مثبت در این زمینه را می‌طلبد. این پژوهش با هدف بررسی نگرش زیست محیطی ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
مقایسه تاثیر مشوق های مادی وغیرمادی برعملکرد زنان روستایی درمورد مصرف حامل های انرژی

مصطفی ویسی؛ مریم لاریجانی؛ الهه جهاندیده

دوره 2، شماره 5 ، آبان 1392، ، صفحه 73-81

چکیده
  سالانه بخش زیادی از منابع انرژی کشور به دلایلی چون مناسب نبودن فناوری، ارزان بودن انرژی و عدم دقت در مصرف از بین می‌رود. زنان می‌توانند مسیر بسیاری ازفتارهای پرخطر بر ضد محیط‌ زیست را تغییر دهند. این مطالعه نیمه آزمایشی بوده است. نمونه‌گیری به عمل نیامد و تمامی زنان بالای 13 سال روستای چشمه‌سفید شهرستان کرمانشاه که تعداد آنها ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
ارزیابی اثرات اجتماعی و محیط زیستی احداث و توسعه بندر فریدونکنار بر اجتماع محلی

صادق صالحی؛ جمال محمدی؛ سید احمد میرمحمد تبار دیو کلایی؛ عادله سرادی‌پور

دوره 1، شماره 4 ، تیر 1392، ، صفحه 41-57

چکیده
  هدف مقاله حاضر بررسی اثرات اجتماعی احداث و توسعه بندر فریدونکنار بر شهر فریدونکنار (استان مازندران) است. چارچوب نظری این تحقیق مبتنی بر شاخص‌های فینستر بوش در زمینه کاربرد تحلیل تاثیر اجتماعی و زیست محیطی است. جامعه آماری تحقیق، شهرستان فریدونکنار و بخش های اطراف آن است. روش تحقیق آن کیفی است و جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش مصاحبه ...  بیشتر