نویسنده = سید ابراهیم میر شاه جعفری
تعداد مقالات: 1
1. نحوه گنجاندن عناوین آموزش محیط‌زیست در کتاب‌های درسی دوره متوسطه ایران و اولویت‌بندی عناوین مغفول

دوره 7، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 9-18

10.30473/ee.2018.5055

ندا پریشانی؛ سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ فریدون شریفیان؛ مهرداد فرهادیان