با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
عوامل مؤثر بر ادراک مصرف‌کننده از قابلیت استفاده مجدد بسته‌بندی محصول(موردمطالعه: مصرف‌کنندگان شهر بوشهر)

مجید اسماعیل‌پور؛ آزاده رجبی

دوره 7، شماره 3 ، خرداد 1398، ، صفحه 115-126

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5812

چکیده
  امروزه مصرف­ کنندگان بیشتر نگران تغییرات محیطی شده و در این راستا رفتار خریدشان را نیز تغییر داده­ اند. نگرانی برای محیط­زیست باعث شده که آنها در تصمیم‌گیری‌ خرید خود به قابلیت استفاده مجدد بسته‌بندی توجه کنند. هدف این پژوهش، بررسی اثر عوامل مؤثر بر ادراک مصرف­ کنندگان از قابلیت استفاده مجدد بسته ­بندی محصولات است. این پژوهش ...  بیشتر