با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
دوره 10 (1400-1401)
دوره 9 (1399-1400)
دوره 8 (1398-1399)
دوره 7 (1397-1398)
دوره 6 (1397-1396)
دوره 5 (1396-1395)
دوره 4 (1395-1394)
دوره 2 (1392)
دوره 1 (1391)

               نمایش اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره‌ها

10
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مشاهده مقاله 441,413
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 365,519
نسبت مشاهده بر مقاله 1329.56
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1100.96
درصد پذیرش 18
زمان پذیرش (روز) 122
تعداد پایگاه های نمایه شده 9
تعداد داوران 518

 

« آموزش محیط زیست و توسعه پایدار » نشریه‌ای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعه دانش و انتشار نتایج تحقیقات حاصل از پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در موضوعات مختلف مربوط به آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار را به‌صورت فصلنامه با صاحب‌امتیازی دانشگاه پیام نور منتشر می‌کند. سایر اطلاعات این نشریه به شرح زیر می‌باشد:

آموزش محیط زیست و توسعه پایدار با همکاری مشترک انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و  انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران در قالب تفاهم‌نامه همکاری منتشر می‌شود.
فلودیاگرام مراحل داوری و پذیرش مقاله در قسمت فرایند پذیرش مقالات شرح داده شده‌است.
حقوق معنوی: کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است؛
این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
نوع نشریه: نشریه علمی- چارک اول(ISC) و رتبه علمی الف از کمیسیون ارزیابی نشریات وزارت علوم در آخرین ارزیابی‌های انجام شده
نوع مقالات علمی قابل انتشار: پژوهشی، مروری، ترویجی، کوتاه، مطالعه موردی، روش‌شناسی، کاربردی، نقطه‌نظر و مفهومی
شیوه انتشار: الکترونیکی و چاپی
توالی انتشار: فصلنامه
زبان نشریه: فارسی و علاوه بر آن چکیده و منابع مقالات به انگلیسی(از سال 1397، شماره تابستان در هر سال با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به زبان انگلیسی منتشر می شود)
متوسط زمان داوری مقالات: 6 هفته
سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از سامانه مشابه یاب متون علمی همیاب استفاده می‌شود.
نحوه دسترسی: رایگان و آزاد به مقالات
کشور محل انتشار: ایران
حوزه فعالیت تخصصی: همه مباحث مؤثر و مرتبط با حوزه آخرین پژوهش ­های بنیادی، کاربردی و توسعه ­ای مرتبط با آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار
شروع انتشار به عنوان فصلنامه علمی- پژوهشی: زمستان 1394
شماره و تاریخ مجوز کمیسیون نشریات وزارت عتف: 3/18/240562 مورخ 12/11/1394
شماره و تاریخ مجوز هیات نظارت بر مطبوعات (وزارت ارشاد): 23019 مورخ 10/07/1391
هزینه بررسی و پذیرش مقاله: در حال حاضر سه میلیون ریال تا مرحله پذیرش قطعی و سه میلیون ریال هزینه انتشار (جمعاً شش میلیون ریال)
نوع داوری: فرایند داوری تخصصی به‌صورت داوری بسته و دوسو ناشناس و حداقل دو داور و یک داور تطبیقی
بازه زمانی بررسی اولیه: یک هفته کاری
ایمیل نشریه: ee@pnu.ac.ir


خبر مهم: با کمال مسرت به اطلاع می رساند فصلنامه علمی آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار برای سومین سال متوالی در رتبه‌بندی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رتبه الف را کسب نموده است. ضمن تبریک این موفقیت از زحمات ارزشمند کلیه همکاران، داوران و پژوهشگران محترمی که با این نشریه همکاری داشته اند، تقدیر و تشکر به عمل می آید. 

نویسندگان محترمی که برای پرداخت هزینه پذیرش و انتشار مقالات با مشکل در سامانه پرداخت مواجه هستند لطفاً از مرورگر فایرفاکس برای واریز هزینه‌ها اقدام فرمایند.

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
Sustainable B2B Branding Through Social Media: An Exploratory Analysis of Iranian Ports

Sima Alipour؛ Morteza Maleki MinbashRazgah؛ Davood Feiz؛ Azim Zarei

دوره 11، شماره 4 ، شهریور 1402، صفحه 7-23

https://doi.org/10.30473/ee.2023.66778.2603

چکیده
  A B S T R A C T    Business-to-Business markets use the positive effect of sustainable measures to strengthen their brand. Because sustainable branding supports competitive advantage with a positive impact on customer perceptions and satisfaction, in this regard, the tools and platforms available in the online environment can be effective in sustainable B2B branding by facilitating interaction and dialogue in an informal way between the company and its audience. Therefore, the current research was conducted to provide a conceptual framework of sustainable B2B branding through social ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
Effectiveness of Teaching Environmental Concepts through Animism-Based Storytelling on Children's Environmental Knowledge and Environmental Attitude

Nafiseh Paivandi؛ Saeed Shahhosseini؛ Sirus Mansoori

دوره 11، شماره 4 ، شهریور 1402، صفحه 25-39

https://doi.org/10.30473/ee.2023.66668.2598

چکیده
  One of the most important recent concerns in the world is the environment and its protection. Environmental education by storytelling, which is based on children's thinking mechanisms, can be considered a method for child education. This study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of teaching environmental concepts through animism-based storytelling on children's environmental knowledge and attitude. The research is quasi-experimental, including two groups (experimental and control), a pre-test and a post-test. The statistical population includes all the first-grade elementary ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
The Role of Technical Knowledge and Technology Accessibility in Explaining Grain Farmers’ Soil Conservation Behavior: The Use of Technology Acceptance Model

Ali Ahmadi Firouzjaie؛ Leili Ahmadi؛ Hamideh Khalaj

دوره 11، شماره 4 ، شهریور 1402، صفحه 41-59

https://doi.org/10.30473/ee.2023.64105.2526

چکیده
  Soil degradation caused by conventional agriculture is a growing problem on grain farms in the Bagherabad district of Mahallat County. This study sought to investigate grain farmers᾽ soil conservation behavior (SCB) based on an extended technology acceptance model (TAM). A structural equation modeling technique was used to test this extended TAM based on the survey collected data from 243 grain farmers. Findings revealed that farmers poorly used soil conservation practices (SCPs). However, among SCPs, grain farmers have used organic manuring the most and cover cropping the least on their farms. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
The Effect of Greenwashing, Attitudes & Beliefs on Green Purchase Intention (Case Study: Kerman Environmentalists)

Fatemeh Pourjahanshahi؛ Saeid i Dehyadegar

دوره 11، شماره 4 ، شهریور 1402، صفحه 61-74

https://doi.org/10.30473/ee.2023.67085.2612

چکیده
  Today, many consumers advocate green products to reduce the effect of their consumption practices on the environment For this reason, companies have tried to produce green products, but many of the actions of companies in the field of green product production are misleading and deceptive, which is called greenwashing. The present study aimed to investigate the effect of understanding greenwashing, attitudes, and beliefs on green purchase intention among environmentalists. The population included the environmentalists in Kerman, to whom a standard electronic questionnaire was sent for data collection. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
An Investigation of Factors Influencing the Pro-Environmental Behavior of Orchardists in Dena Kooh District, Semirom County

Zabihollah Aziz Habibabad؛ Maryam Sharifzadeh

دوره 11، شماره 4 ، شهریور 1402، صفحه 75-88

https://doi.org/10.30473/ee.2023.66076.2580

چکیده
  At present, environmental crises caused by irresponsible agricultural activities are known to increase environmental vulnerability around the world. So, it is important to know how people think about the environment, what they know, and how concerned they are with nature and the environment. This survey research was aimed at understanding the pro-environmental behavior and its influencing factors among the apple orchardists of the Dena Kooh area of Semirom County. The population consists of 4019 horticultural producers in 28 villages in the Dena Kooh district, and the sample size was determined ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
Investigating the Effect of Traffic Culture Education on the Law-Abiding & Citizenship Behavior (Case Study: Middle School Students in District 12 of Tehran)

Manijeh Ahmadi؛ Kosar Baeitabar

دوره 11، شماره 4 ، شهریور 1402، صفحه 89-106

https://doi.org/10.30473/ee.2023.63123.2487

چکیده
  The main purpose of this study is to investigate the effect of traffic culture education on the law-abiding and citizenship behavior of middle school students in District 12 of Tehran. The research method is quasi-experimental with pre-test and post-test design and is applied in terms of purpose. In terms of data type, this research is quantitative, and in terms of time, it is a cross-sectional research. The statistical population was 4756 high school students in District 12 of Tehran in the academic year 2020-2021, which was selected by random cluster sampling of 40 seventh-grade students in two ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
Designing and Analysis of a Positive Organizational Behavior Model with Emphasis on Environmental Implications in the Water and Power Industry

Zaeimeh Farjadinezhad؛ Mehrdad Goodarzvand Chegini؛ Hamidreza Rezaee Kelidbari؛ Morad Rezaee Dizgah

دوره 11، شماره 4 ، شهریور 1402، صفحه 107-128

https://doi.org/10.30473/ee.2023.58781.2361

چکیده
  The purpose of this study is to develop a model of positive organizational behavior with an emphasis on environmental consequences and also to investigate the relationship between the characteristics of positive organizational behavior with individual, organizational, and environmental consequences. This is an applied research with an integrated method (qualitative-quantitative). The statistical population of the study included water and sewage industry experts and faculty members (20 people) who were sampled by snowball technique. For the quantitative part, 120 water and sewage workers in the ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
The Predictive Role of Green Space in Reducing the Stress of English Language Students of Alborz Payame Noor University: A Mixed Design

Fatemeh Takallou؛ Enayatollah Yazdanpanah

دوره 11، شماره 4 ، شهریور 1402، صفحه 129-145

https://doi.org/10.30473/ee.2023.68779.2664

چکیده
  Increasing urbanization has resulted in urban stress, and this issue has affected adults, including university students. This study investigates the relationship between the utilization of nearby green spaces by university students and their perceptions of stress and health. According to Ulrich's Stress Reduction Theory, this study designs an online survey method on students’ stress and analyzes their stress based on the results of the survey. The statistical population of the research included all 417 undergraduate students of English Language Translation at Alborz Payame Noor University ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
The Moderating Role of Managers’ Emotional Intelligence in Explaining the Relationship between Research and Development Costs and Corporate Social and Environmental Responsibility

Sobhan Abdolrezaei؛ Mohammd Hassan Janani؛ Mahmoud Hematfar

دوره 11، شماره 4 ، شهریور 1402، صفحه 147-157

https://doi.org/10.30473/ee.2023.67382.2620

چکیده
  Corporate social responsibility approaches are becoming increasingly widespread since environmental performance is a significant aspect of developing a firm socioemotional wealth, such as legitimacy, trustworthiness, and image. This study investigates the moderating role of managers’ emotional intelligence on the relationship between research and development costs and the social and environmental responsibility of manufacturing companies in the Tehran Stock Exchange. This research is applied and correlational. One hundred thirty-two companies were selected as sample companies that were active ...  بیشتر

تحلیل توصیفی - استنباطی محتوای کتاب درسی «انسان و محیط‌زیست» از جنبه درونی

فاطمه پرسته قمبوانی؛ فهیمه السادات حقیقی؛ سید میلاد رامین آزاد

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 25-44

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6562

چکیده
  کتاب «انسان و محیط‌زیست» بر پایه رویکرد عام برنامه درسی (شکوفایی فطرت الهی) و با توجه به عناصر پنج‌گانه (علم، تفکر، ایمان، اخلاق و عمل) در چهار پهنه (خود، خلق، خلقت و خالق متعال) برای تدریس در سال یازدهم کلیه رشته‌های تحصیلی تألیف شده است. ازآنجاکه این درس برای نخستین بار به‌عنوان درسی مستقل وارد نظام آموزشی کشور شده و به موضوعات ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
تاثیر گیمیفیکیشن (بازی وار سازی) بر یادگیری و یادداری مفاهیم محیط زیست دانش آموزان

محسن باقری؛ رضا طلیمی

دوره 9، شماره 3 ، خرداد 1400، ، صفحه 23-32

https://doi.org/10.30473/ee.2021.55399.2273

چکیده
  هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آموزش با استفاده از گیمیفیکیشن بر یادگیری و یادداری مفاهیم محیط‌زیست دانش‌آموزان پایه یازدهم بود. روش پژوهش به‌صورت شبه تجربی و طرح تحقیق پیش آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه انتخاب شد. جامعه آماری نیز شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پایه یازدهم شهر اراک بودند که در سال تحصیلی 99- 1398 مشغول به تحصیل بودند که تعداد ...  بیشتر

بررسی تطبیقی آموزش محیط‌زیست در برنامه‌درسی دوره ابتدایی ایران و کشورهای منتخب

احسان خواجویی؛ اصغر سلطانی؛ کرامت اسمی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 9-24

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6561

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی ­تطبیقی آموزش محیط­زیست در برنامه‌درسی دوره ابتدایی ایران با برنامه ­درسی کشورهای منتخب، بر اساس چهارعنصر هدف، محتوا، روش­های تدریس و شیوه ­های ارزشیابی بود. این پژوهش کیفی و از نوع پژوهش­ تطبیقی است که از الگوی بردی برای مقایسه داده ­های پژوهش استفاده کرده است. جامعه آماری شامل همه کشورها در پنج ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر بهبود فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در اماکن ورزشی

سعدالله پورمیرزا؛ شهاب بهرامی؛ حسین عیدی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 83-96

https://doi.org/10.30473/ee.2021.7538

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر بهبود فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در اماکن ورزشی طراحی و اجرا گردید. تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می­باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران اماکن ورزشی آگاه به حوزه بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست، بودند که تجربه کافی در عرصه ورزش و اماکن ورزشی دارا می‌باشند. بر اساس شیوه انتخاب نمونه‌گیری ...  بیشتر

طراحی الگوی برنامه درسی فعالیت‌های فوق‌برنامه برای دانش آموزان دوره دوم ابتدایی با تأکید بر آموزش محیط‌زیست

سمیه اسدزاده؛ مریم سیف نراقی؛ عزت اله نادری؛ قدسی احقر

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1399، ، صفحه 9-20

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6760

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین عناصر برنامه درسی فعالیت فوق‌برنامه با تأکید بر آموزش محیط‌زیست برای دانش آموزان دوره دوم ابتدایی انجام گرفته است. این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی می‌باشد که با روش تحقیق زمینه‌ای انجام شده است. بر این اساس با مطالعه و بررسی اسناد و مدارک برنامه درسی فعالیت فوق‌برنامه برخی از کشورها الگویی، برای برنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
توسعه پایدار: از سیاستگذاری تا عمل (تبیین مدل شکاف خط مشی های عمومی درحوزه محیط زیست)

فاطمه رضائی؛ مجتبی طبری؛ علی فرهادی محلی؛ تورج مجیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1402

https://doi.org/10.30473/ee.2023.59822.2388

چکیده
  از جمله اقدامات جهت دستیابی به توسعه پایدار، خط مشی ‌گذاری زیربنایی دولتمردان کشورها، برای بهبود مسائل زیست‌محیطی است. هدف این پژوهش، تبیین مدل اقتضایی تحلیل شکاف خط مشی های عمومی دولت در حوزه محیط زیست می باشد. پژوهش حاضر، بر اساس هدف یک پژوهش کاربردی است و بر حسب ماهیت موضوع، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در این مطالعه، شامل کلیه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
فرا تحلیل عوامل موثر بر رفتار خرید سبز (مطالعه موردی: مشتریان کسب وکارهای اشتراکی تهران)

سید حبیب موسوی راشدی؛ وحید مکی زاده؛ اسماعیل حسن پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402

https://doi.org/10.30473/ee.2023.56926.2299

چکیده
  افزایش ناگهانی جمعیت در سال‌های اخیر، منجر به افزایش مصرف بی رویه منابع، تغییرات آب و هوایی، افزایش گازهای گلخانه ای، و انقراض گونه های نادر شده است. تلاش برای حفاظت از محیط زیست به یک نگرانی جهانی تبدیل شده‌است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و طبقه بندی عوامل موثر بر رفتار خرید سبز توسط مصرف کنندگان است. بیشترین ضرورت پژوهش در شرایط فعلی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
تحلیل رفتار حفاظتی باغداران شهرستان زنجان: توسعه‌ای بر مدل اعتقاد بهداشتی

رویا کرمی؛ سحر طبیبیان؛ نسرین احمدی؛ طاهره شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402

https://doi.org/10.30473/ee.2023.61558.2436

چکیده
  حفظ و توسعه منابع انسانی در محیط کشاورزی پر خطر، مستلزم رعایت اصول ایمنی کشاورزی است. در این راستا درک رفتار حفاظتی باغداران با تاکید بر نقش مولفه‌های مدل اعتقاد بهداشتی در تبیین مسیر شکل‌گیری رفتار حفاظتی باغداران شهرستان زنجان از طریق تاثیر دانش و نگرش به عنوان هدف این مطالعه انتخاب شده است. مطالعه از نظر هدف کاربردی و به روش توصیفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
بررسی تجربیات زیست شده دانش آموزان دوره متوسطه از آموزش محیط زیست از طریق برنامه درسی پنهان به منظور ارائه راهکارهایی برای ارتقاء سواد محیط‌زیستی

لیلا پرهیزکار؛ کوروش فتحی واجارگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

https://doi.org/10.30473/ee.2022.40780.1841

چکیده
  امروزه باتوجه به بحرانهای زیست‌محیطی موجود که بسیاری از آنها به موجب عدم داشتن سواد محیط‌زیستی انسان‌ها می باشد باید دغدغه اصلی آموزش و پرورش این باشد که دانش‌آموزان درمدرسه تحت تأثیر برنامه درسی پنهان چه تجاربی را کسب می کند. زیرا این برنامه درسی اثراتی به مراتب عمیق‌تر از برنامه درسی آشکار در ایجاد نگرش‌ها ، رویکردها و ارزش‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
برازش رابطه ساختاری استفاده از لوازم خانگی با مصرف پایدار آب بر اساس نگرش و دانش زیست محیطی: نقش واسطه ای قصد رفتاری

قاسم زارعی؛ فروزان قضائی؛ آراز راشدی زهرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402

https://doi.org/10.30473/ee.2023.61021.2425

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش دانش زیست‌محیطی و نگرش به مصرف پایدار بر قصد رفتاری و استفاده از لوازم‌خانگی با مصرف پایدار آب در میان بانوان استفاده کننده از لوازم خانگی در شهر اردبیل و در زمستان 1398 انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه بانوان بالای 20 سال و استفاده کننده لوازم‌خانگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
ارزیابی روش‌های مناسب تصمیم‌گیری برای انتخاب بهترین روش مدیریت احیای تالاب پریشان

بهاره صمدی کوچکسرائی؛ کامران رضایی توابع؛ پوریا غلامزاده؛ حمید ظهرابی؛ نبی الله مرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402

https://doi.org/10.30473/ee.2023.63378.2500

چکیده
  کشاورزی غیراصولی و خشکسالی‌های پی‌درپی از مهم‌ترین عوامل خشک شدن تالاب بین‌المللی پریشان است. جهت احیای این تالاب، استفاده از اقدامات مدیریتی اجتناب‌ناپذیر است و در عین حال، نقش جوامع محلی و مشارکت آنها در این امر خطیر، بسیار تأثیرگذار خواهد بود. هدف از این تحقیق، شناسایی گزینة مدیریتی مناسب برای احیای تالاب پریشان و سنجش میزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
ارائه مدل توسعه بازار محصولات غذایی سالم و ارگانیک استان کرمانشاه؛ بکارگیری رویکرد کیفی نظریه بنیانی

نادر نادری؛ احسان خسروی؛ فرانک کرمیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402

https://doi.org/10.30473/ee.2023.64529.2540

چکیده
  هدف کلی از انجام این پژوهش، ارائه مدل توسعه بازار محصولات سالم و ارگانیک واحدهای صنایع غذایی استان کرمانشاه می‌باشد. رویکرد حاکم بر پژوهش حاضر کیفی و با استفاده از روش نظریه بنیانی انجام پذیرفت. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه مطلعان کلیدی در زمینه موضوع مورد پژوهش در استان کرمانشاه می‌باشند. برای انتخاب مشارکت‌کنندگان از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
همخوانی برنامه درسی قصد شده، اجراشده و کسب‌شده در درس انسان و محیط‌زیست پایه یازدهم

محمد اکبری؛ افسانه شهنازی؛ حسین شکوهی فرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402

https://doi.org/10.30473/ee.2023.64421.2532

چکیده
  هدف این پژوهش ارزیابی همخوانی برنامه درسی قصد‌شده، اجراشده وکسب‌شده در درس انسان و محیط‌زیست پایه یازدهم بوده است. روش پژوهش ترکیبی از نوع هم‌زمان است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پایه یازدهم در سال تحصیلی 1400- 1399 شهر قائن که تعداد آن‌ها 896 نفر است. در بخش کیفی قلمرو پژوهش کلیه دانش‌آموزان پایه یازدهم و دبیران آن‌ها ...  بیشتر

صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور

مدیر مسئول:
دکتر مریم لاریجانی

سردبیر:
دکتر سید محمد شبیری

مدیر داخلی:
دکتر مهدیه رضائی


دوره انتشار: فصلنامه

شاپا چاپی: 2322-3057

شاپا الکترونیکی: 2538-5984

DOI

مشابهت یابی

این نشریه جهت بررسی سرقت ادبی مقالات از سامانه مشابهت یابی همیاب استفاده می نماید.

Creative Commons

This work is licensed under a Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY 4.0)

ابر واژگان