با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
همخوانی برنامه درسی قصد شده، اجراشده و کسب‌شده در درس انسان و محیط‌زیست پایه یازدهم

محمد اکبری؛ افسانه شهنازی؛ حسین شکوهی فرد

دوره 12، شماره 1 ، آذر 1402، صفحه 9-21

https://doi.org/10.30473/ee.2023.64421.2532

چکیده
  هدف این پژوهش ارزیابی همخوانی برنامه درسی قصد‌شده، اجراشده و کسب‌شده در درس انسان و محیط‌زیست پایه یازدهم بوده است. روش پژوهش ترکیبی از نوع هم‌زمان است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پایه یازدهم در سال تحصیلی 1400- 1399 شهر قائن که تعداد آن‌ها 896 نفر است. در بخش کیفی قلمرو پژوهش کلیه دانش‌آموزان پایه یازدهم و دبیران آن‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
ارزیابی عوامل پیش‌بینی کننده دانش و آگاهی محیط‎زیستی طبیعت‌گردها، مطالعه موردی: طبیعت‌گردهای منطقه حفاظت‌شده بینالود

حمدالله سجاسی قیداری؛ مجید پریشان؛ احمد رومیانی؛ شهرزاد نادرزاده:

دوره 12، شماره 1 ، آذر 1402، صفحه 23-42

https://doi.org/10.30473/ee.2023.60080.2394

چکیده
  توسعه آگاهانه طبیعت‌گردی، راهبردی مناسبی جهت حفظ محیط‌زیست است. هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی عوامل پیش‌بینی کننده دانش و آگاهی طبیعت‌گردهای منطقه حفاظت‌شده بینالود است. نوع تحقیق کاربردی، روش مورداستفاده توصیفی- تحلیلی و گردآوری داده­ها و اطلاعات از روش­های کتابخانه­ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده‌شده است. جامعه آماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
ارائه الگوی مفهومی مدیریت سبز مدارس متوسطه ایران با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی: مدارس استان آذربایجان شرقی)

نسرین رضاوند زائری؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی؛ پیمان یارمحمدزاده

دوره 12، شماره 1 ، آذر 1402، صفحه 43-59

https://doi.org/10.30473/ee.2023.64535.2541

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی و تدوین الگوی مفهومی مدیریت سبز مدارس متوسطه ایران با رویکرد توسعه پایدار بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف توسعه‎ای است و برای طراحی الگو از روش داده بنیاد استفاده شد. مشارکت‎کنندگان شامل 26 نفر از صاحب‌نظران حوزه محیط‌زیست، مدیران باتجربه مدارس متوسطه، خبرگان توسعه پایدار آموزش‌وپرورش استان آذربایجان شرقی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
سنجش آگاهی و ترجیحات عمومی در زمینه مدیریت پسماندهای خطرناک خانگی

هومن غلامپور ارباستان؛ سعید گیتی پور؛ مجید بغدادی؛ مسعود رضایی

دوره 12، شماره 1 ، آذر 1402، صفحه 61-75

https://doi.org/10.30473/ee.2023.64718.2552

چکیده
  سنجش آگاهی و شناخت ترجیحات عمومی گام نخست در پایش و آسیب‌شناسی برنامه‌های آموزشی اجراشده و همچنین طراحی محتوای جدید آموزشی در جهت ارتقای سطح دانش و رفع نواقص موجود است. در این راستا این مطالعه با طراحی و سنجش پایایی و روایی پرسشنامه،‌ نسبت به ارزیابی سطح آگاهی و نظرسنجی در خصوص ترجیحات عمومی در زمینه مدیریت پسماندهای خطرناک خانگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
ارائه مدل توسعه بازار محصولات غذایی سالم و ارگانیک استان کرمانشاه؛ به‌کارگیری رویکرد کیفی نظریه بنیانی

نادر نادری؛ احسان خسروی؛ فرانک کرمیان

دوره 12، شماره 1 ، آذر 1402، صفحه 77-96

https://doi.org/10.30473/ee.2023.64529.2540

چکیده
  هدف کلی از انجام این پژوهش، ارائه مدل توسعه بازار محصولات سالم و ارگانیک واحدهای صنایع غذایی استان کرمانشاه بوده است. رویکرد حاکم بر پژوهش حاضر کیفی و با استفاده از روش نظریه بنیانی انجام پذیرفت. جامعه موردمطالعه این پژوهش شامل کلیه مطلعان کلیدی در زمینه موضوع موردپژوهش در استان کرمانشاه بوده‌اند. برای انتخاب مشارکت‌کنندگان از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
انگاره‌ای بر برنامه‌ریزی باغ- کتاب و دعوت‌کنندگی فضای عمومی شهر با رویکرد ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی (مطالعه موردی: سبزه‌میدان شهر زنجان)

محمد تقی حیدری؛ داریوش جهانی؛ پرستو قاسمی؛ یعقوب حقی؛ پروین رحمتی

دوره 12، شماره 1 ، آذر 1402، صفحه 97-117

https://doi.org/10.30473/ee.2023.62840.2474

چکیده
  افزایش شمار جمعیت انسانی و نیاز به توسعه فضاهای فرهنگی و اجتماعی انسانی از یکسو و لزوم ایجاد فضاهایی عمومی با هویت برای این جمعیت از دیگر سو باعث توجه به مبحث هویت فرهنگی در قالب فضاهای عمومی، طی دهه‌های اخیر شده است. دراین‌بین پاتوق‌های فرهنگی (باغ –کتاب) به‌عنوان نهادی عمومی و فضایی حیاتی در فرآیند توسعه فرهنگی و اجتماعی در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
بررسی نقش فرهنگ‌سازمانی سبز بر پیش‌بینی مزیت رقابتی با تأکید بر نقش میانجی نوآوری سبز (مطالعه موردی: مدیران و کارکنان کارخانه سیمان ایلام)

رضا سپهوند؛ جعفر عباسپور؛ ایوب شیخی زاده

دوره 12، شماره 1 ، آذر 1402، صفحه 119-135

https://doi.org/10.30473/ee.2023.62079.2451

چکیده
  فرهنگ‌سازمانی سبز می‌تواند با درک استراتژی‌های محیطی به‌عنوان منبعی برای مزیت رقابتی تلقی گردد و ویژگی‌هایی داشته باشد که از فرهنگ‌ رقبایش متفاوت بوده و به‌عنوان یک دارایی نامرئی، تقلید از آن برای رقبا دشوار باشد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی سبز بر مزیت رقابتی با تأکید بر نقش میانجی نوآوری سبز در کارخانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
توسعه پایدار: از سیاست‌گذاری تا عمل (تبیین مدل شکاف خط‌مشی‌های عمومی در حوزه محیط‌زیست)

فاطمه رضائی؛ مجتبی طبری؛ علی فرهادی محلی؛ تورج مجیبی

دوره 12، شماره 1 ، آذر 1402، صفحه 137-153

https://doi.org/10.30473/ee.2023.59822.2388

چکیده
  ازجمله اقدامات جهت دستیابی به توسعه پایدار، خط‌مشی ‌گذاری زیربنایی دولتمردان کشورها، برای بهبود مسائل زیست‌محیطی است. هدف این پژوهش، تبیین مدل اقتضایی تحلیل شکاف خط‌مشی‌های عمومی دولت در حوزه محیط‌زیست می‌باشد. پژوهش حاضر، بر اساس هدف یک پژوهش کاربردی است و برحسب ماهیت موضوع، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در این مطالعه، شامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
اعتباریابی الگوی برنامه درسی اخلاق محیط‌زیستی مبتنی بر برساختگرایی اجتماعی در دوره متوسطه دوم

هانیه خدادادی تیرکلایی؛ عصمت رسولی

دوره 12، شماره 1 ، آذر 1402، صفحه 155-171

https://doi.org/10.30473/ee.2023.54770.2257

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، اعتباریابی الگوی برنامه درسی اخلاق محیط‌زیستی مبتنی بر برساختگرایی اجتماعی در دوره متوسطه دوم است. این پژوهش، کاربردی از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه­ دبیران دوره­ متوسطه­ دوم استان مازندران به تعداد 11024 نفر (5692 مرد و 5332 زن) است. نمونه پژوهش شامل 360 نفر از دبیران دوره متوسطه دوم است که به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار واکاوی تجربه استرالیا

سورنا زندی؛ مهران فرج الهی

دوره 12، شماره 1 ، آذر 1402، صفحه 173-187

https://doi.org/10.30473/ee.2023.69346.2680

چکیده
  آموزش محیط‌زیست یکی از اقدامات جدی و ضروری کشورها برای افرایش دانش، مهارت شهروندان و راهی مؤثر برای بهبود و ارتقای رابطه انسان با محیط زندگی پیرامون است.با توجه به سودمندی و ضرورت بهره‌مندی از تجارب موفق کشورها به‌عنوان یکی از عناصر اصلی آموزش محیط‌زیست هدف مقاله حاضر مطالعه موردی آموزش محیط‌زیست در استرالیا است. روش مورداستفاده ...  بیشتر