با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

آموزش محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه پیام نور بر اساس اعلام دفتر سیاست‌گذاری و امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی نامه شماره 240562/18/3 مورخ 1394/11/1، از زمستان 1394، دارای اعتبار علمی- پژوهشی می‌باشد. این نشریه به صورت فصلنامه و به زبان فارسی منتشر می ­گردد. این نشریه در صدد است به صورت تخصصی، آخرین پژوهش ­های بنیادی، کاربردی و توسعه ­ای مرتبط با آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار را به چاپ برساند وبه انتشار نتایج تحقیقات اعضاء هیأت علمی و پژوهشگران در زمینه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار مبادرت می‏ نماید.این فصلنامه، بر اساس سیاست دسترسی آزاد، با بازبینی دوسوکور است و امکان دستیابی فوری به محتوی خود بصورت آزاد را فراهم کرده و انواع مقالات پژوهشی را منتشر می کند.

 

سیاست های مالی

هزینه های پردازش مقاله

 

بر اساس دستورالعمل پنجاه و یکمین نشست هیأت امنای دانشگاه پیام نور مورخ 97/10/24، برای بررسی، داوری و چاپ مقالات در فصلنامه، هزینه دریافت خواهد شد.

- هزینه دریافتی هنگام ارسال به داور: 2.000.000 ریال معادل دویست هزار تومان

- هزینه انتشار مقالات پذیرش شده: ۲.000.000 ریال معادل دویست هزار تومان

هزینه اشتراک

آموزش محیط زیست و توسعه پایدار به عنوان یک مجله الکترونیکی با دسترسی آزاد منتشر می شود، بنابراین هیچ هزینه اشتراکی برای مخاطبان وجود ندارد.

 

سیاست های دسترسی باز

آموزش محیط زیست و توسعه پایدار  تحت شرایط و معیارهای مجوز  Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY  4.0)   منتشر می شود. این مجوز به دیگران اجازه توزیع، ترکیب مجدد، تغییر جزئی و کار روی اثر شما به صورت غیرتجاری را می دهد و اگرچه کارهای جدید آنها باید به شما اعتبار دهد و غیرتجاری باشد، ضروری نیست به کارهای مشتقشان تحت ضوبط یکسان مجوز بدهند.

  

سیاست های انتشار

 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار پیرو کمیته اخلاق نشر(COPE)  است و مطابق با قوانین اخلاقی با بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابقت دارد.

 

آدرس تماس
 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار

وبسایت نشریه: ee.journals.pnu.ac.ir

پست الکترونیک نشریه: ee@pnu.ac.ir
ایمیل سردبیر: sm_shobeiri@pnu.ac.ir
ایمیل مدیر اجرایی: mdrezaee@pnu.ac.ir 


ناشر: دانشگاه پیام نور

تلفکس: 88806784

 

نشریه