با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

انتقال دستاوردها و یافته‏ های دانش بشری به‏ شکل «نوشته‏ ها» از فردی به افرادی و از مکانی به دیگر نقاط جهان، در طول دوران تاریخ علوم، دارای اهمیت بوده و یکی از دقیق ترین و مؤثرترین روش‏های پیشرفت جامعه‏ ها است. در این رابطه، مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه پیام نور برای پی‏گیری هدف ‏های زیر انتشار می‏ یابد:

  • انتشار آخرین دستاوردهای علمی محققان کشور در زمینه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
  • گسترش دانش و فناوری آموزش محیط زیست و توسعه پایدار کشور
  • به وجود آوردن امکان ارتباط بین مراکز علمی و پژوهشی و همچنین مراکز آموزشی
  • انتشار و انتقال یافته‏ های علمی و فنی مراکز آموزشی و پژوهشی، به ویژه یافته‏ های اساتید، دانشجویان دوره‏ های کارشناسی ارشد و دکترا و نیز دستاوردهای متخصصان گوناگون، و بالاخره
  • سازماندهی اطلاعات علمی در زمینه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار

در راستای دستیابی به اهداف ذکر شده، محورهای جذب مقالات فصلنامه عبارتند از:

 آموزش محیط زیست و نظام های آموزشی رسمی و غیر رسمی کشور

آموزش محیط زیست و یادگیری مادام العمر

مباحث روانشناسی و جامعه شناسی در آموزش محیط زیست

آموزش محیط زیست و مدرسه های پایدار

آموزش محیط زیست و برنامه ریزی درسی

آموزش محیط زیست و رسانه‌های ارتباط جمعی

آموزش محیط زیست، شبکه های یادگیری اجتماعی و ابزارهای همراه آموزشی

آموزش محیط زیست و مدیریت پسماند و پساب

آموزش محیط زیست و مدیریت بحران

آموزش محیط زیست و مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

آموزش محیط زیست و سیستم های مدیریت یکپارچه

آموزش محیط زیست و آمایش سرزمین

آموزش محیط زیست، سازمان های مردم نهاد و مشارکت جوامع محلی

آموزش محیط زیست و انرژی های پاک و تجدید پذیر

آموزش محیط زیست و تغییرات اقلیم

آموزش محیط زیست و مدیریت گردشگری

آموزش محیط زیست و اخلاق شهروندی

آموزش محیط زیست در اقتصاد مقاومتی

آموزش محیط زیست در آینده پژوهشی

مطالعه ها و پژوهش های نوین در حوزه آموزش محیط زیست

در این راستا از کلیه پژوهشگران، متفکران و مبتکرین درون مرزی و برون مرزی دعوت می‏ شود که برای تحقق و به ثمر رسیدن هدف ‏هـای یاد شده، مقاله های پژوهشی خود را به‏ نشریه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، دانشگاه پیام نور ارسال دارند.