با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

برای مشاهده مقالات مرتبط با هر شماره، روی شماره مورد نظر کلیک کنید.