با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
مؤلفه‌های اثرگذار بر ادراک کشاورزان از تغییرات اقلیمی(مطالعه موردی: استان زنجان)

زهرا هوشمندان مقدم فرد؛ علی شمس؛ جعفر یعقوبی؛ حسین عساکره؛ جلال صبا

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1400، صفحه 9-24

https://doi.org/10.30473/ee.2021.50117.2136

چکیده
  در سال‌های اخیر تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی در سطح دنیا و نیز ایران تأثیر گذاشته است. کشاورزان هر منطقه‌ای درک متفاوتی از این تغییرات دارند و عوامل متعددی بر ادراک آن‌ها تأثیرگذار می‌باشد. هدف این تحقیق توصیفی، سنجش ادراک کشاورزان و عوامل مؤثر بر ادراک آن‌ها بوده است. جامعه آماری کلیه 83261 خانوار کشاورزی استان زنجان بودند. با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
برازش رابطه ساختاری رفتار آگاهانه محیط‌زیستی دانش آموزان مقطع متوسطه بر اساس جنسیت: نقش واسطه‌ای تجربه، ارزش‌ها و هویت محیط‌زیستی

محمد احمدی ده قطب الدینی؛ اکبر جدیدی محمدابادی؛ الهام سادات فلاح؛ الهام محمودابادی

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1400، صفحه 25-45

https://doi.org/10.30473/ee.2021.55071.2266

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی برازندگی نقش واسطه­ای تجربه محیطی، ارزش­های محیطی و هویت محیطی در رابطه بین جنسیت و رفتار آگاهانه محیط‌زیستی دانش‌آموزان متوسطه ‌دوم شهر یزد انجام گرفت. به این منظور از طرح کمی با رویکرد همبستگی استفاده شد و داده‌ها از یک نمونه 348 نفری از دانش‌آموزان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
برنامه‌ریزی اخلاق محیط‌زیستی در دانشگاه‌ها (مطالعه موردی: دانشجویان کشاورزی دانشگاه شیراز)

منصور شاه‌ولی؛ فاطمه خوشنامی

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1400، صفحه 47-57

https://doi.org/10.30473/ee.2021.55928.2279

چکیده
  بنا بر لزوم هم‌سوئی عقل با فطرت و تدبیرِ ماورایی برای رفع بحران‌های محیط‌زیستی، این مطالعه انجام گرفت؛ زیرا خِرد جمعی در شکل کُدهای اخلاقی، به‌تنهایی توان لازمِ رفع این بحران‌ها را ندارد؛ هم‌چنین، معرفت‌شناسان معتقدند که در مجموعه باورهای یک باورمند، باورهای دینی، مرکزیت قوی دارند و ناتوانی رفع این بحران‌ها را مطابق نبودن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
تحلیل عوامل مرتبط با به‌کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک

مهران فرج اللهی؛ علیرضا نعمتی؛ نازیلا خطیب زنجانی؛ طلعت دیبا واجاری

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1400، صفحه 59-81

https://doi.org/10.30473/ee.2021.46923.2059

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تحلیل عوامل مرتبط با به‌کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک بوده است. روش این پژوهش کمی و کیفی (آمیخته) بوده و از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان اداره جهاد کشاورزی در استان آذربایجان شرقی (429= N) بودند که بر اساس فرمول کوکران، شمار 202 تن به روش نمونه­‌گیری خوشه­ای انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
تحلیل زیست‌بوم کارآفرینی سبز در استان گلستان

محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبداله زاده

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1400، صفحه 83-109

https://doi.org/10.30473/ee.2021.53411.2218

چکیده
  این تحقیق با هدف تدوین چارچوبی برای تبیین مفهومی و ارزیابی میدانی زیست‌­بوم کارآفرینی سبز در استان گلستان مبتنی بر پیوند زیست‌بوم‌گرایی و کارآفرینی‌گرایی انجام شد. این تحقیق با بهره‌گیری از روش‌شناسی آمیخته در چند مرحله انجام شد. مرحله اول این تحقیق، به روش مطالعه دلفی کلاسیک در سه دور به انجام رسید. اطلاعات موردنیاز از طریق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
‏بررسی ضرورت توجه به آموزش‌های محیط‌زیستی مبتنی بر مطالعات آینده‌پژوهی در دوره ابتدایی

فرزانه عسکری؛ فاطمه پرسته قمبوانی؛ فهیمه السادات حقیقی

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1400، صفحه 111-129

https://doi.org/10.30473/ee.2021.54902.2261

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ضرورت توجه به آموزش‌های محیط‌زیستی مبتنی بر مطالعات آینده‌پژوهی در دوره ابتدایی صورت گرفته است. این پژوهش در زمره‌ی تحقیقات کاربردی و از نوع توصیفی می‌باشد و در دو بخش تحلیل محتوا و تکنیک دلفی انجام شده است. در بخش تحلیل محتوا، جامعه و نمونه‌ی آماری، کلیه‌ی کتاب‌های درسی دوره ابتدایی در سال ۹۹-۹۸ بود که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
بررسی تأثیر آموزش‌های محیط‌زیستی بر سطح دانش محیط‌زیستی دانش‌آموزان مقاطع تحصیلی مختلف در زمینه تالاب‌ها (مطالعه موردی: تالاب شور، شیرین و میناب)

مهناز جدیدی؛ احمد نوحه گر

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1400، صفحه 131-142

https://doi.org/10.30473/ee.2021.49191.2113

چکیده
  افزایش جمعیت موجب استفاده ناپایدار بشر از اکوسیستم­‌ها از جمله تالاب­‌ها گردیده و مشکلات زیست­‌محیطی متعددی را به وجود آورده است. تالاب بین‌­المللی شور، شیرین و میناب در استان هرمزگان واقع‌شده که معیشت جوامع محلی به‌طور مستقیم بدان وابسته است. این تالاب ساحلی در سال­‌های اخیر دچار آسیب­‌هایی شده که با توجه به اهمیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
چالش‌های آموزش محیط‌زیست به دانش‌آموزان مقطع ششم ابتدایی از منظر حقوق بین‌الملل بشر و قوانین ایران

سهیلا کوشا؛ حسین آل کجباف؛ پانیذ طاهری

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1400، صفحه 143-159

https://doi.org/10.30473/ee.2021.54659.2254

چکیده
  حق بر آموزش و حفاظت از محیط‌زیست، از مصادیق نسل سوم حقوق بشر است که در بهره­مندی از توسعه پایدار مؤثر می­باشد و آلودگی محیط‌زیست، حیات همه موجودات زنده را به خطر می‌اندازد. هدف پژوهش، بررسی راهکارهای تحقق این حق با آموزش حفاظت از محیط‌زیست به دانش‌­آموزان مقطع ششم ابتدایی است. این پژوهش، با بهره‌مندی از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی-میدانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
اعتبار سنجی زیرساخت‌های تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین در دوره ابتدایی

زهرا نجار؛ بهنام طالبی؛ موسی پیری؛ جهانگیر یاری

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1400، صفحه 161-174

https://doi.org/10.30473/ee.2021.47974.2079

چکیده
  هدف این پژوهش، اعتبار سنجی زیرساخت‌های تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین در دوره ابتدایی بود. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران و معلمان دوره ابتدایی شهر کرمانشاه می‌باشند که تعداد 384 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
شناسایی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری پایدار و ارائه مدل راهبردی در مناطق ساحلی رامسر

پروانه سبحانی؛ لیلا لیریایی؛ رومینا سیاح نیا

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1400، صفحه 175-193

https://doi.org/10.30473/ee.2021.57066.2307

چکیده
  مناطق ساحلی به جهت دارا بودن قابلیت­ها و جاذبه­های چشمگیر، برای رسیدن به گردشگری موفق باید از رهگذر توسعه پایدار گردشگری عبور نمایند ازاین‌رو توسعه  گردشگری پایدار به‌عنوان یک راهبرد مدیریتی در مناطق ساحلی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مطالعه به‌منظور شناسایی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری پایدار در منطقه ساحلی رامسر ...  بیشتر