با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

دستورالعمل تنظیم مقالات
نکات کلی


مقاله از دید رعایت آیین نگارش زبان فارسی باید روان و بی‌غلط بوده و دارای شرایط ویراستاری ادبی و علمی باشد.
مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه یا طرح‌های پژوهشی، از دید نگارشی باید از قالب پایان‌نامه خارج شده و در قالب مقاله‌های علمی-پژوهشی تنظیم و تدوین شوند.
در زمان ارسال مقاله، صرفاً چهار فایل زیر را برای نشریه ارسال کنید:فایل‌های مورد نیاز برای دانلود

- فرم تعهد نویسندگان (نامه به سردبیر)

 - فرم تعارض منافع

- مشخصات نویسندگان

 - راهنمای نویسندگان

- راهنمای اخذ شناسه ارکید(الزامی)


راهنمای نویسندگان

لطفاً از مراجعه حضوری و تماس تلفنی با دفتر نشریه خودداری فرمائید. در صورت وجود هرگونه سئوال، برای نشریه ایمیل ee@pnu.ac.ir ارسال فرمائید. ایمیل شما، ظرف مدت 48 ساعت کاری بررسی و پاسخ داده خواهد شد.


نکات مهم پیش از ارسال مقاله:

*** مقاله‌های ارسالی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، ترجیحاً با ایمیل سازمانی یا دانشگاهی آن‌ها ارسال شود. ***

۱- لطفاً آیین‌نامه پیشگیری از سرقت و تقلب علمی در زیر این صفحه و پرسش‌های متداول را به‌طور دقیق مطالعه فرمائید.

۲-در صورت عدم رعایت مندرجات راهنمای تدوین، مقاله بررسی نخواهد شد.

۳-در صورت امکان، به‌ترتیب اولویت از مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده کنید.

۴- از هر نویسنده در هر سال، تنها دو مقاله بررسی و در صورت تایید، چاپ خواهد شد، با رعایت ضوابط نشریه، اگر حتی یکی از نویسندگان مقاله، مقاله‌ای در دست چاپ و یا بررسی در این نشریه داشته باشد، از دریافت مقاله جدید معذوریم یا نوبت چاپ آن به سال بعد با رعایت همین مقررات انتقال خواهد یافت.

۵- چنانچه مقاله از حامی یا تامین‌کننده اعتبار پژوهشی برخوردار باشد، درج این موضوع در مقاله توسط نویسنده و در بخش تقدیر از حامیان الزامی می‌باشد.

۶- برای اطلاع از محورها و موضوعات نشریه، اینجا را کلیک کنید. لذا مطمئن شوید مقاله شما مرتبط با یکی از موضوعات و محورهای نشریه است.

۷- صرفاً چهار فایل برای نشریه ارسال کنید: (فایل مشخصات نویسندگان، فایل اصلی مقاله بدون درج نام نویسندگان، فایل فرم تعارض منافع و فایل فرم تعهد نویسندگان) نکته مهم: در زمان بارگذاری فایل در سامانه، ممکن است از شما خواسته شده تصویرها و جدول‌ها را جداگانه ارسال کنید، لطفاً بدون توجه به این موضوع، فقط چهار فایل فوق را ارسال کنید. تصویرها، جدول‌ها و نقشه‌ها باید در متن مقاله و در نزدیک‌ترین فاصله تا اولین محل ارجاع قرار گیرد.

۸- تمامی منابع در متن و انتهای مقاله باید به انگلیسی درج شود حتی مقالاتی که اصل مقاله به زبان فارسی است.

۹- چکیده فارسی و انگلیسی مقاله حداکثر در 250 واژه تدوین و بر حسب رشته و موضوع تحقیق دربردارنده بیان مسئله، هدف، پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش روش، یافته‌ها (دست‌نردهاآوردها) و نتیجه‌گیری باشد. مقالاتی که پذیرفته می شوند برای صدور پذیرش، چکیده توسعه یافته انگلیسی الزام به بارگذاری دارد، این چکیده باید در 2000 تا 2500 واژه و به شرح زیر تهیه و بارگذاری شود:

 

Template of Extended Abstract

TITLE

(TIMES NEW ROMAN, 14 FONT SIZE, BOLD, ALL CAPS, CENTERED)

Author’s Name and Surname1, Author’s Name and Surname2 (10 font size)

1Organization of author1; e-mail1

2Organization of author 2; email2

ABSTRACT (10 Font Size, bold, all caps, left justified)- Abstract should be written between 200-250 words and with 10 font size, Times New Roman, justified, single line spacing. Abstract should be included: Introduction, Methods and Materials, Results, Conclusion and Keywords.

KEYWORDS: keyword 1; keyword2; keyword3; up to 6 (Said section should contain maximum 6 words that are written with 10 font size and separated with semi-colon)

 

EXTENDED ABSTRACT

Extended abstracts must contain all relevant aspects and information of a regular research in a form that is shorter than the full text. In addition, you should use references in the extended abstract up to 8. Subtitles of the extended abstract should be composed of introduction, Methods and Materials, results, discussion (selective) and conclusion. It shall be written in English with Times New Roman font, single line spacing and 11 font size and can contain figures (up to 2), tables (up to 2), or images (up to 2). Page margins are 1 inch on all sides, in A4 paper size and should not exceed 4 pages (including all figures, tables) or from 2000 to 2500 words. It should follow the suggested template below.

INTRODUCTION (Title Times New Roman, 12 font size, bold). Current literature regarding the work subject should be examined and the differences of the said work from the past, similar works should be presented clearly in the introduction section.

METHODOLOGY The methodology must be clearly stated and described in sufficient detail or with sufficient references. The author shall explain the research question, describe the research framework, and the methods applied in detail. It should be furthermore highlighted why the research question is relevant to theory and practice, and why the chosen method(s) are suited for the problem.

RESULT Presentation of the result obtained. If possible, use descriptive figures or tables rather than explain in text. Do not discuss or interpret the results at this stage.

Figures and tables must be numbered. Figures and tables captions must be centered in 12 p.t with small caps. Captions with figure numbers must be placed after their associated figures. Captions with table numbers must be placed before their associated tables.

DISCUSSION (this part is selective) Discuss the results. Put your results in perspective by comparing to other studies or generally accepted knowledge in the field. Criticize your own method and results, for example, with respect to the simplifications made.

CONCLUSIONS Conclusion should include (1) the principles and generalizations inferred from the results, (2) any exceptions, problems or limitations of the work, (3) theoretical and/or practical implications of the work, and (5) conclusions drawn and recommendations.

If you use any references, please give them with authors’ surname and date

ACKNOWLEDGMENT (this part is selective)

Collate acknowledgements in this separate section at the end of the text, before the part of references. List here those individuals who provided help during the research (e.g., funding the project, providing language help, writing assistance or proof reading the article, etc.).

CONFLICT OF INTEREST

Conflict of interest statement must be placed at the manuscript as below:

"The authors declare that there are no conflicts of interest regarding the publication of this manuscript".


 1. فاصله متن چکیده از کناره صفحه، 4.5 و فاصله متن اصلی مقاله از کناره صفحه، 2.5 سانتی‌متر باشد.
 2. فرمت فایل مشخصات نویسندگان را از اینجا دانلود کنید و اطلاعات نویسندگان را صرفاً بر روی این فایل (به‌صورت ورد) درج و در زمان ارسال مقاله بارگذاری کنید. لازم به ذکر است مشخصات و ترتیب نویسندگان نیز در سامانه نشریه باید به‌طور کامل ثبت شود.
 3. نمونه فرمت فایل اصلی مقاله را از اینجا دانلود کنید و مقاله را به دقت بر پایه این راهنمای تدوین و در همین فرمت تنظیم و ارسال کنید.
 4. فایل فرم تعارض منافع را از اینجا دانلود و در زمان ارسال مقاله بارگذاری کنید.
 5. فایل فرم تعهد نویسندگان را از اینجا دانلود کنید و بعد از تکمیل در زمان ارسال مقاله بارگذاری فرمائید.
 6. ترجمه چکیده مقاله به انگلیسی، در ارزیابی مقاله در این نشریه بسیار مهم است. واژگان تخصصی را به‌درستی ترجمه کنید و در صورت نیاز از مشاوره فردی که تسلط کامل به زبان انگلیسی دارد، استفاده کنید.
 7. به‌طور حتم برای اعمال نیم‌فاصله در فایل مقاله، از (ctrl+shift+2) استفاده کنید. در ضمن، صفحه کلید شما باید در حالت زبان فارسی باشد.
 8. نکته مهم: نویسندگان محترم لازم است قبل از بارگذاری مقاله، مقالات فارسی خود را در یکی از سامانه های همیاب سیناوب یا سمیم نور و مقالات انگلیسی خود را در سامانه  iThenticate بارگذاری نموده و گواهی مشابهت یابی را به همراه مقاله بارگذاری نمایند.

تصاویر و جداول:تصویرها، جدول‌ها و نقشه‌ها باید در متن مقاله و در نزدیک‌ترین فاصله تا اولین محل ارجاع قرار گیرد.
تعارض منافع: نویسندگان باید هرگونه تعارض احتمالی منافع مثل دریافت وجه درقبال مقاله، یا به دست آوردن موجودی یا سهم در یک سازمان را که ممکن است از طریق انتشار مقاله بدست بیاید و یا از دست برود به صورت مشخص بیان کند. چنانچه تعارض منافع وجود نداشته باشد جمله زیر باید به انتهای مقاله، اضافه شود."هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است."

تشکر و قدر دانی: در این بخش تمام افرادی که به نحوی در انجام مطالعه نقش داشته ولی جزو نویسندگان مقاله نبوده اند مورد تقدیر قرار می گیرند. افرادی که درنوشتن مقاله، روش‌ها و حمایت های کلی نقش داشته اند در این قسمت از آنها تشکر و قدردانی می‌شوند. همچنین ذکر نام سازمان (های) حمایت کننده یا تأمین کننده مالی پژوهش در این بخش ضروری است.  


 روش رفرنس نویسی:

تمام منابعی که در نگارش مقاله مورد استفاده قرار گرفته است باید در انتهای مقاله به زبان انگلیسی و با فرمت APA تنظیم شود. در تنظیم منابع به نکات زیر توجه نمایید: 

الف) استنادهای درون متنی، همگی به صورت انگلیسی و ترجیحاً در پایان جمله نوشته شود. سال نشر منابع فارسی باید به صورت معادل میلادی نوشته شود.

ب) استنادهای انتهای متن، همگی به صورت انگلیسی نوشته شود. تأکید می شود، چنانچه برخی از منابع فارسی باشند برای تبدیل آن به انگلیسی، تمام اطلاعات آن مانند نام نویسنده و نویسندگان، عنوان مقاله، نام مجله، به انگلیسی ترجمه و تاریخ‌های مربوطه به میلادی تبدیل شده و در انتها عبارت [In Persian] اضافه شود. از ترجمه شخصی عناوین منابع فارسی اکیداً خودداری نموده و معادل انگلیسی استناد منابع فارسی را از سایت منبع بردارید. 

ج) ارجاع به منابع در متن به زبان انگلیسی و ترجیحاً در انتهای جمله و در پرانتز ارائه شود، مانند (Wilson, 1993) و یا (Wilson et al., 1993) و در صورت ضرورت در ابتدای جمله، ارائه شود.

د) منابع اشاره شده در متن مقاله باید از منابعی باشند که به صورت کتاب، مجله علمی، پایاننامه بوده و قابل دسترسی به وسیله خواننده باشند. از منابع غیرقابل دسترس و منابع غیرعلمی مانند درسنامه، جزوه استفاده نشود.

ه) فهرست منابع به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شود. برای منابعی که دارای نسخه (عنوان و چکیده انگلیسی) هستند باید از ترجمه و برای منابعی که دارای نسخه انگلیسی نیستند (مانند کتابهای فارسی) از فرمت رومن اسکریپت استفاده گردد. 

** برای اطلاع از نحوه منبع نویسی به این روش این راهنما را مطالعه نمایید: راهنمای رفرنس نویسی مطابق با الگوی  APA(نسخه 7)  


ساختار مقاله از نظر محتوا و ظاهر

 • مقاله از دید رعایت آیین نگارش زبان فارسی باید روان و بی‌غلط بوده و دارای شرایط ویراستاری ادبی و علمی باشد.
 • مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه یا طرح‌های پژوهشی، از دید نگارشی باید از قالب پایان‌نامه خارج شده و در قالب مقاله‌های علمی-پژوهشی تنظیم و تدوین شوند.

- عنوان مقاله خلاصه و متناسب با محتوا، هدف و یافته‌های پژوهش باشد.

- چکیده فارسی و انگلیسی، ساختار یافته برابر آنچه در بالا توضیح داده شد تهیه و تنظیم شود.

- چکیده فارسی (حداکثر در 250 واژه)، و چکیده انگلیسی مقاله (حداکثر در 300 واژه). چکیده فارسی را بعد از اینکه به انگلیسی ترجمه کردید؛ قسمت یافته‌ها و نتیجه‌گیری آن را بسط دهید

- چکیده گسترده یا مبسوط انگلیسی: چکیده گسترده یا مبسوط نوعی مقاله کوچک است. همچنین، در گزارش چکیده گسترده بیش از هر چیز بر روش شناسی پژوهش، بحث و تفسیر یافته‌ها تأکید می‌شود. چکیده گسترده بین ۱ تا ۴ صفحه (به‌طور کلی ۱ تا ۲ صفحه به همراه تصویرها و توضیحات) و عموماً شامل 1000 واژه است و در صورت نیاز باید تهیه و آماده ارسال باشد.


 

آیین‌نامه پیشگیری از سرقت و تقلب علمی

 ثبت مقاله در سامانه مدیریت نشریه‌های دانشگاه پیام نور با ارسال ایمیل به کلیه نویسندگان مقاله، اطلاع داده خواهد شد. درج نام نویسندگان در مقاله به‌منزله نقش اساسی ایشان در تدوین مقاله است. چنانچه نویسندگان مقاله در تدوین مقاله نقشی نداشته‌اند و از نام آنها سوءاستفاده شده است، مراتب را بلافاصله از طریق ایمیل دریافتی اطلاع دهند. همه نویسندگان مقاله، در مورد اصالت اثر مسئول هستند. حق ارزیابی موارد سرقت علمی و سلب اعتبار مقاله برای مسئولان نشریه محفوظ است.

بعد از ارسال مقاله به سامانه نشریه، تحت هیچ شرایطی جایگاه نویسندگان اول، مسئول و تعداد نویسندگان تغییر نخواهد کرد.

سرقت علمی، شکل‌های گوناگونی دارد از جمله:

الف. ثبت مقاله دیگران به نام خود؛

ب. درج نام نویسندگان و پژوهشگرانی که در مقاله نقشی نداشته‌اند؛

ج. کپی‌برداری یا تکرار بخش‌های قابل توجهی از مقاله دیگران (اگر مقاله کپی شده مربوط به یکی از نویسندگان مقاله جدید باشد، این امر نیز کپی برداری محسوب می‌شود)؛

د. طرح نتایج حاصل از پژوهش‌های دیگران به نام خود؛

ه. چاپ مکرر مقاله با محتوای مشابه توسط نویسنده واحد در چند نشریه؛

و. بیان نتایج نادرست و خلاف یافته‌های علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهش؛

ز. به‌کارگیری داده‌های نامعتبر یا دست‌کاری در داده‌های پژوهش.

 • موارد سرقت علمی، توسط مسئولان نشریه بررسی با توجه به میزان سرقت علمی، به شرح زیر برخورد قانونی می‌شود:

۱-مقاله رد خواهد شد و در صورت چاپ از روی وبگاه نشریه تحت هر شرایطی برداشته خواهد شد.

۲- اسامی همه نویسندگان مقاله، در سیاه‌نامه نشریه‌های دانشگاه پیام نور قرار خواهد گرفت.

۳- از مراجع قضایی ذی‌صلاح از جمله هیات های تخلفات و مراجع قضایی پیگیری حقوقی خواهد شد.

۴- طی یک نامه رسمی پرونده سرقت علمی با سایر دانشگاه‌ها و نشریه‌های داخلی و خارجی مرتبط به اشتراک گذاشته خواهد شد.

۵- مراتب، طی یک نامه رسمی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، محل اشتغال فرد، دانشگاه‌ها، مؤسسه‌ها، نشریه‌ها و هر محلی که نویسندگان از امتیاز چاپ این مقاله استفاده کرده‌اند، اطلاع داده خواهد شد.

۶- این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

۷- هزینه پردازش و انتشار مقاله برابر مقررات‌دانشگاه که در صفحه اصلی پرتال نشریه درج شده، دریافت می‌شود.