با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
مقاله پژوهشی
تحلیل برنامه‌های آموزش زیست محیطی برای شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها در آموزش عالی

سید محمد شبیری

دوره 2، شماره 5 ، آبان 1392، صفحه 1-10

چکیده
  مسایل و مشکلات زیست محیطی، گسترش دانشها و پیشرفت فناوری‌های جدید نیاز را برای برنامه درسی زیست محیطی در آموزش عالی و تفکر را در برنامه ریزی توسعه دانشگاهی جهت پویایی ارتباط گذشته، حال و آینده مضاف میکند. در این راستا این پژوهش به بررسی «تحلیل برنامه‌های آموزش زیست محیطی برای شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها در آموزش عالی» میباشد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
سیاست‌های راهبردی- زیست‌محیطی کاهش تولید زباله شهری

هانی حمزه کلکناری؛ محسن جمالی‌پور؛ محمد قربانی

دوره 2، شماره 5 ، آبان 1392، صفحه 11-18

چکیده
  با توجه به افزایش تولید زباله و کمیابی اراضی تخصیص یافته برای دفن زباله در حوزه شهری، دل نگرانی‌های حاصل از خسارات  اکولوژیکی ناشی از زباله‌های خطرناک و زیان وارده به محیط زیست، مدیریت زباله‌های شهری از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. گرایش افراد به بازیافت و مدیریت پسماند تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله اقدامات تشویقی و آموزش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
نقش رسانه‌های ارتباط جمعی در توسعه و پیشرفت صنعت گردشگری پایدار (مطالعه موردی: شهرستان آمل)

الهام کوهی؛ حسین میبودی؛ مصطفی طالشی؛ الهه کوهی

دوره 2، شماره 5 ، آبان 1392، صفحه 19-30

چکیده
  پژوهش حاضر،  با هدف بررسی نقش رسانه‌های ارتباط جمعی در توسعه و پیشرفت صنعت گردشگری پایدار در شهرستان آمل انجام گرفته است. ‎ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط کارشناسان و متخصصین مربوطه مورد ﺗﺄیید قرار ‌گرفت و پایایی پرسش‌نامه بر اساس آزمون کرونباخ با ضریب 74/0تعیین اعتبار گردید. تجزیه و تحلیل ‌داده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
تحلیل نقش تحصیلات بر نگرش دبیران مقطع راهنمایی نسبت به معیارهای مرتبط با آموزش محیط زیست

فروزان فرخیان؛ محمد حسین پور؛ آتوسا سلیمانی

دوره 2، شماره 5 ، آبان 1392، صفحه 31-38

چکیده
  آموزش محیط زیست به عنوان فرایندی مادام‌العمر که بخش مهمی از آن در محیط مدرسه صورت می‌پذیرد در بهبود مشکلات زیست‌محیطی نقشی انکار ناپذیر دارد. از این‌رو سرمایه‌گذاری در محیط مدرسه جهت پرورش کودکانی آگاه نسبت به مسائل زیست محیطی، حضور معلمانی حساس و دارای نگرشی مثبت در این زمینه را می‌طلبد. این پژوهش با هدف بررسی نگرش زیست محیطی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
بررسی میزان تأثیرآموزش‌های غیررسمی برآگاهی‌های محیط‌زیستی تورگردانان طبیعت‌گردی (مطالعه موردی: استان گیلان)

محمد رضوانی؛ مهدی نوجوان؛ افـروز اخـتیاری رودسری

دوره 2، شماره 5 ، آبان 1392، صفحه 39-52

چکیده
  در سال­های اخیر به دلیل تخریب و از بین رفتن منابع طبیعی خاص و برای جلوگیری از گسترش تخریبات و حفاظت از منابع موجود، اکثر جوامع به روش­های آموزشی گرایش پیدا کرده و حفاظت پایدار را در گرو آن می­دانند. لذا هدف از این تحقیق، بررسی ملاحظات محیط­زیستی موجود در آموزش­های غیر رسمی ارائه شده به تورگردانان و انطباق آنها با معیارهای محیط­زیستی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار محیط زیست

فاطمه سادات علوی پور؛ امیر هوشنگ احسانی؛ مرضیه ثالثی؛ فائزه چهرآذر

دوره 2، شماره 5 ، آبان 1392، صفحه 53-72

چکیده
  در این پژوهش ابتدا به بررسی آماری استفاده کشورها از فناوری اینترنت در موارد مختلف پرداخته و سپس با روش تجزیه و تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها، تهدیدها(سوات)، آثار این فناوری بر توسعه ی پایدار محیط زیست بررسی می گردد. نتایج نشان داد که این آثار هم به صورت مثبت و هم به صورت منفی وجود دارند. به عنوان مثال امکان پایش محیط زیست، ایجاد سیستم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
مقایسه تاثیر مشوق های مادی وغیرمادی برعملکرد زنان روستایی درمورد مصرف حامل های انرژی

مصطفی ویسی؛ مریم لاریجانی؛ الهه جهاندیده

دوره 2، شماره 5 ، آبان 1392، صفحه 73-81

چکیده
  سالانه بخش زیادی از منابع انرژی کشور به دلایلی چون مناسب نبودن فناوری، ارزان بودن انرژی و عدم دقت در مصرف از بین می‌رود. زنان می‌توانند مسیر بسیاری ازفتارهای پرخطر بر ضد محیط‌ زیست را تغییر دهند. این مطالعه نیمه آزمایشی بوده است. نمونه‌گیری به عمل نیامد و تمامی زنان بالای 13 سال روستای چشمه‌سفید شهرستان کرمانشاه که تعداد آنها ...  بیشتر