دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، دوره دوم 1392، آبان 1392، صفحه 1-83 
2. سیاست‌های راهبردی- زیست‌محیطی کاهش تولید زباله شهری

صفحه 11-18

هانی حمزه کلکناری؛ محسن جمالی‌پور؛ محمد قربانی


6. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار محیط زیست

صفحه 53-72

فاطمه سادات علوی پور؛ امیر هوشنگ احسانی؛ مرضیه ثالثی؛ فائزه چهرآذر