با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد تمام رشته اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با توجه به افزایش تولید زباله و کمیابی اراضی تخصیص یافته برای دفن زباله در حوزه شهری، دل نگرانی‌های حاصل از خسارات  اکولوژیکی ناشی از زباله‌های خطرناک و زیان وارده به محیط زیست، مدیریت زباله‌های شهری از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. گرایش افراد به بازیافت و مدیریت پسماند تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله اقدامات تشویقی و آموزش می‌باشد. لذا در این پژوهش با استفاده از اطلاعات پیمایشی 391 خانوار شهر مشهد در سال 1391 به بررسی سیاست‌های هفت‌گانه کاهش تولید زباله توسط خانوارها پرداخته‌ایم. نتایج حاصل بیانگر این است که در درجه اول آموزش زیست‌محیطی و بعد از آن در نظر گرفتن انگیزه اقتصادی و در درجات بعدی مدل قیمت‌گذاری متغیر بر اساس وزن و حجم زباله، مناطق شهری، فصول و نهایتاً افزایش نرخ ثابت خدمات جمع‌آوری زباله برای کاهش تولید زباله‌های شهری مؤثر می‌باشد. با توجه به یافته‌ها، به منظور کنترل و کاهش میزان زباله تولیدی توسط خانوارها و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، مجموعه‌ای از سیاست‌ها به صورت توأم مبنی بر آموزش زیست‌محیطی و ایجاد انگیزه‌های مناسب اقتصادی به برنامه‌ریزان این عرصه پیشنهاد شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Strategic-ecological Politics to reduce the Municipal waste

نویسندگان [English]

  • H. Hamzeh.kalkenari 1
  • M. Jamalipour 1
  • M. Ghorbani 2

1 Master of Science Students of Agricultural Economics, Ferdowsi University

2 Professor of Agriculture Economic, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

According to increasing waste production and scarcity of land allocated for landfill in urban areas, concerns the ecological damages caused by hazardous waste and losses incurred to the environment, municipal waste management, has been extremely important. People’s tendency to the recycling and waste management influenced by various factors such as incentive action and Education. Therefore, in this study with using survey data from 391 households in Mashhad in 1391, we explored the seven policies to reduce waste produced by households. The results indicate that first of all the environmental education then considering the economic incentives and is important, later variable pricing model based on the weight and volume of waste, urban areas, chapters and ultimately increase fixed rate for garbage collection services are effective for the reduction of waste production. According to the findings, in order to control and reduce the amount of waste produced by households and reduce environmental pollution, a set of policies based on environmental education and create economic incentives were proposed for the planners of the arena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waste
  • Education
  • Economic incentives
  • Environment
  • The strategic Policy