با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
تأثیر آموزش محیط زیست بر اساس نظریه هوش‌های چندگانه گاردنر در ایجاد نگرش و اصلاح ‌فهم دانش‌آموزان

محمد نیرو؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 1-12

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش محیط زیست بر اساس نظریه هوش‌های چندگانه گاردنر در ایجاد نگرش و علاقمندی و اصلاح کج‌فهمی دانش‌آموزان در مقایسه‌ با الگوی تدریس سنتی انجام گرفت. شیوه‌ی تحقیق از نوع نیمه آزمایشی به روش طرح چهارگروهی سولومون می‌باشد. نتایج نهایی پژوهش نشان می‌دهد که شیوه‌ی تدریس بر اساس نظریه هوش‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
بررسی رابطه ویژگی های جمعیت شناختی خانواده با اخلاق زیست محیطی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان ابهر

محمد رضوانی؛ سید مهدی موسی کاظمی؛ محمد عارفیان

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 13-23

چکیده
  این پژوهش به بررسی نقش ویژگیهای جمعیت شناختی خانواده در شکل گیری اخلاق زیست محیطی دانش آموزان (فرزندان خانواده) می پردازد. هدف از این پژوهش آن است که اطلاعات مفیدی در خصوص شاخصهای زیست محیطی و به ویژه آموزش و فرهنگ سازی زیست محیطی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای مورد توجه در برنامه ریزی برای ساماندهی جمعیت کشور، به دست آید. این تحقیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
کنکاشی در نحوه مشارکت مردم در توسعه آموزش محیط زیست کلانشهر مشهد

حسین میبودی؛ حسن کریم زادگان

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 25-33

چکیده
  پیشرفت روزافزون جوامع، معنای مشارکت را به تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی بسط داده است. در این پژوهش سعی شده به شکل میدانی و با رویکرد توصیفی– تحلیلی و بر مبنای پرسشنامه، ضمن روشن ساختن اهمیت مشارکت سازمان‌های غیردولتی زیست محیطی در عرصه آموزش محیط زیست کشور، میزان موفقیت این سازمان‌ها را در تحقق این امر نمایان سازد. جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
بررسی دیدگاه آموزگاران شهر تهران نسبت به محتوای درسی آموزش محیط زیست دوره ابتدایی

لیلا پرهیزکار؛ سید محمد شبیری؛ محمدرضا سرمدی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 35-43

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی دیدگاه آموزگاران شهر تهران نسبت به محتوای درسی آموزش محیط زیست دوره ابتدایی بود. مطالعه انجام شده یک پژوهش توصیفی تحلیلی بود.برای سنجش متغیرها، پرسشنامه¬ای مشتمل بر 30 گویه را طراحی کردیم .متغیرهای اصلی توجه به مفاهیم اصلی آموزش محیط زیست، شدت تاثیر اصول سازماندهی محتوا ، توالی، وحدت و مداومت بر تدوین این مفاهیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
بررسی نقش استانداردهای محیط زیستی در دستیابی به توسعه پایدار با توجه به سطوح آگاهی دانشجویان

محمدصالح علی طالشی؛ حمید سودائی زاده؛ فرهاد نژاد کورکی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 45-53

چکیده
  یکی از اهداف تعیین شده در سند توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری در افق 1404 ارتقای آگاهی‌های زیست محیطی و منابع طبیعی است لذا یکی از راهبردهای تعیین شده جهت تحقق این رویکرد آموزش و فرهنگ سازی محیط‌زیستی در سطح آموزش عالی است بطوری که بتوان به توسعه‌ای پایدار دست یافت. در این راستا در این پژوهش به بررسی سطوح آگاهی دانشجویان مقطع کارشناسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
تحلیل جامعه شناختی محیط زیست و رفتار افراد نسبت به آن در مناطق روستایی و شهری استان کرمانشاه

آرش ضیاءپور؛ ندا کیانی پور؛ محمد رضا نیکبخت

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 55-67

چکیده
  عنوان مطالعه حاضر رفتارهای مسئولانه و غیر مسئولانه زیست محیطی بر حسب مناطق روستایی و شهری چگونه ‌است؟ ثانیاً، چه رابطه ای بین دانش زیست محیطی و رفتارهای زیست محیطی وجود دارد؟ چه تفاوتی بین رفتارهای مسئولانه زیست محیطی بر حسب مناطق مورد مطالعه (روستا / شهر) وجود دارد؟ این تحقیق با روش پیمایشی انجام گرفت که نمونه آماری تحقیق شامل 385 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
سازمان‌های یادگیرنده بسترآموزش محیط زیست

علی بابازاده؛ محمد قهرمانی؛ معصومه اکبری

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 69-78

چکیده
  چکیده: با گستردگی و پیچیدگی مباحث زیست محیطی، خلق سواد زیست‌محیطی در سطح اقشار مختلف اجتماعی، به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بدل شده است. نیل به این هدف نیاز به استفاده از یافته‌های نوین مدیریت و تعلیم و تربیت دارد. به زعم نظریه‌پردازان علوم اجتماعی، آموزش اثربخش‌ترین راهکار مدیریت چالش‌های اجتماعی است. از طرف دیگر با نامیده ...  بیشتر