با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری برنامه ریزی درسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران

2 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش محیط زیست بر اساس نظریه هوش‌های چندگانه گاردنر در ایجاد نگرش و علاقمندی و اصلاح کج‌فهمی دانش‌آموزان در مقایسه‌ با الگوی تدریس سنتی انجام گرفت. شیوه‌ی تحقیق از نوع نیمه آزمایشی به روش طرح چهارگروهی سولومون می‌باشد. نتایج نهایی پژوهش نشان می‌دهد که شیوه‌ی تدریس بر اساس نظریه هوش‌های چندگانه گاردنر در ایجاد نگرش و علاقمندی دانش‌آموزان درباره محیط زیست همچنین در اصلاح کج‌فهمی‌ها نسبت به شیوهی تدریس سنتی برتری دارد. از این روی با توجه به اینکه آموزش در رویکرد سنتی، تنها با هدف انتقال دانش به یادگیرندگان، با روش سخنرانی و اغلب بر مبنای هوش زبانی-کلامی و منطقی-ریاضی انجام می‌شود و از سوی دیگر نظریه هوش‌های چندگانه، بستری را مهیا می‌کند تا بر اساس تفاوت‌های فردی، یادگیری از طریق اصلی‌ترین ابزارهای شناخت هریک از فراگیران صورت پذیرد و بر اساس نتایج این پژوهش، استفاده از این روش تدریس در آموزش مفاهیم محیط زیست و تجدید نظر در برنامه‌ درسی آموزش محیط زیست، لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of Gardner theory of multiple intelligences in the education environment based on understanding and improving students' attitude

نویسندگان [English]

  • mohammad niroo 1
  • G Haji Hossein Nejhad 2

1 PhD candidate , kharazmi University , Tehran ,Iran

2 Associate Professor , Education and Psychology Department , Kharazmi University , Tehran , Iran

چکیده [English]

This study examines the impact of environmental education based on the theory of MI, to reform the traditional teaching model. Selected samples contain two groups, tested samples and control samples are available. Based on the theory of multiple intelligences in Gardner's teaching groups of test and for control groups, the traditional method is used. Research findings indicate that multiple intelligences theory teaching method based on Gardner's attitude and interest students in correcting of misconception of student in regard to environmental education. Compared to traditional teaching methods is supremacy. Traditional approach to education, with the aim of transferring knowledge to students by speech witch is often based on verbal communication and logical – mathematical intelligence is done which are based on individual differences, learning the basic tools to understand each student's outcome. The results of this study and final conclusion indicated the use of MI method teaching entrance of environmental education is rather very necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Education
  • multiple intelligences theory
  • traditional education
  • Attitude
  • misconception