با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
مقاله پژوهشی
نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی بر مبنای فرهنگ اسلامی

طیبه محمدی نیا؛ منصوره دسترنج؛ سمیه نگهداری؛ نیلوفر سلیمی شورباخورلو

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1391، صفحه 1-8

چکیده
  در اسلام هر گونه رفتاری که منجر به فساد در عرصه محیط زیست شود نهی شده است، چرا که خداوند بارها در قرآن کریم درباره ایجاد فساد در روی زمین هشدار داده است. از این روست که حکومت اسلامی، کردار انسان را در مواجهه با محیط زیست، نظارت و کنترل کرده و علاوه بر تنبیه افرادی که به محیط زیست آسیب می رسانند، به آنهایی که از نتیجه سوء کردارشان بر محیط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نیازسنجی آموزش زیست محیطی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر اصفهان

عظیمه السادات عبداللهی؛ حمیدرضا صادقی

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1391، صفحه 9-16

چکیده
  این پژوهش با هدف نیازسنجی آموزش زیست محیطی  دانش‌آموزان و بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زیست محیطی آنان می‌پردازد. مطالعه به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه انجام شده و در آن آگاهی، نگرش و رفتار زیست محیطی 150 نفر از دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر اصفهان که به روش خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای نمونه‌گیری شدند سنجیده شده است.  ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کاوش در روش های آموزش محیط زیست از دیدگاه دانش آموزان دوره ابتدایی

علیرضا عراقیه؛ نرگس برزآبادی فراهانی؛ علی پاشایی ارزنه

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1391، صفحه 17-22

چکیده
  هدف از این پژوهش فراهم نمودن فرصتی برای کشف روش‌های آموزش محیط‌زیست از دیدگاه دانش‌آموزان دوره ابتدایی می‌باشد. بر اساس پیش فرض این تحقیق، دانش‌آموز فردی است که قادر است  در برخورد با مسئله  علمی‌- اجتماعی مانند محیط زیست، عاقلانه مسائل عمومی را تحلیل و مواضع خود را تعیین کند. روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده و نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش آموزش محیط‌زیستی در مدیریت زباله‌های الکترونیکی

صادق صالحی؛ زهرا همتی گویمی

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1391، صفحه 23-34

چکیده
  مشکل زباله‌های الکترونیکی در سال‌های اخیر، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این قبیل زباله‌ها حاوی انواع مواد گرانبها و همچنین مواد سمی خطرناکی هستند که برای انسان و همچنین محیط‌زیست بسیار زیان‌آور می‌باشند. متاسفانه در کشور ما، زباله‌های الکترونیکی و مسائل مربوط به آن مورد توجه قرار نگرفته است. علاوه‌ بر این، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی سطح آگاهی و دانش شهروندان از محیط زیست (مطالعه موردی اصناف و مدیران تجاری منطقه 12 شهرداری تهران)

هادی ویسی؛ اردوان زرندیان

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1391، صفحه 35-42

چکیده
  دانش و اگاهی اساس نگرش و رفتار افراد برای تعاملی دوستانه با طبیعت و محیط زیست می باشند. لذا بهبود محیط زیست نیازمند مشارکت افرادی آگاه از جایگاه محیط زیست در زندگی بشر است. یکی از گروه های هدف در این زمینه بازاریان و تجار هستند که در این رابطه به منظور ارتقای رفتار دوستانه و مسئولانه اصناف و مدیران تجاری در قبال محیط زیست، تحقیق حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل بازدارنده و پیش برنده آموزش و مشارکت مردمی در فعالیت های شهرداری تهران

محمد یزدی؛ محمد رسول سوداگر؛ یلدا دلگشائی؛ رکسانا نصیری

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1391، صفحه 43-58

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل بازدارنده و پیش‌برنده آموزش و مشارکت مردمی در فعالیت­های شهرداری تهران انجام شده‌است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه­ای محقق ساخته مشتمل بر 40 گویه در مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت بوده است که روایی آن از نظر صوری، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
آموزش برای توسعه پایدار، مدرسه پایدار

داریوش کریمی؛ اشرف السادات عنایتی

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1391، صفحه 59-74

چکیده
  به دنبال برگزاری کنفرانس زمین در سال 1992 و تهیه دستور کار 21 و فصل 36 آن که به مقوله برنامه آموزش محیط‌زیست و آموزش برای توسعه پایدار، پرداخته است. با توجه به 4 مؤلفه اصلی این فصل که همگی دلالت بر پایداری آموزش دارد و نیز به منظور اینکه هم اکنون در دهه آموزش برای توسعه پایدار قرار داریم، تمامی کشورها سعی در طراحی و پیشنهاد روش‌هایی در خصوص ...  بیشتر