با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور

2 عضو هیئت علمی جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

این پژوهش با هدف نیازسنجی آموزش زیست محیطی  دانش‌آموزان و بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زیست محیطی آنان می‌پردازد. مطالعه به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه انجام شده و در آن آگاهی، نگرش و رفتار زیست محیطی 150 نفر از دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر اصفهان که به روش خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای نمونه‌گیری شدند سنجیده شده است.  نتایج نشان داد دانش آموزان در مورد ضرورت وجود گونه‌های گیاهی، خطرات آلودگی صوتی و خطرات دفع زباله ناصحیح، آگاهی نسبتاً خوبی دارند ولی در مورد کمبود منابع، ضرورت تنوع زیستی و فواید درختان در کاهش آلودگی صوتی اطلاعات کافی ندارند. 80 درصد آنها علامت بازیافت را نمی‌شناسند و در مورد مواد قابل بازیافت شناخت خوبی ندارند. هیچگونه شناختی در مورد علامت دوستدار لایه ازن بر روی محصولات و ضرورت توجه به آن نیز ندارند. به نقش خودشان و همه مردم در کاهش آلودگی زیست محیطی نگرش مثبتی دارند. به دلیل مشکلات زیست‌محیطی نگران سلامت خود هستند ولی هنوز به این مسئله که انسان‌ها از محیط زیست اطرافشان بد استفاده می‌کنند اعتقادی ندارند؛ هر چند معتقدند که انسان‌ها حق ندارند هر گونه بخواهند در محیط طبیعی تغییر ایجاد کنند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The needs evaluation of environmental education for boy students in Isfahan elementary schools

نویسندگان [English]

  • azimeh abdelahi 1
  • hamid sadeghi 2

1 Prof . of Social Sciences & PhD Student , payame noor university

2 Prof . of Social Sciences , payame noor university

چکیده [English]

This research is allocated to examine the extent of environmental knowledge, attitude and performance of students in order to measure their needs for environmental education. This study is done by survey method through questionnaire, and the environmental knowledge, attitude and performance of 150 students of Isfahan elementary schools, chosen by multi-step cluster sampling, is measured. The findings indicate that students have a relatively good knowledge about the necessity of  plant types existence, dangers of sound pollution, and dangers of getting rid of trash in a wrong way, but they don’t have enough information about lack of necessary resources in life varieties and the effects of trees in reduction of sound pollution. 80 percent of students don’t know the sign of recycling and don’t have a good knowledge about recyclable substances. They even have no knowledge about ozone-friendly sign on products and the necessity of paying attention to it. Yet, they have a positive attitude about their own part and other people's part in reduction of environmental pollution. They're worried about their own health because of environmental reasons, but still don’t believe that human use the environment wrongly. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Needs evaluation
  • environmental knowledge
  • Environmental attitude
  • Environmental Behavior