با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی محیط‌زیست، گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

2 کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران

چکیده

مشکل زباله‌های الکترونیکی در سال‌های اخیر، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این قبیل زباله‌ها حاوی انواع مواد گرانبها و همچنین مواد سمی خطرناکی هستند که برای انسان و همچنین محیط‌زیست بسیار زیان‌آور می‌باشند. متاسفانه در کشور ما، زباله‌های الکترونیکی و مسائل مربوط به آن مورد توجه قرار نگرفته است. علاوه‌ بر این، در کشورهای توسعه‌یافته، به موازات تأمین امکانات لازم، تأکید بسیاری بر نقش آموزش و دانش محیط‌زیستی شده است. تحقیق حاضر درصدد بررسی نقش آموزش محیط‌زیستی در مدیریت زباله‌های الکترونیکی و ارائه راه‌کارهایی برای تحقق این هدف می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را دانشجویان دانشگاه مازندران تشکیل می‌دهد. برای جمع‌آوری اطلاعات از تکنیک مصاحبه استفاده شده است. در بررسی حاضر مشخص گردید که برنامه‌های دولت و شهرداری‌ها برای جمع‌آوری، تفکیک و بازیافت این‌گونه زباله‌ها، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش این زباله‌ها و رفتار مناسب با آنها داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Environmental Education in the Management of Electronic Waste

نویسندگان [English]

  • S Salehi 1
  • Zahra Hemmati Gouyomi 2

1 Asistance Professor of Environmental sociology , Social Sciences Department , university of Mazandaran

2 Master Student of Social Researching , university of Mazandaran

چکیده [English]

The problem of electronic waste in recent years has attracted much attention. Such waste contains a variety of materials such as precious metals and dangerous toxins that are harmful to humans and the environment. In addition, in developed countries, in parallel with providing facilities, the emphasis has been put on the role of environmental education and knowledge, but in most developing countries, like Iran, the problem of electronic waste has not yet been considered. The present study seeks to examine the role of environmental education in electronic waste management, and to offer some solutions to achieve this goal. Statistical society of this study includes students of Mazandaran University, and interview technique is used for data collection. The study determined that the government and municipalities programs for collection, separation and recycling of such waste, can have an effective role in reducing waste and appropriate behavior to be with them. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Waste
  • Education
  • Environment
  • Recycling Management
  • Basel Convention