با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

2 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی، دانشگاه پیام نور

چکیده

در اسلام هر گونه رفتاری که منجر به فساد در عرصه محیط زیست شود نهی شده است، چرا که خداوند بارها در قرآن کریم درباره ایجاد فساد در روی زمین هشدار داده است. از این روست که حکومت اسلامی، کردار انسان را در مواجهه با محیط زیست، نظارت و کنترل کرده و علاوه بر تنبیه افرادی که به محیط زیست آسیب می رسانند، به آنهایی که از نتیجه سوء کردارشان بر محیط زیست بی خبرند هشدار می دهد. اسلام بین انسان و محیط زیست، جدایی قائل نیست و آنها را مکمل یکدیگر می داند، از این رو دین اسلام کامل ترین سفارشات را برای حفاظت از محیط زیست دارد و تمامی جنبه های انسانی را در ارتباطی هماهنگ و موزون با مسیر الهی، در قرآن کریم به تصویر کشیده است؛ لذا اجرای مبانی ارزشی نظام اقتصادی اسلام در جامعه می تواند با کاهش اثرات خارجی منفی زیست محیطی و تحقق توسعه پایدار و استیفای حقوق انسانی بستر مناسبی را برای محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست فراهم کند. در این مطالعه، آیاتی که به منابع طبیعی و حفاظت و استفاده از آنها اشاره داشته اند؛ استخراج و سپس با استفاده تفسیر آنها مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در موضوعات مختلف دسته بندی شده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The internalization of environmental conservancy culture on the basis of Islamic teachings

نویسندگان [English]

  • tayebeh mohammadinia 1
  • mansoure dastranj 1
  • somayeh negahdari 2
  • niloofar salimi 3

1 Department of social Sciences ,payame noor university

2 Department of Training Sciences ,payame noor university

3 M.Sc . student of Geography & Urban Programming .payame noor university

چکیده [English]

In the Islamic faith, whatever action which ruins the nature is forbidden, since God many times in Quran warns about promoting corruption on the earth. That is why, Islamic government has control over human beings' action in relation to the nature. In addition to punishing those who damage the environment, it warns the ones who are not aware of the effects of their malpractice on the nature. The religion of Islam considers no border lines between human beings and the nature and believes they are in supplementary relations. So it offers the most complete recommendations about nature conservancy and portrays the full aspects of human beings in a harmonious relation with divine will in Quran. So using the value bases of Islamic economic regulations in society can provide conditions for conserving nature and natural resources by reducing negative external natural effects and fulfillment of stable expansion and vindications of human beings' rights. In this study, some verses on natural resources, their conservation and usages have been extracted from Quran, then they are analyzed and categorized in different topics regarding their interpretations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural Conservancy Culture
  • Internalization
  • Islamic Culture
  • Human being
  • Islamic teachings