با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
مقاله پژوهشی
میراث کشاورزی: راهبرد تحقق پایداری محیط‌زیستی در مناطق گردشگری روستایی (مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی باغملک و ایذه استان خوزستان)

امیر نعیمی؛ روح الله رضائی؛ سیده کوثر موسی پور

دوره 6، شماره 3 ، خرداد 1397، صفحه 9-22

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق تحلیل رابطه بین میراث کشاورزی و پایداری محیط‌زیستی گردشگری بود. روش این تحقیق، توصیفی و پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق، سرپرستان خانوارهای روستایی شهرستان باغملک و ایذه استان خوزستان بودند (484N=). حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت و همکاران (2001) 218 نفر تعیین شد. برای مطالعه افراد نمونه از روش نمونه‌گیری طبقه­ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل مؤثر بر رفتار محیط‌زیستی کشاورزان: مطالعه موردی بوم نظام‌های گلخانه‌های تولید خیار

هادی ویسی

دوره 6، شماره 3 ، خرداد 1397، صفحه 23-36

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه تبیین عوامل مؤثر بر رفتار محیط‌زیستی کشاورزان تولیدکننده خیار در بوم نظام­های پاکدشت و ورامین استان تهران است. در این تحقیق بر اساس نظریه سلامت مزرعه، رفتار محیط‌زیستی کشاورزان در چهار محور مدیریت تلفیقی آب، آفات، خاک و مواد مغذی تبیین و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از مدل رفتار برنامه‌ریزی‌شده واکاوی گردید. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر آموزش مباحث فقه شیعی در ارتباط با گیاهان و درختان بر میزان آگاهی، نگرش و رفتار محیط‌زیستی دانشجویان

محمد صادق جمشیدی‌راد

دوره 6، شماره 3 ، خرداد 1397، صفحه 37-46

چکیده
  هدف از این پژوهش تعیین «تأثیر آموزش مباحث فقه شیعی در ارتباط با گیاهان و درختان بر میزان آگاهی، نگرش و رفتار محیط‌زیستی دانشجویان» است. نوع پژوهش، کاربردی است و از لحاظ روش اجرا، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه مداخله و شاهد است. نمونه موردمطالعه شامل 40 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تجارب زیسته دانش‌آموزان دوره تحصیلی ابتدایی از پدیده مصرف آب

ندا رجاییان؛ نرگس کشتی آرای؛ محمدعلی نادی

دوره 6، شماره 3 ، خرداد 1397، صفحه 47-60

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تجارب زیسته دانش ­آموزان ابتدایی در رابطه با مصرف آب بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از راهبرد پدیدار نگاری انجام شد. محیط پژوهش، دانش‌آموزان دختر پایه سوم ابتدایی مدارس دولتی ناحیه 3 شهر اصفهان بود که از میان آن­ها 22 نفر به عنوان اطلاع‌رسان از راه نمونه‌گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر آموزش و ترویج طبیعت گردی در حفظ محیط‌زیست (مطالعه موردی دانش‌آموزان دختر منطقه 18 تهران)

رسول حیدری سورشجانی؛ رضا دهقانی بیدگلی؛ عظمت عاشری؛ الهام رحمانی آزاد

دوره 6، شماره 3 ، خرداد 1397، صفحه 61-78

چکیده
  آموزش محیط‌زیستی مناسب از ضروریات مهم جهت حفاظت محیط‌زیست است. یکی از مهم‌ترین مسائل آموزش محیط‌زیست این است که چگونه با راهکارهای مؤثر تغییر رفتار مشهودی را در افراد نسبت به محیط‌زیست ایجاد کرده و تعهد آنها را نسبت به طبیعت و محیط‌زیست افزایش داد. این پژوهش تلاش دارد تأثیر اجرای برنامه‌های آموزشی محیط‌زیستی با محور طبیعت‌گردی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مؤلفه‌های گفتمانی حاکم بر اندیشه‌های محیط‌زیستی آیت‌الله خامنه‌ای

حسن مجیدی؛ سید مهدی موسوی نیا

دوره 6، شماره 3 ، خرداد 1397، صفحه 79-90

چکیده
  هدف مقاله حاضر شناخت اندیشه‌های محیط زیستی آیت‌الله خامنه‌ای است. این مقاله با استفاده از نظریات مطرح در حوزه ارزش‌گذاری به محیط‌زیست به این پرسش اساسی پاسخ می‌دهد که: مؤلفه‌های گفتمانی حاکم بر اندیشه‌های محیط‌زیستی آیت‌الله خامنه‌ای چیست؟ روش این پژوهش تحلیل گفتمان به روایت لاکلاو و موفه است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیرآموزش مباحث بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست بر میزان آگاهی و تغییر رفتار کارکنان یک کارخانه تولید روی کشور

مریم لاریجانی

دوره 6، شماره 3 ، خرداد 1397، صفحه 91-104

چکیده
  عدم آگاهی کافی کارکنان از دستورالعمل‌های بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در محیط‌های کاری و متعاقباً انجام رفتارهای غیراصولی آنان باعث خسارت به خود، محیط‌زیست و کارفرمایان آنان می‌گردد. ازآنجایی‌که آموزش می‌تواند نقش مؤثری در ارتقا آگاهی و تغییر رفتار افراد داشته باشد، مطالعه‌ای با هدف تعیین «تأثیر آموزش مباحث ایمنی، بهداشت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل مدل رفتار محیط‌زیستی، میان بازدیدکنندگان منطقه گردشگری شورابیل در استان اردبیل

مجتبی سوختانلو؛ نجات واحدی

دوره 6، شماره 3 ، خرداد 1397، صفحه 105-120

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق، تحلیل مدل رفتار محیط‌زیستی و بررسی روابط بین متغیرهای اثرگذار در آن، میان بازدیدکنندگان منطقه گردشگری شورابیل در استان اردبیل بود. روش این تحقیق، توصیفی- پیمایشی می­باشد. جامعه آماری، شامل کلیه بازدیدکنندگان مراجعه‏کننده به منطقه گردشگری شورابیل بودند. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران در شرایط با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مشارکت محلی و توسعه بوم‌گردی (مطالعه‌ موردی روستای جنت رودبار)

صادق صالحی؛ لیلا ابراهیمی؛ ناصر فتاحی

دوره 6، شماره 3 ، خرداد 1397، صفحه 121-136

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر دستیابی به پاسخ سؤالات زیر است: 1. نگرش جامعه محلی نسبت به طرح توسعه بوم‌گردی چیست؟ 2. اثرات و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی بوم‌گردی برای جامعه محلی چیست؟ 3. میزان حمایت جامعه محلی از توسعه بوم‌گردی چه میزان است؟ 4. آیا امکان بوم‌گردی در منطقه جنت رودبار وجود دارد؟ چارچوب نظری مطالعه حاضر مبتنی بر مدل توسعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین راهبردهای پایدارسازی معیشت کشاورزان کوچک مقیاس و آموزش مسیر راهبردهای معمول از گذرگاه پایداری و آسیب‏ پذیری در شرایط خشکسالی

مسلم سواری؛ حسین شعبانعلی فمی؛ هوشنگ ایروانی؛ علی اسدی

دوره 6، شماره 3 ، خرداد 1397، صفحه 137-156

چکیده
  این تحقیق با هدف کلی تدوین راهبردهای پایدارسازی معیشت کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی انجام شد. بر پایه نتایج تحقیق مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف پایدارسازی معیشت در شرایط خشکسالی به ترتیب «وجود زیرساخت‏های مناسب، تنوع‌بخشی به تولید و گسترش فعالیت‏های مکمل و غیر زراعی در استان» و «کاهش توان اقتصادی و تولیدی خانوارهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی میزان دستیابی به اهداف آموزشی مدیریت بحران (محیط‌زیست) در مناطق زلزله‌خیز با تأکید بر زلزله استان کرمانشاه

فرهود حمیدی فراهانی؛ سید محمد شبیری؛ محمد علی ابراهیمی؛ مریم لاریجانی؛ مهدیه رضائی

دوره 6، شماره 3 ، خرداد 1397، صفحه 157-167

چکیده
  هدف این پژوهش، ارزیابی میزان دستیابی به اهداف آموزشی مدیریت بحران (محیط‌زیست) در منطقه زلزله‌زده استان کرمانشاه است. روش تحقیق این مقاله پیمایشی و جامعه آماری، شهروندان ساکن در شهر سرپل ذهاب، سازمان‌های مردم‌نهاد درگیر در زلزله کرمانشاه و متخصصین محیط‌زیست است که حجم نمونه ۵۲۵ نفر محاسبه گردید. ابزار نظرسنجی، پرسشنامه بسته و ...  بیشتر