با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
مقاله پژوهشی
نقش واسطه‌ای مصرف‌گرایی در ارتباط بین مادیگرایی و ردپای اکولوژیک (مورد مطالعه: شهروندان ارومیه)

توکل آقایاری‌هیر؛ حسین هنرور؛ محمد باقر علیزاده اقدم

دوره 6، شماره 1 ، آذر 1396، صفحه 9-18

چکیده
  تغییرات در سبک زندگی و الگوی مصرف تأثیرات بسیار زیادی بر محیط زیست داشته است، به­طوری­که این تغییرات، باعث افزایش ردپای اکولوژیک (تأثیر انسان بر محیط زیست) و کاهش ظرفیت زیست محیطی شده است. در کنار عوامل دیگر، دو عامل اجتماعی مؤثر بر میزان ردپای اکولوژیک و فاصله گرفتن انسان­ها و جوامع از پایداری زیست محیطی، مادیگرایی و مصرف­گرایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
موانع آموزشی و ترویجی به‌کارگیری کود ورمی کمپوست توسط کشاورزان(مطالعه موردی: شهرستان اسد آباد)

فلوریا محمدی

دوره 6، شماره 1 ، آذر 1396، صفحه 19-27

چکیده
  موانع آموزشی و ترویجی کاربرد کود ورمی کمپوست توسط کشاورزان در شهرستان اسدآباد در این تحقیق  مورد بحث قرار گرفت. در پژوهش حاضر، از یک روش تحقیق کمی پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 50 نفر از کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد بود. داده­ها از طریق پرسشنامه جمع­آوری شد. تحلیل رگرسیون نشان داد که موانع آموزشی- ترویجی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی چارچوبی برای شناسایی و دسته‌بندی مؤلفه‌های آموزش عالی پایدار در ایران

سیدابراهیم راد؛ علیرضا فقیهی؛ فائزه ناطقی؛ مهدی معینی کیا

دوره 6، شماره 1 ، آذر 1396، صفحه 29-40

چکیده
  کشور عزیزمان ایران در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیست توسعه پایدار با بحران­ ها و چالش­ های اساسی و عدیده ­ای در حال و آینده مواجه هست. لذا تلفیق شاخصه­های پایداری در برنامه ­های راهبردی دانشگاه‌­ها، در پاسخگویی اجتماعی به نیازهای جامعه و دستیابی کشور به توسعه پایدار  ضروری به نظر می­‌رسد. هدف از پژوهش حاضر، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسة تطبیقی ارکان فلسفی ترویج با نظریه‌های محیط‌زیستی: راهبردی برای مدیریت محیط‌زیست روستایی

فاطمه پورقاسم؛ امیرحسین علی‌بیگی؛ عبدالحمید پاپ‌زن

دوره 6، شماره 1 ، آذر 1396، صفحه 41-54

چکیده
  هدف از مطالعه تطبیقی– توصیفی حاضر، مقایسه فلسفه ترویج با نظریه­ های اخلاقی و دیدگاه­ های محیط‌زیستی به منظور یافتن راهبردی در جهت مدیریت محیط‌زیست روستایی است. تحلیلی بر دیدگاه­ های محیط‌زیستی و مقایسه این نظریه­ ها نشان می­دهد با توجه به اینکه بعضی از اصول فلسفی ترویج در جهت نظریه­ های محیط‌زیستی است، اما ترویج از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر مسئولیت‌پذیری بر رفتارهای محیط‌زیستی با میانجی‌گری رسانه‌ها (نمونه موردی: شهر اهواز)

اصغر میرفردی؛ آرمان حیدری؛ طیبه دمساز

دوره 6، شماره 1 ، آذر 1396، صفحه 55-68

چکیده
  مشکل آلودگی محیط‌زیست امروز جهان، مشکل تنها یک کشور و یا یک قلمرو خاص نیست، بلکه مشکل کل جهان است که دربردارنده مسائل مختلفی مانند آلودگی آب و هوا، فرسایش لایه­‌ی اوزون، تخریب جنگل­‌ها، انهدام گونه­‌های گیاهی و جانوری و غیره. همۀ این موارد، نتیجه­ عملکرد انسان است که تحت تأثیر رفتارهای محیط­زیستی انسان روی می‌دهد. این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش آموزش بر به‌کارگیری عملیات حفاظت خاک در راستای پایداری شالیکاری شهرستان ساری

حسینعلی فرهادی هیکوئی؛ مهدی چرمچیان لنگرودی؛ وحید فلاح

دوره 6، شماره 1 ، آذر 1396، صفحه 69-82

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی نقش آموزش بر به­‌کارگیری عملیات حفاظت خاک در راستای پایداری شالیکاری شهرستان ساری انجام گرفته است. از لحاظ هدف تحقیق حاضر کاربردی است و از بعد جمع­‌آ‌وری اطلاعات، روش تحقیق توصیفی- همبستگی می­‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 24339 نفر، از شالیکاران شهرستان ساری می­باشد. به منظور انتخاب نمونه ­­ها از روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش انجمن‏‌های مردم نهاد در توسعه ظرفیتی جامعه محلی در راستای حفاظت محیط‌زیست روستایی(مطالعه موردی: انجمن زیست محیط سبز چیا)

سعدی محمدی؛ سوران منوچهری؛ مرضیه طلعتی

دوره 6، شماره 1 ، آذر 1396، صفحه 83-99

چکیده
  امروزه در رویکردهای جدید توسعه روستایی از ظرفیت‌سازی به عنوان اصلی اساسی در پذیرش و اجرای برنامه‌ها نام برده می‏شود و به منظور ارتقای ظرفیت‏‌های جامعه نیز بر فعالیت‏‌های انجمن‌‏های مردم نهاد تأکید بسیاری می‏ گردد. محیط‌زیست به عنوان بسترساز فعالیت‏ ها و توسعه روستایی یکی از عرصه ‏های مهم توسعه روستایی است که با توجه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل تعیین‌کننده نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت پایدار منابع آب (مورد مطالعه: شهرستان کمیجان)

سمیرا افشاری؛ روح‌اله رضائی؛ حیدر قلی‌زاده؛ حسین شعبانعلی فمی

دوره 6، شماره 1 ، آذر 1396، صفحه 101-113

چکیده
  با توجه به اهمیت منابع آب به عنوان یک عنصر کلیدی در تمام زیربخش­ های اقتصادی به ویژه کشاورزی و درعین‌حال، محدودیت و کمبود شدید این منابع، حرکت به سوی مدیریت پایدار منابع آب امری اجتناب ­ناپذیر به شمار می ­آید. در این زمینه، بسیاری از صاحب‌ نظران بر این باورند که عوامل ذهنی و روان­شناختی به ویژه نگرش از عوامل اصلی سوق دادن افراد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیلی بر نقش برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم بر گسترش دانش، نگرش و عملکرد جامعه در راستای کاهش و سازگاری با تغییر اقلیم در ایران

سمیه عریان؛ سید محمد شبیری؛ مهران فرج اللهی

دوره 6، شماره 1 ، آذر 1396، صفحه 115-129

چکیده
  هدف از این پژوهش، ‌تحلیل برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم ایران در پنج بخش کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، مدیریت منابع آب، کشاورزی و امنیت غذایی، منابع زیستی و سلامت بر اساس تأکید بر ارتقاء دانش، نگرش و عملکرد جامعه در راستای ظرفیت‌سازی در مواجهه با تغییر اقلیم در کشور است. تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت روش تحقیق، ...  بیشتر