دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 1-120 (شماره لاتین(مقالات به زبان انگلیسی)) 

2. Design and Explanation of Measuring Model for the Impacts of Information Communication Technology on Sustainable Development

صفحه 19-36

محمد آزادنیا؛ شمس السادات زاهدی؛ عبدالرضا مجدالدین؛ محمد رضا پورعابدی


5. A Pathological Study of the Curriculum Renewal Process (CRP) Based on Education for Sustainable Development (ESD) Strategic Approach at Shiraz University

صفحه 67-78

مهدی محمدی؛ رحمت الله مرزوقی؛ حعفر ترک زاده؛ قاسم سلیمی؛ آنا قاسمیان دستجردی


7. Energy Literacy: Review of Knowledge, Attitude, and Behavior of Middle School Students in the City of Orumiyeh

صفحه 91-102

سمیه مولا؛ اسکندر فتحی آذر؛ یوسف ادیب؛ عبدالرحمان نامدار