با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
مقاله پژوهشی
طراحی الگوی برنامه درسی فعالیت‌های فوق‌برنامه برای دانش آموزان دوره دوم ابتدایی با تأکید بر آموزش محیط‌زیست

سمیه اسدزاده؛ مریم سیف نراقی؛ عزت اله نادری؛ قدسی احقر

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1399، صفحه 9-20

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6760

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین عناصر برنامه درسی فعالیت فوق‌برنامه با تأکید بر آموزش محیط‌زیست برای دانش آموزان دوره دوم ابتدایی انجام گرفته است. این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی می‌باشد که با روش تحقیق زمینه‌ای انجام شده است. بر این اساس با مطالعه و بررسی اسناد و مدارک برنامه درسی فعالیت فوق‌برنامه برخی از کشورها الگویی، برای برنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین مؤلفه‌های تلفیق محتوای برنامه درسی میان‌رشته‌ای محیط‌زیست پایدار برای آموزش عالی کشاورزی با استفاده از TOPSIS و ANP فازی

حورا کوچکیان؛ سید یوسف حجازی؛ عبدالمطلب رضایی؛ سید احمدرضا پیشبین

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1399، صفحه 21-36

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6761

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‌بندی مجموعه‌ای نمایا از مؤلفه‌های مؤثر در، تلفیق میان‌رشته‌ای آموزش محیط‌زیست پایدار در آموزش عالی کشاورزی انجام شد. با بررسی مطالعات و تحقیقات پیشین، دو مؤلفه پایه و 35 مؤلفه داخلی به دست آمد. این مؤلفه‌ها بر اساس نظر اعضای هیئت‌علمی و صاحب‌نظران رشته‌های کشاورزی منابع طبیعی و محیط‌زیست، با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل مؤثر بر خرید سبز (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور شهر تهران)

محمدرضا بابایی سمیرمی؛ حامد فاضلی کبریا؛ فرهاد کدیور؛ محترم رمضانپور

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1399، صفحه 37-52

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6762

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش تحلیل جایگاه خرید سبز بین دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور شهر تهران و درعین‌حال بررسی یک مدل توسعه‌یافته مفهومی از عوامل مؤثر بر نگرش و قصد خرید محصولات سبز نزد این قشر از مصرف‌کنندگان بود. روش انجام تحقیق حاضر از نوع توصیفی - پیمایشی بوده و در این راستا از پرسش‌نامه 5 گزینه‌ای لیکرت استفاده شد. برای توصیف داده‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل تبیین‌‌کننده نگرش و رفتار محیط‌زیستی هنرجویان هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز

ابوذر زارع؛ مصطفی احمدوند؛ فهیمه ریگی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1399، صفحه 53-68

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6763

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی عوامل تبیین­کننده نگرش و رفتار محیط­زیستی هنرجویان هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز بود. برای این منظور از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. پرسشنامه حاوی آزمون پارادایم اکولوژیکی نوین دانلپ و همکاران و تعدادی سؤال باز و بسته بود. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان و کارشناسان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر بازار گرایی بر بهزیستی: بررسی نقش نوآوری‌های محیط‌زیستی

الناز سیاوشی؛ بهناز سیاوشی؛ مسعود عباسی؛ حسین نوروزی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1399، صفحه 69-82

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6764

چکیده
  بررسی بهزیستی در افراد و عوامل تأثیرگذار بر آن از دیرباز ازجمله مسائل موردعلاقه محققان حوزه‌های علوم روانشناسی، علوم رفتاری و اجتماعی و به تازگی محققان مدیریت و نوآوری بوده و تئوری‌ها، چارچوب‌ها و مدل‌های فراوانی در این زمینه ارائه شده است. در این میان استراتژی بازارگرایی و نوآوری محیط‌زیستی در شرکت از جمله عواملی است که تأثیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کاربرد آموزش سیار در یادگیری ترکیبی محیط‌زیست از منظر اعضای هیئت علمی (مطالعه‌ موردی: دانشگاه علوم دریایی چابهار)

بهمن سعیدی‌پور؛ سمانه دلیربوستانسرایی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1399، صفحه 83-96

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6765

چکیده
  این پژوهش کاربرد آموزش سیار را در یادگیری ترکیبی محیط‌زیست در آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم دریایی شهرستان چابهار مورد بررسی قرار داد. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم دریایی شهرستان چابهار تشکیل داد و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی و جدول مورگان، تعداد 86 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل تعیین‌کننده رفتارهای حفاظت از محیط‌زیست در مناطق روستایی شهرستان تبریز

لیلا صفا؛ ویدا محمدیان سقین‌سرا

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1399، صفحه 97-116

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6766

چکیده
  امروزه، مسائل محیط‌زیستی تهدیدی جدی برای پایداری جوامع روستایی ایجاد نموده­­اند. در این خصوص، بسیاری از صاحب­نظران بر این باورند که بخش قابل‌توجهی از این مسائل به‌طور عمده ریشه در رفتارهای غیرمسئولانه انسان در مواجهه با محیط‌زیست دارد. ازاین‌رو، کنکاش و واکاوی رفتارهای محیط‌زیستی افراد یک پیش­شرط کلیدی برای رفع مسائل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نوع‌شناسی رفتارهای ناپایدار بهره‌برداران زراعی شهرستان کرمانشاه

امیرحسین پیرمرادی؛ فرحناز رستمی؛ عبدالحمید پاپ زن

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1399، صفحه 117-136

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6767

چکیده
  آثار مخرب زیست­محیطی، کاهش سلامتی انسان و دیگر موجودات زنده و بحران امنیت غذایی، یکی از مهم‌ترین مسائل پیش­روی جامعه جهانی می­باشد که ذهن بسیاری از محققان را به خود مشغول ساخته است. سؤال اینجاست که آیا طبیعت خود کشاورزی به‌تنهایی مسئول این‌همه اثرات مخرب است یا اینکه رفتار کنشگران درون نظام کشاورزی، محرک و تشدیدکننده این اثرات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین جایگاه معنویت در چالش‌های محیط‌زیستی: بازخوانی رویکردهای توسعه پایدار با تفکر سه‌گانه

سیده فاطمه معزی؛ منصور شاه ولی؛ راضیه نامدار

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1399، صفحه 137-152

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6768

چکیده
  بحران‌های محیط‌زیستی یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که جامعه بشری با آنها مواجه است. این تحقیق در پاسخ به چرایی وجود بحران‌های محیط‌زیستی علی‌رغم تشکیل نهادهای مرتبط و فراگیر شدن مفاهیم مرتبط با توسعه پایدار- و واکاوی جایگاه محیط‌زیست و چگونگی رابطه انسان با آن در اندیشه اسلامی انجام شده است. هدف این پژوهش که با استفاده از روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل مؤثر بر رفتار محیط‌زیستی: مطالعه‌ای کیفی در مناطق شهری ایران

سید مهدی میرهاشمی؛ فرزین حق پرست؛ مازیار آصفی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1399، صفحه 153-164

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6769

چکیده
  مطالعه عوامل مؤثر بر رفتار محیط‌زیستی مدخل مهمی برای کنترل پیامدهای محیط‌زیستی در یک اجتماع، شهر یا یک سکونتگاه است. رفتار محیط‌زیستی تحت تأثیر عوامل انسانی و محیطی متفاوتی قرار دارد که درک آنها نیاز به بررسی دقیق و نزدیک موقعیت‌های فردی و اجتماعی دارد. در این مقاله با استفاده از پیمایش‌های صورت گرفته؛ (مصاحبه‌های عمیق و مشاهده) ...  بیشتر