با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
مقاله پژوهشی
طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش محیط زیست بر اساس مدل ADDIE در پارک جنگلی سرخه حصار

رکسانا موگوئی؛ بابک ابوالقاسم پور؛ مونا علی ابراهیمی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 7-18

چکیده
  هدف پژوهش این است که با ارائه الگوی طراحی آموزشی محیط زیست بر اساس مدل ADDIE ، تأثیر اجرای برنامه­های آموزش محیط زیست را بر رفتارهای زیست محیطی گردشگران در پارک جنگلی سرخه حصار بسنجد. مسئله اصلی این تحقیق رفتارهای اجتماعی زیست محیطی گردشگران در محدوده پارک جنگلی سرخه حصار است. این پارک دارای تنوع زیستی غنی و منابع طبیعی است اما به دلیل ...  بیشتر

بررسی عوامل زیست محیطی و روانشناختی مؤثر بر تمایل به خرید سبز

محمدحسن صیف؛ سعید مظلومیان؛ احمد رستگار؛ مهناز امراللهی جلال آبادی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 19-29

چکیده
  با توجه به مشکلات عدیده زیست محیطی مانند: افزایش آلودگی­ها و نگرانی­های زیست محیطی به نظر می­رسد شناسایی عواملی که به حفاظت از محیط زیست کمک کرده و انجام کارهای محیط زیست دوستانه ضروری باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل زیست محیطی و روانشناختی مؤثر بر تمایل به خرید سبز انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان مجتمع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثرگذاری آموزش محیط زیست شهری بر ارزش‌گذاری و رفتار زیست محیطی دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی ناحیه 5 استان اصفهان

الهام شیرانی بیدآبادی؛ مریم لاریجانی؛ مهران فرج الهی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 30-37

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان اثرگذاری آموزش محیط زیست شهری بر ارزش‌گذای و رفتار زیست محیطی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی ناحیه 5 استان اصفهان است. نوع تحقیق مطرح شده بر اساس اهداف از نوع تحقیقات کاربردی می‌باشد. روش تحقیق حاضر نیمه تجربی یا طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل است. برای دستیابی به هدف پژوهش، از بین مدارس راهنمایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه نقش آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش چالش های زیست محیطی (با تأکید بر محیط زیست شهری)

محمدرضا سرمدی؛ مرجان معصومی فرد

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 38-50

چکیده
  گسترش جوامع انسانی و توسعه شهرنشینی موجب پیدایش پدیده­هایی چون تخریب و آلودگی محیط زیست شده است. این امر تنها به یک کشور و یا یک قلمرو خاص مربوط نیست، بلکه مشکل کل جهان است و در برگیرنده مسائل مختلفی نیز هست، از این رو متخصصان حوزه­های مختلف به ارائه راه حل­های متفاوتی پرداخته­اند. بر این اساس، هدف از نگارش مقاله حاضر مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نیازسنجی آموزشی شاخص‌های برگزیده اکوشهر(مورد مطالعه: شهروندان ناحیه شش منطقه یک شهرداری تهران)

مهسا مساعدی؛ رخشاد حجازی؛ مژگان زعیم‌دار

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 51-63

چکیده
  مفهوم اکوشهر نگرشی جدید در مدیریت شهری از منظر محیط زیست است. پیاده­سازی شاخص­های هیجده­گانه اکوشهر نیازمند کنش و واکنش متقابل شهروندان و مدیریت شهری است. سنجش آگاهی شهروندان از شاخص­های اکوشهر، به مدیران شهری کمک می­کند تا اجرای این طرح با موفقیت حداکثری انجام شود. شهرداری منطقه یک شهر تهران، ناحیه شش را به عنوان نخستین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جهانی‌شدن و توسعه پایدار

محمدرضا دهشیری

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 64-75

چکیده
  این مقاله به تبیین ظرفیت جهانی شدن برای تضمین توسعه پایدار می­پردازد. نویسنده ضمن بررسی دیدگاه­های بدبینانه در­باره تأثیرات سلبی جهانی شدن بر توسعه پایدار که این دو متغیر را به مثابه پارادایم­های رقیب و متقابل قلمداد می­کنند، در چارچوب رویکرد تحول­گرایانه معتقد است که جهانی­شدن و توسعه پایدار دو پارادایم مکمل و متعامل ...  بیشتر