با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
مقاله پژوهشی
بررسی رابطه بین آگاهی، نگرش و رفتار حامی محیط‌ زیست دانشجویان دختر دانشگاه قم

محمد تقی سبزه ای؛ سیاوش قلی‌پور؛ معصومه آدینه‌وند

دوره 4، شماره 4 ، شهریور 1395، صفحه 16-5

چکیده
  رفتار حامی محیط ­­زیست یکی از عوامل مؤثر حفظ محیط زیست است که به میزان زیادی به آگاهی محیط‌زیستی شهروندان بستگی دارد. این تحقیق بر اساس نظریه بامبرگ و موزر درباره عوامل تأثیرگذار بر رفتار محیط‌زیستی، تأثیر «آگاهی محیط‌زیستی» بر «نگرش» و «رفتار محیط‌زیستی» دانشجویان دختر دانشگاه قم را بررسی می‌کند. روش تحقیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سبک نگرش دینی روستاییان نسبت به مدیریت رفتار با آب در دو منطقه استان فارس و اصفهان (ایزدخواست و رامشه)

مهناز رنجبر؛ لیلا غیرتی آرانی؛ محمد صادق جمشیدی راد

دوره 4، شماره 4 ، شهریور 1395، صفحه 32-17

چکیده
  در این مقاله دیدگاهی مبتنی بر توجه به راهکارهای متکی بر ارزش­ها و تعالیم دینی، مطرح شده است . هدف پژوهش حاضر مطالعه سبک نگرش دینی روستاییان نسبت به چگونگی رفتار با آب و مصرف آن بود که با روش پیمایشی انجام گرفت. بدین منظور  270 نفر از روستاییان مناطق رامشه، از توابع استان اصفهان (منطقه کم آب)، و ایزدخواست، (منطقه پرآب) از توابع استان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش مولفه‌های سرمایه اجتماعی در عملکرد تشکل‌های غیردولتی زیست محیطی (مورد مطالعه: استان خوزستان)

فاطمه مسعودی زاده؛ احمد رضوانفر؛ حمید موحدمحمدی

دوره 4، شماره 4 ، شهریور 1395، صفحه 40-33

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش مؤلفه ­های سرمایه اجتماعی در عملکرد تشکل­های غیردولتی زیست محیطی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای تشکل­های غیردولتی زیست محیطی استان خوزستان (359N=)  بود که از این میان، تعداد90 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه­ گیری طبقه ­ای با انتساب متناسب انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر برنامه‌های محیط‌زیستی رادیو بر ارتقای سواد محیط‌زیستی دانشجویان

مهدیه رضائی؛ سید محمد شبیری؛ محمدرضا سرمدی؛ مریم لاریجانی

دوره 4، شماره 4 ، شهریور 1395، صفحه 54-41

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر استفاده از برنامه‌های محیط‌زیستی رادیو بر ارتقای آگاهی، نگرش و رفتارهای محیط‌زیستی دانشجویان به عنوان سه بعد اصلی سواد محیط‌زیستی است. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گرد‌آوری داده‌ها،  نیمه‌آزمایشی از نوع پیش ­آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. نمونه مورد مطالعه شامل 40 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل مؤثر بر گرایش به رفتار مصرف پایدار: مورد مطالعه شهر خرم‌ آباد

حدیث پورجمشیدی؛ حسین مهدی زاده؛ سعید غلامرضایی؛ نعمت اله شیری

دوره 4، شماره 4 ، شهریور 1395، صفحه 64-55

چکیده
  امروزه رشد روز افزون جمعیت و ترویج الگوهای مصرفی نامناسب به استفاده نابهنجار از ظرفیت­ های زمین منجر شده که عواقب آن سبب نابودی سرمایه ­های طبیعی، افزایش بیماری­‌ها، تولید زباله و افزایش مواد زائد گردیده است که بی­ توجهی به این امر مهم در آینده ­ای نه چندان دور زمین را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت. در این راستا تحقیق حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقد دیدگاه لین وایت در مساله بحران زیست محیطی بر اساس مبنای انسان شناختی اسلامی

علیرضا پارسا

دوره 4، شماره 4 ، شهریور 1395، صفحه 74-65

چکیده
   رشد علم و فناوری، پس از دوران نوزائی منجر به تسلط هرچه بیشتر انسان بر طبیعت و بهره­ برداری بی­ رویه از آن گردید، این امر منجر به پیدایش بحران زیست محیطی شد، این پیشامد، ضرورت توجه و شناخت عوامل بحران و تقویت اخلاق زیست محیطی را برای همگان روشن ساخت، ارائه راه حل­ های موقتی و همچنین ارائه نظریه ­های فلسفی و دینی در پی این احساس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار زیست‌محیطی روستاییان شهرستان مریوان

هیمن یزدانی؛ علی شمس

دوره 4، شماره 4 ، شهریور 1395، صفحه 86-75

چکیده
  رفتارهای فردی و جمعی افراد جامعه بر روی محیط‌زیست و مشکلات آن تأثیرگذار است. شناسایی تأثیر سرمایه اجتماعی روستاییان بر رفتارهای زیست‌محیطی آنها می‌تواند کمک مهمی به برنامه­ ریزان حوزه حفاظت از محیط‌زیست روستاها فراهم کند. پژوهش توصیفی همبستگی حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار زیست‌محیطی روستاییان انجام شد. جامعه ...  بیشتر