با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
مقاله پژوهشی
تحلیل تأثیر باورهای محیط‌زیستی بر رفتارهای مشارکتی حفاظت از آب کشاورزان (مطالعه موردی: حوضه آبخیز تالاب زریوار شهرستان مریوان)

بهزاد رنجبر؛ امیر نعیمی

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1399، صفحه 9-24

https://doi.org/10.30473/ee.2020.7224

چکیده
  هدف این تحقیق توصیفی، تأثیر باورهای محیط­زیستی  بر رفتارهای مشارکتی کشاورزان در حفاظت از آب بود. جامعه آماری تحقیق، کشاورزان سرپرست­ خانوار روستایی حوضه آبخیز زریوار بخش مرکزی شهرستان مریوان بودند (2097N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 237 نفر محاسبه شد. افراد نمونه با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای تناسبی ...  بیشتر

تدوین مدل اخلاق محیط‌زیستی بر اساس تفکر مراقبتی به‌واسطه تفکر انتقادی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر همدان

ایرج فیروزفر؛ علیرضا فقیهی؛ نصراله عرفانی

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1399، صفحه 25-40

https://doi.org/10.30473/ee.2020.7225

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل اخلاق محیط­زیستی بر اساس تفکر مراقبتی به‌واسطه تفکر انتقادی دانش ­آموزان دوره دوم متوسطه شهر همدان بود. روش این تحقیق از نوع همبستگی بود و داده­های آن به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع ­آوری گردید. نمونه آماری مطالعه شامل 986 نفر از دانش­آموزان دوره دوم متوسطه شهر همدان بودند که به روش نمونه­ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی عوامل تأثیرگذار بر دانش محیط زیستی گندم‌کاران بخش مرکزی شهرستان کهگیلویه

مریم آفریدونی؛ مهدی نوری پور

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1399، صفحه 41-58

https://doi.org/10.30473/ee.2020.7226

چکیده
  کشاورزی مهم­ترین بخش در تهیه محصولات غذایی است. با توجه به اینکه کشاورزان برای تولید محصولات بیشتر از فناوری‌های جدید استفاده می­کنند، می­توانند اثرات تخریبی زیادی بر محیط‌زیست داشته باشند. آنچه در زمینه محیط‌زیست مهم و قابل‌تأمل می­باشد اثری است که دانش محیط ‌زیستی بر روی بهبود رفتارهای محیط زیستی دارد. لذا پژوهش حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش سرمایه اجتماعی بر خودکارآمدی زنان روستایی در حفاظت از جنگل‏های زاگرس با نقش میانجی آگاهی محیط زیستی

مسلم سواری؛ فاطمه نقی‏ بیرانوند

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1399، صفحه 59-80

https://doi.org/10.30473/ee.2020.7227

چکیده
  مشارکت جامه روستایی در مدیریت منابع طبیعی نشان می‏ دهد که مدیریت بحران ‏های منابع طبیعی بدون مشارکت فعال زنان روستایی به دلیل نقش فعال آن‏ها در واحد تولیدی و کشاورزی امکان‏پذیر نخواهد بود. در این راستا این پژوهش با هدف کلی نقش سرمایه اجتماعی بر خودکارآمدی زنان روستایی در حفاظت از جنگل‏های زاگرس با نقش میانجی آگاهی محیط زیستی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برنامه درسی سبز در نظام آموزش عالی ایران: بحران آب، تغییرات اقلیم، منابع تأمین دانش

شهناز کرمی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ علی‌اکبر خسروی بابادی؛ منوچهر فرج زاده اصل

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1399، صفحه 81-94

https://doi.org/10.30473/ee.2020.7228

چکیده
  کم شدن منابع آبی کشور به‌عنوان یکی از معضلاتی است  که یک بخش مهم آن از تغییرات اقلیم نشات گرفته  و دامن‌گیر کشور شده است. آگاه‌سازی دانشجویان از این مسئله  یکی از وظایف دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی است که به‌واسطه برنامه درسی سبز میسر می‌شود. از سویی دیگر تئوری جنوب یکی از نظریاتی است که خاستگاه اجتماعی داشته و در دهه اخیر در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر تعهد به مسئولیت اجتماعی و بازاریابی سبز بر عملکرد محیط‌زیستی شرکت‌ها

زهرا فتوره‌چی؛ زهرا پورامینی؛ لیلا سلمانزاده

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1399، صفحه 95-108

https://doi.org/10.30473/ee.2020.7229

چکیده
  بروز مسائل و مشکلات زیست‌محیطی در میان شرکت­های تولیدی ازجمله شرکت آرتاویل تایر اردبیل، ضرورت توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها را  فراتر از ارائه خدمات و تهیه کالا می‌داند. ازاین‌رو این مقاله با هدف بررسی ادبیات مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتی و بازاریابی سبز و تجزیه و تحلیل نقش این دو عامل در عملکرد محیط‌زیستی انجام شده است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل و تبیین رابطه همبستگی شاخص توسعه انسانی و شاخص توسعه پایدار و تطبیق این شاخص‌ها در ایران

مهدی پندار؛ سجاد بهرامی؛ فرزام پوراصغر سنگاچین

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1399، صفحه 109-132

https://doi.org/10.30473/ee.2020.7231

چکیده
  شاخص اهداف توسعه پایدار در سال‌های اخیر توجه بسیاری از محققان و سیاست‌گذاران را به خود جلب کرده است. شاخص توسعه انسانی نیز که بر اساس چند شاخص مهم و کلیدی محاسبه می‌شود اگرچه یک روش قدیمی‌تر برای مقایسه کشورها در بعد سلامت و آموزش به حساب می‌آید اما همچنان در بین محققان و سیاست‌گذاران یک شاخص موردقبول است. هدف از این مطالعه بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی نقش عوامل مؤثر بر رفتارهای مدیریت پسماند در جهت توسعه محیط (مطالعه موردی: روستا- شهر تنگ‌کتویه، شهرستان داراب)

حمیدرضا نسیمی؛ حمید حیدری‌مکرر

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1399، صفحه 133-152

https://doi.org/10.30473/ee.2020.7232

چکیده
  سهل‌انگاری به مسائل مربوط به مواد زائد از دلایل مهم آلودگی فضای روستاهای ایران می‌باشد. در این راستا، مدیریت پسماند به‌عنوان یکی از محورهای مهم توسعه در روستا- شهرها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس، تحقیق حاضر در پی ارزیابی مدیریت پسماند در روستا- شهر تنگ‌کتویه از توابع شهرستان داراب است. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نوع شناسی کشاورزی شهری و نقش آموزش آن در توسعه پایدار شهری استان زنجان

رویا کرمی؛ گیتی صلاحی اصفهانی

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1399، صفحه 153-170

https://doi.org/10.30473/ee.2020.7233

چکیده
  کشاورزی شهری با اهداف کلانی چون حفظ و استفاده بهینه از منابع طبیعی، تولید محصولات سالم و ارگانیک و غنی‌سازی اوقات فراغت، در صورت اجرای صحیح به‌عنوان یکی از راهکارهای توسعه پایدار شهری است. این مطالعه ابتدا، نشانگرهای نوع شناسی کشاورزی شهری را شامل مکان‌های مستعد، مجریان و شرکای مستعد، نیازهای آموزشی، کانال‌های ارتباطی و گیاهان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه)

بیژن رضایی؛ نادر نادری؛ سحر رستمی

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1399، صفحه 171-191

https://doi.org/10.30473/ee.2020.7248

چکیده
  امروزه کارآفرینی سبز به‌عنوان راهبردی اثربخش برای توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورها شناخته‌شده است و توسعه آن می­تواند نقش مهمی در اشتغال­زایی پایدار، کاهش مشکلات محیط‌زیستی، کاهش بیماری­ها و باروری بیشتر زمین­های کشاورزی داشته باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی شهرستان کرمانشاه بود. این ...  بیشتر