با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
مقاله پژوهشی
تأثیر برنامه آموزش سواد محیط‌زیستی مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده بر دانش، نگرش و رفتار محیط‌زیستی دانش آموزان دوره متوسطه

خدیجه علی‌آبادی؛ فاطمه جنیدی جعفری؛ سعید پور روستایی اردکانی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 9-22

https://doi.org/10.30473/ee.2021.7534

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر برنامه آموزش سواد محیط‌زیستی مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده بر دانش، نگرش و رفتار محیط‌زیستی دانش آموزان دوره متوسطه انجام شده است. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ دانش‌آموزان دورۀ متوسطه شهر تهران که در سال تحصیلی 1396-1397 مشغول به تحصیل بوده‌اند، تشکیل می‌دهند. نمونۀ موردمطالعه با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نیازهای آموزش محیط‌زیست دانشجویان کارشناسی رشته‌های مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع

فوزیه دهزاد رستمی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ صادق صالحی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 23-42

https://doi.org/10.30473/ee.2021.7535

چکیده
  با توجه به نقش آموزش عالی در پرورش متخصصان، توجه به آموزش محیط‌زیست در رشته­ های تخصصی و به‌ویژه رشته ­های مرتبط با صنعت از جمله مسئولیت ­های این نهاد است. اما در آموزش عالی ایران توجه به این­گونه آموزش ­ها در حد مطلوب نیست و در برنامه­ درسی اکثر رشته­ ها توجهی به آن نمی­شود. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی در زمینه عوامل مؤثر بر الزام‏های آموزشی توسعه کشاورزی ارگانیک (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی)

یحیی صافی سیس؛ احمد رضوانفر

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 43-62

https://doi.org/10.30473/ee.2021.7536

چکیده
  آموزش عامل اصلی توسعه کشاورزی است و تربیت نیروی انسانی متخصص و محقق مهم‌ترین عامل در جهت توسعه کشاورزی ارگانیک است. این نیروی انسانی می‏تواند تمامی کنشگران درگیر در این نظام کشاورزی را در برگیرد. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر الزام‏های آموزشی توسعه کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان کشاورزی بود. جامعه آماری این پژوهش، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های آموزش مداوم جامعه پزشکی مبتنی بر یادگیری ترکیبی با رویکرد توسعه پایدار

پروین صادقی‌تبار؛ مهدی شریعتمداری

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 63-82

https://doi.org/10.30473/ee.2021.7537

چکیده
  روش‌های آموزشی مورد استفاده در برنامه بازآموزی و ارتقای سطح توانمندی حرفه‌ای شاغلان جامعه پزشکی، یکی از دغدغه‌های حوزه سلامت برای توسعه پایدار و تضمین کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی است. یادگیری ترکیبی، تلفیق اندیشمندانه یادگیری الکترونیکی و یادگیری چهره به چهره است که در حوزه آموزش مداوم جامعه پزشکی می‌تواند با بهبود کیفیت و کمیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل مؤثر بر بهبود فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در اماکن ورزشی

سعدالله پورمیرزا؛ شهاب بهرامی؛ حسین عیدی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 83-96

https://doi.org/10.30473/ee.2021.7538

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر بهبود فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در اماکن ورزشی طراحی و اجرا گردید. تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می­باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران اماکن ورزشی آگاه به حوزه بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست، بودند که تجربه کافی در عرصه ورزش و اماکن ورزشی دارا می‌باشند. بر اساس شیوه انتخاب نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل نابرابری‌های فضایی توزیع خدمات شهری و ارتباط آن با کیفیت زندگی ساکنین جهت دستیابی به محلات پایدار (مطالعه موردی: محلات شهر تهران)

فریبا نوروزی؛ اسماعیل صالحی؛ مریم خستو

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 97-114

https://doi.org/10.30473/ee.2021.7539

چکیده
  در مقاله حاضر وضعیت عدالت فضایی در توزیع خدمات شهری در محلاتی از مناطق منتخب شهر تهران بررسی می‌گردد. روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است، در بخش نخست از طریق خوشه‌بندیK-means تعدادی از محلات همگن انتخاب گردیدند سپس با مدل آنتروپی شانون وزن‌دهی شده و با استفاده از مدل ویکور (VIKOR) توزیع خدمات در سطح محلات مورد نظر بررسی‌شده محلات مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تربیت محیط‌زیستی و جایگاه آن در برنامه درسی دوره دوم ابتدایی نظام آموزشی ایران

معصومه کارگزار؛ محمود مهرمحمدی؛ ابراهیم طلایی؛ سید محمد شبیری

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 115-132

https://doi.org/10.30473/ee.2021.7540

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود تربیت محیط‌زیستی در دوره دوم ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های تربیت محیط‌زیستی انجام پذیرفته است. روش پژوهش، روش تحلیل محتوای آنتروپی شانون بود که پردازش داده‌ها را در بحث تحلیل محتوا با نگاه جدید و به‌صورت کمی و کیفی مطرح می‌کند. محتوای طرح ازنظر پاسخگو (کلیه کتب چهارم، پنجم و ششم ابتدایی) و 9 مؤلفه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
امکان‌سنجی توسعه مفهوم جرائم بین‌المللی به جرائم محیط‌زیستی با تأکید بر اصل توسعه پایدار

عسکر جلالیان

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 133-146

https://doi.org/10.30473/ee.2021.7541

چکیده
  بر اساس آنچه در مقدمه اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری آمده است جرائم بین‌المللی جرائمی هستند که موجب تشویش جامعه بین‌الملل می‌شوند. بر همین اساس چهار جرم بین‌المللی مورد احصاء قرارگرفته و در اساسنامه تصریح‌شده است. این پژوهش که از نوع تحلیلی – توصیفی و با روش کتابخانه‌ای – اسنادی است به دنبال ارائه راهبردی جهت حفظ محیط‌زیستی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کاهش اثرات نامطلوب اقلیمی از طریق تعمیم آشیانه سازی پرندگان و معماری مرغ تنور ساز قرمز به معماری الگوریتمیک (رویکرد اقلیم گرا)

الهام اسدی؛ وحید افشین مهر

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 147-156

https://doi.org/10.30473/ee.2021.7542

چکیده
  این پژوهش با هدف ترویج و آموزش ساخت ساختمان خود پایدار به‌منظور تطابق با اقلیم و کاهش اثرات مخرب آن انجام شده است، همان‌طور که جانوران به دنبال ساخت وسیله محیط‌زیست خود پایدار هستند؛ بنابراین با توجه به هدف تعیین‌شده روش تحقیق، کاربردی می‌باشد که بر اساس نیاز به فرضیه از روش توصیفی برای ایجاد ارتباط میان معماری جانوران و معماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل موانع کشاورزان در استفاده از شیوه‌های مبارزه بیولوژیک در شهرستان طارم (مطالعه موردی: زنبور براکون در مبارزه با آفت کرم هلیوتیس گوجه‌فرنگی)

روح الله رضائی؛ نفیسه صلاحی مقدم

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 157-171

https://doi.org/10.30473/ee.2021.7543

چکیده
  با توجه به اثرات منفی استفاده بی­رویه از آفت­کش­ها بر سلامت انسان و محیط­زیست، در سال­های اخیر شیوه­های پایدار و سبز برای کنترل آفات به­ویژه کنترل بیولوژیک موردتوجه بسیاری از محققان قرارگرفته است. این در حالی است که به دلیل وجود موانع پرشمار، فرایند پذیرش و استفاده از شیوه­های کنترل بیولوژیک در بین کشاورزان بسیار کند ...  بیشتر