با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
مقاله پژوهشی
‏ نقش مجراهای آموزشی در بهبود مشارکت روستاییان در طرح‏های حفاظت از محیط‌زیست (مورد مطالعه: شهرستان دیواندره)

مسلم سواری؛ حامد شیخی؛ کامران الماسیه

دوره 7، شماره 3 ، خرداد 1398، صفحه 9-22

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5804

چکیده
  این تحقیق با هدف کلی نقش مجراهای آموزشی در بهبود مشارکت‏ های روستاییان در طرح‏ های حفاظت از محیط‌زیست انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه‏ کشاورزان شهرستان دیواندره بود (N=7931). با استفاده فرمول نمونه‏ گیری کوکران تعداد 260 نفر از آن‏ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای افزایش اعتبار یافته ‏ها 290 پرسشنامه با روش نمونه‏ گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه نظریه ذهن، انگیزش پیشرفت تحصیلی و رفتار اجتماعی در کودکان مدارس طبیعت و عادی با کنترل وضعیت اجتماعی-اقتصادی

ملوک خادمی اشکذری؛ ناهید مفردنژاد

دوره 7، شماره 3 ، خرداد 1398، صفحه 23-34

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5805

چکیده
   هدف پژوهش حاضر مقایسه نظریه ذهن، انگیزش پیشرفت تحصیلی و رفتار اجتماعی کودکان مدارس طبیعت و عادی با کنترل وضعیت اجتماعی-اقتصادی بود. این پژوهش، توصیفی از نوع پس رویدادی بوده و از جامعه آماری دانش آموزان 7 تا 11 ساله مدارس طبیعت و عادی استان تهران در سال تحصیلی 95-96 نمونه‌ای 55 نفری با روش نمونه‌گیری هدفمند از بین کودکان مدارس طبیعت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین رفتار محیط‌زیستی کشاورزان گندم‌کار آبی: کاربرد تئوری ارزش-اعتقاد-هنجار

الهام کنعانی؛ مصطفی احمدوند

دوره 7، شماره 3 ، خرداد 1398، صفحه 35-46

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5806

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رفتار محیط‌زیستی کشاورزان و عوامل مؤثر بر آن بر مبنای تئوری ارزش-باور- هنجار استرن بود. جامعه آماری پژوهش، گندم‌کاران آبی دهستان شهیدآباد از توابع شهرستان خرم‌بید در استان فارس به تعداد 170 نفر بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 110 گندم‌کار به شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب و داده‌ها گردآوری شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه ارزش‌های محیط‌زیستی با عزت‌نفس و متغیرهای جمعیت شناختی(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر کرمان)

فاطمه پورشهسواری؛ محمدرضا سرمدی

دوره 7، شماره 3 ، خرداد 1398، صفحه 47-58

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5807

چکیده
  حفظ محیط‌زیست و چالش‌های موجود در مسیر آن یکی از معضلات جامعه جهانی ازجمله کشور ما به شمار می‌رود. حفظ و یا تخریب محیط‌زیست حوزه رفتار و عمل انسان است. رفتارهای انسان تحت تأثیر ارزش‌های او قرار دارند. هدف این پژوهش نیز بررسی میزان ارزش‌های محیط‌زیستی و ارتباط آنها با عزت‌نفس و متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان بر اساس نظریه ارزشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل مؤثر بر مصرف سبز بر اساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده ( مورد مطالعه: شهروندان شهر قزوین)

حسن فراتی؛ امید خلج؛ مهدی نور موسوی

دوره 7، شماره 3 ، خرداد 1398، صفحه 59-70

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5808

چکیده
    هدف این پژوهش، بررسی رفتار مصرف سبز بر اساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده می‌باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش مدیران، مربیان و والدین کودکان مهدکودک‌های شهر قزوین می‌باشد که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، نمونه آماری 384 نفر بوده است. ابراز پژوهش پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل‌یابی اثربخشی منابع اطلاعاتی و کانال‌های ارتباطی بر رفتار عملیات مناسب کشاورزی (GAP) در راستای توسعه پایدار باغات

فاطمه رزاقی بورخانی؛ احمد رضوانفر؛ سید حمید موحد محمدی؛ سید یوسف حجازی

دوره 7، شماره 3 ، خرداد 1398، صفحه 71-88

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5809

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، مدل‌یابی اثربخشی منابع اطلاعاتی و کانال‌های ارتباطی بر رفتار عملیات مناسب کشاورزی (GAP) در راستای توسعه پایدار باغات مرکبات استان مازندران بود. پژوهش از نوع کاربردی و جامعه آماری آن شامل 122361 باغدار مرکبات در روستاهای مربوط به 12 شهرستان استان مازندران بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 290 نفر تعیین گردید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه بین رفتار محیط‌زیستی با میزان تفکر سیستمی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی (موردمطالعه: کارکنان محیط‌زیست خراسان شمالی)

فریبا علیدادیانی؛ محبوبه سلیمان پورعمران

دوره 7، شماره 3 ، خرداد 1398، صفحه 89-102

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5810

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تفکر سیستمی و رفتار حفاظت از محیط‌زیست و مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است که با تکنیک تحلیل همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره کل محیط‌زیست خراسان شمالی به تعداد 98 بود و از روش تمام شماری استفاده گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات سه پرسشنامه تفکر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه رابطه انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی با کیفیت یادگیری مشارکتی (موردمطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش محیط‌زیست)

مرجان معصومی فرد

دوره 7، شماره 3 ، خرداد 1398، صفحه 103-114

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5811

چکیده
  نظام یادگیری الکترونیکی به‌عنوان رویکرد آموزشی عصر حاضر، همواره با پیچیدگی­های مربوط به نحوه تعامل و کیفیت مشارکت در یادگیری روبه­رو بوده است، ازاین‌رو متخصصان این حوزه به ارائه راه­حل­های متفاوتی پرداخته­اند. بر این اساس، هدف از این پژوهش، بررسی رابطه انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی با کیفیت یادگیری مشارکتی است. پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل مؤثر بر ادراک مصرف‌کننده از قابلیت استفاده مجدد بسته‌بندی محصول(موردمطالعه: مصرف‌کنندگان شهر بوشهر)

مجید اسماعیل‌پور؛ آزاده رجبی

دوره 7، شماره 3 ، خرداد 1398، صفحه 115-126

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5812

چکیده
  امروزه مصرف­ کنندگان بیشتر نگران تغییرات محیطی شده و در این راستا رفتار خریدشان را نیز تغییر داده­ اند. نگرانی برای محیط­زیست باعث شده که آنها در تصمیم‌گیری‌ خرید خود به قابلیت استفاده مجدد بسته‌بندی توجه کنند. هدف این پژوهش، بررسی اثر عوامل مؤثر بر ادراک مصرف­ کنندگان از قابلیت استفاده مجدد بسته ­بندی محصولات است. این پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش قاعده فقهی لاضرر در مدیریت بحران‌های محیط‌زیستی

حسن حسن زاده؛ محمد ادیبی مهر؛ داوود داداش نژاد دلشاد؛ محمدجواد باقی زاده

دوره 7، شماره 3 ، خرداد 1398، صفحه 127-146

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5813

چکیده
  یکی از قواعد فقهی که در سرتاسر فقه بدان استناد می‌شود و در بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی، ازجمله محیط‌زیست می‌تواند کارساز باشد، قاعده لاضرر است. این قاعده را باید اصلی کلی در حقوق اسلامی دانست؛ اصلی که بنیادی محکم برای پیشگیری از ضرر به دیگران و جبران آن ضرر است و بر این اساس مبنایی قوی برای تصویب قوانین موضوعه است. همچنین شمول ...  بیشتر