با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
مقاله پژوهشی
نحوه گنجاندن عناوین آموزش محیط‌زیست در کتاب‌های درسی دوره متوسطه ایران و اولویت‌بندی عناوین مغفول

ندا پریشانی؛ سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ فریدون شریفیان؛ مهرداد فرهادیان

دوره 7، شماره 1 ، مهر 1397، صفحه 9-18

https://doi.org/10.30473/ee.2018.5055

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه گنجاندن عناوین آموزش محیط‌زیست در کتاب‌های درسی دوره متوسطه دوم ایران و اولویت‌بندی عناوین مغفول در برنامه درسی آموزش محیط‌زیست دوره دوم متوسطه ایران بود در بخش کیفی برای یافتن پاسخ در رابطه با نحوه گنجاندن عناوین آموزش محیط‌زیست در برنامه درسی دوره دوم متوسطه، با متخصصان برنامه درسی و محیط‌زیست ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل آموزش پایدار براساس مدل AHP در آموزش عالی: پژوهشی ترکیبی

مطهره حمزه رباطی؛ بهناز مهاجران؛ میر محمد سیدعباس‌زاده؛ حمید جاودانی؛ مجتبی بذرافشان مقدم

دوره 7، شماره 1 ، مهر 1397، صفحه 19-36

https://doi.org/10.30473/ee.2018.5056

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه‌های آموزش پایدار انجام شد. روش پژوهش آمیخته اکتشافی است که به شیوه پیاپی در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی، با  انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 نفر از متخصصان دانشگاهی که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، مؤلفه‌های آموزش پایدار شناسایی شدند. برای اعتباربخشی یافته‌های کیفی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی کاربرد ویژگی‌های آموزش غیررسمی در فعالیت‌های ترویجی: موردمطالعه مروجان کشاورزی استان گلستان

احمد عابدی سروستانی

دوره 7، شماره 1 ، مهر 1397، صفحه 37-48

https://doi.org/10.30473/ee.2018.5057

چکیده
  با توجه به کاستی‌های نظام آموزش رسمی در پاسخ به نیازهای واقعی و بهنگام افراد، نظام آموزش غیررسمی به‌عنوان یک ضرورت درآمده است. ازآنجاکه موفقیت سازمان­های ترویجی در دستیابی به توسعه پایدار به استفاده درست از آموزش‌های غیررسمی بستگی دارد، پژوهش حاضر با روش توصیفی-همبستگی و با هدف بررسی دیدگاه مروجان کشاورزی استان گلستان نسبت به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تمایل دانشجویان به خرید غذا‌های ارگانیک: کاربرد تئوری توسعه‌یافته‌ رفتار برنامه‌ریزی‌شده

سید محمدجواد سبحانی؛ امید جمشیدی؛ عباس نوروزی

دوره 7، شماره 1 ، مهر 1397، صفحه 49-62

https://doi.org/10.30473/ee.2018.5058

چکیده
  هدف این پژوهش توسعه‌ مدلی نظام‌مند در جهت ارزیابی تمایل دانشجویان به خرید غذاهای ارگانیک از طریق رهیافت‌ تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده بوده است. علاوه بر مؤلفه‌های تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده، این پژوهش مؤلفه‌هایی مانند تگرش اخلاقی، انگیزه سلامت و نگرانی محیط‌زیستی را بر رفتار مصرف دانشجویان موردمطالعه قرار داده است. در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی روش آموزشیSTAD در یادگیری مباحث محیط‌زیستی در دوره تحصیلی ابتدایی

آتوسا سلیمانی؛ احمد نوحه‏‌گر

دوره 7، شماره 1 ، مهر 1397، صفحه 63-70

https://doi.org/10.30473/ee.2018.5059

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه و پایش اثربخشی روش تدریس مشارکتی مبتنی بر الگوی تقسیم‏بندی دانش‏آموزان به گروه‏های پیشرفت (STAD) و آموزش سنتی در مباحث محیط‌زیست شهری است. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون با دو گروه آزمایشی مشارکتی و سنتی می‏باشد. جامعه آماری شامل دانش‏آموزان پسر مقطع چهارم ابتدایی شهر اهواز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیلی بر روش‌ها و فناوری‌های بهبوددهنده پاک‌سازی الکتروکینتیک در خاک‌های آلوده به منظور دستیابی به فناوری سبز، گامی نوین در توسعه پایدار محیط‌زیستی

محمد سینا سرمدی؛ غلامرضا اسدالله فردی

دوره 7، شماره 1 ، مهر 1397، صفحه 71-86

https://doi.org/10.30473/ee.2018.5060

چکیده
  در طول سالیان اخیر نگرانی‌های بسیاری در رابطه با آلودگی خاک‌ها درنتیجه‌ فعالیت‌های انسانی در ارتباط با محیط‌زیست شکل‌گرفته است. فلزات سنگین و آلاینده‌های آلی، از آلاینده‌های مهم منتشرشده در محیط هستند که دستیابی به روشی مقرون‌به‌صرفه و پایدار برای پاک‌سازی آنها ضروری می‌باشد. پاک‌سازی الکتروکینتیک در راستای توسعه و کاربرد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزشیابی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر جذب و ارتقای مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOs) در فرایند مدیریت پسماند

محسن رضایی؛ فرزام بابایی؛ هومن بهمن‌پور

دوره 7، شماره 1 ، مهر 1397، صفحه 87-102

https://doi.org/10.30473/ee.2018.5061

چکیده
  هدف از این تحقیق، ارزشیابی و اولویت‌بندی مؤلفه ­های مؤثر در جذب و ارتقای مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در مدیریت پسماند در تهران می ­باشد. این تحقیق از نوع کاربردی می‌باشد. بدین منظور، دو جامعه آماری شامل مدیران سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان مدیریت پسماند شهرداری به ترتیب به‌منظور بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت در مدیریت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه متغیرهای اجتماعی- اقتصادی و رسانه‌های جمعی با نگرش محیط‌زیستی(مطالعه موردی: کارکنان مترو تهران)

فاطمه رادان

دوره 7، شماره 1 ، مهر 1397، صفحه 103-114

https://doi.org/10.30473/ee.2018.5062

چکیده
  در چند دهه اخیر، محیط‌زیست همواره با تهدیدات و آسیب­های فراوانی مواجه شده که امنیت و سلامت انسان­ها را با مخاطره­ روبه­رو کرده و بسیاری از این آسیب­ها، ﭘﻴﺎﻣﺪ رﻓﺘﺎرهای نادرست اﻧﺴﺎن­ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ است که ریشه در ارزش‌ها و باورهای اعضای جامعه دارد. مترو تهران بخش مهم و مؤثری در سیستم حمل‌ونقل شهری محسوب می‌شود که افراد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی و اعتبارسنجی برنامه درسی تلفیقی آموزش محیط‌زیست برای کودکان پیش از دبستان

مریم محمدی استادکلایه؛ بهمن زندی؛ جواد حاتمی؛ سید محمد شبیری

دوره 7، شماره 1 ، مهر 1397، صفحه 115-126

https://doi.org/10.30473/ee.2018.5063

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، طراحی برنامه درسی تلفیقی آموزش محیط‌زیست برای کودکان پیش از دبستان و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان و مربیان است. برنامه درسی آموزش محیط‌زیست دوره پیش‌‏دبستان در این پژوهش، شامل اهداف برنامه درسی، محتوای برنامه درسی، روش­های تدریس برنامه درسی و شیوه­ های ارزشیابی برنامه درسی می‌باشد و اندیشه تلفیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه ساختاری نگرش و دانش محیط‌زیستی با تمایلات رفتاری در حفاظت از محیط‌زیست: نقش میانجی رضایت گردشگر و فایده درک شده

محمد نجارزاده؛ سکینه جعفری؛ نرگس جعفری؛ نگار رجبی

دوره 7، شماره 1 ، مهر 1397، صفحه 127-142

https://doi.org/10.30473/ee.2018.5064

چکیده
  هدف این پژوهش، شناسایی رابطه­ ساختاری نگرش محیط­زیستی و دانش محیط­زیستی با تمایلات رفتاری گردشگر در حفاظت از محیط‌زیست با نقش میانجی رضایت گردشگر و فایده درک شده در پارک ملی خار توران بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده­ها از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری کلیه گردشگران پارک ملی ...  بیشتر