با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
برازش رابطه ساختاری استفاده از لوازم‌خانگی با مصرف پایدار آب بر اساس نگرش و دانش محیط‌زیستی: نقش واسطه‌ای قصد رفتاری

قاسم زارعی؛ فروزان قضائی؛ آراز راشدی زهرا

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1402، صفحه 9-25

https://doi.org/10.30473/ee.2023.61021.2425

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش دانش محیط‌زیستی و نگرش به مصرف پایدار بر قصد رفتاری و استفاده از لوازم‌خانگی با مصرف پایدار آب در میان بانوان استفاده‌کننده از لوازم‌خانگی در شهر اردبیل و در زمستان 1398 انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و ازنظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه بانوان بالای 20 سال و استفاده‌کننده لوازم‌خانگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
ادراک خدمات فرهنگی در تالاب انزلی

فهیمه عشقی؛ رضا افهمی؛ افشین دانه کار؛ رقیه گرمایی پور

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1402، صفحه 27-48

https://doi.org/10.30473/ee.2023.65533.2568

چکیده
  برای حفاظت و بهره‌برداری پایدار از اکوسیستم‌های طبیعی باید ادراک درستی از همه خدمات اکوسیستم و به‌ویژه خدمات فرهنگی صورت گیرد؛ چراکه تنوع زیستی و تنوع فرهنگی در عین مستقل بودن، تقویت‌کننده همدیگرند و خدمات فرهنگی، یک متغیر مهم در افزایش کیفیت زندگی و رفاه انسان محسوب می‌شود. تالاب انزلی یکی از مهم‌ترین اکوسیستم‌های طبیعی ایران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
شناسایی و اعتباریابی مفاهیم اخلاق محیط‌زیستی از منظر قرآن؛ موردمطالعه روستاییان شهرستان نقده

حمزه حاجی؛ لطیف حاجی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1402، صفحه 49-68

https://doi.org/10.30473/ee.2024.63035.2482

چکیده
  علیرغم علاقه روزافزون به بررسی نقش باورهای دینی نسبت به حفاظت از محیط‏زیست، هنوز تحقیقات کافی در رابطه با تحلیل پیام‏های الهی انجام نشده است. لذا پژوهش حاضر سعی دارد این شکاف را با شناسایی و اعتباریابی مفاهیم اخلاق محیط‌زیستی از منظر قرآن پر کند. در این تحقیق از رویکرد ترکیبی (طرح متوالی اکتشافی) استفاده شد. در بخش کیفی به‌منظور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار شهروند سازمانی حامی محیط‌زیست و عملکرد محیط‌زیستی در دانشگاه

نرگس قادری؛ سکینه جعفری؛ مجید محمدی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1402، صفحه 69-83

https://doi.org/10.30473/ee.2023.64604.2545

چکیده
  هدف پژوهش حاضر نقش مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار شهروند سازمانی حامی محیط­زیست و عملکرد محیط­زیستی کارکنان دانشگاه سمنان بود. این پژوهش از جنبه هدف، کاربردی و از جنبه روش توصیفی ـ همبستگی مقطعی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارکنان دانشگاه سمنان (۵۵۰ نفر) در سال تحصیلی ۰۰-۱۳۹۹ بودند. با استفاده از دستورالعمل تعیین حجم نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مشارکت ذینفعان در توسعه کارآفرینی پایدار حوزه بازیافت شهری: رهیافت فراترکیب

رضا شریعت؛ کمال سخدری؛ مریم لاریجانی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1402، صفحه 85-101

https://doi.org/10.30473/ee.2023.64025.2527

چکیده
  مشارکت ذینفعان راه‌حلی نو جهت ایجاد نوآوری در خصوص پایداری زیست‌بوم کارآفرینی است. ذینفعان نقش مهمی در ارائه محصولات و خدمات نوآورانه جهت پایداری محیط‌زیست توسط کارآفرینان پایدار بر عهده دارند. هدف این پژوهش بررسی مطالعات مربوط به سهم ذینفعان در توسعه کارآفرینی پایدار محیط‌زیستی است. این پژوهش با استفاده از رویکرد فراترکیب مدل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
فراتحلیل مطالعات آموزش محیط‌زیست در ایران از سال ۱۳۹۹-۱۳۹۵

مجید ارشادی؛ فرشته افکاری؛ مجید علی عسگری

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1402، صفحه 103-128

https://doi.org/10.30473/ee.2024.59319.2372

چکیده
  با توجه به افزایش انجام پژوهش‌های متعدد در زمینه آموزش محیط‌زیست، در این مقاله سعی شد نتایج اولیه تحقیقات انجام‌شده جمع‌آوری و با ترکیب این نتایج، یک دیدگاه منسجم و مؤثر بر آموزش محیط‌زیست بیان شود. روش پژوهش فراتحلیل است. جامعه آماری آن ۲۵0۰۳ پایان‌نامه‌ تحصیلات تکمیلی یا مقالات علمی‌- پژوهشی بوده است. نمونه آماری انتخاب‌شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
آسیب‌شناسی برنامه‌های پنجم و ششم توسعه در بخش آب

لیلا بنیاد؛ اکبر زارع شاه آبادی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1402، صفحه 129-144

https://doi.org/10.30473/ee.2023.65697.2570

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تحلیل گفتمان اسناد بالادستی آب بازه زمانی(1394-1390)(1400-1396) بوده است، جامعه‌­ی آماری آن شامل یازده سند از اسناد بالادستی آب است که در این بازه زمانی تدوین شده است. روش پژوهش حاضر تحلیل گفتمان به روش لاکلاو و موفه است و سعی شده به این سه سوال پاسخ داده شود گفتمان حاکم بر اسناد بالادستی آب چه بوده است؟ دال­های مرکزی، مولفه­‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
تحلیل رفتار حفاظتی باغداران شهرستان زنجان: توسعه‌ای بر مدل اعتقاد بهداشتی

رویا کرمی؛ سحر طبیبیان؛ نسرین احمدی؛ طاهره شرقی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1402، صفحه 145-164

https://doi.org/10.30473/ee.2023.61558.2436

چکیده
  حفظ و توسعه منابع انسانی در محیط کشاورزی پرخطر، مستلزم رعایت اصول ایمنی کشاورزی است. در این راستا رفتار حفاظتی باغداران شهرستان زنجان با تأکید بر نقش میانجی مؤلفه‌های مدل اعتقاد بهداشتی و تبیین مسیر شکل‌گیری رفتار حفاظتی از طریق تأثیر دانش بر نگرش به‌عنوان هدف این مطالعه انتخاب شده است. مطالعه ازنظر هدف کاربردی و به روش توصیفی همبستگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
عوامل مؤثر بر توسعه پایدار در کوهنوردی

حمید ناصری؛ پریوش نوربخش؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1402، صفحه 165-183

https://doi.org/10.30473/ee.2024.58457.2354

چکیده
  هدف از این پژوهش، تعیین عوامل مؤثر بر توسعه پایدار در ورزش کوهنوردی بود. روش پژوهش اکتشافی و به لحاظ هدف ازجمله پژوهش‌های کاربردی است که به‌صورت میدانی انجام شده است. برای این منظور 150 نفر از کوهنوردان استان‌های شمال غرب کشور به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. روایی صوری و محتوایی ابزار پژوهش توسط گروهی از اساتید صاحب­نظر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
ارزیابی روش‌های مناسب تصمیم‌گیری برای انتخاب بهترین روش مدیریت احیای تالاب پریشان

بهاره صمدی کوچکسرائی؛ کامران رضایی توابع؛ پوریا غلامزاده؛ حمید ظهرابی؛ نبی الله مرادی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1402، صفحه 185-199

https://doi.org/10.30473/ee.2023.63378.2500

چکیده
  کشاورزی غیراصولی و خشکسالی‌های پی‌درپی از مهم‌ترین عوامل خشک شدن تالاب بین‌المللی پریشان است. جهت احیای این تالاب، استفاده از اقدامات مدیریتی اجتناب‌ناپذیر است و در عین حال، نقش جوامع محلی و مشارکت آنها در این امر خطیر، بسیار تأثیرگذار خواهد بود. هدف از این تحقیق، شناسایی گزینة مدیریتی مناسب برای احیای تالاب پریشان و سنجش میزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
موانع فراروی دانشگاه ایلام برای تبدیل‌شدن به دانشگاه سبز از دیدگاه اعضای هیأت‌علمی و دانشجویان

نسیم روشنی؛ مسعود یزدان پناه؛ بهمن خسروی پور؛ مریم تاجری مقدم؛ طاهره زبیدی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1402، صفحه 201-223

https://doi.org/10.30473/ee.2023.66176.2581

چکیده
  امروزه، اکثر دانشگاه­ها شیوه­های پایداری را به‌طور کامل اجرا نمی­کنند، چراکه موانعی در مسیر سبز شدن آنها وجود دارد. شناسایی موانع بر سر راه عملیاتی‌سازی پایداری در دانشگاه‌ها بسیار حیاتی است، زیرا اگر موانع موجود شناسایی نشود، نمی‌توان اقدامات اصلاحی برای مقابله با آن‌ها انجام داد. هدف پژوهش حاضر، کشف موانع فراروی دانشگاه ...  بیشتر