با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

10.30473/ee.2023.63378.2500

چکیده

کشاورزی غیراصولی و خشکسالی‌های پی‌درپی از مهم‌ترین عوامل خشک شدن تالاب بین‌المللی پریشان است. جهت احیای این تالاب، استفاده از اقدامات مدیریتی اجتناب‌ناپذیر است و در عین حال، نقش جوامع محلی و مشارکت آنها در این امر خطیر، بسیار تأثیرگذار خواهد بود. هدف از این تحقیق، شناسایی گزینة مدیریتی مناسب برای احیای تالاب پریشان و سنجش میزان مشارکت و آگاهی جوامع محلی این منطقه برای اجرای مدیریت اکوسیستمی این تالاب مهم است. جامعة هدف، جوامع محلی ساکن روستاهای حاشیة تالاب پریشان هستند. برای شناخت وضعیت مشارکت مردمی در احیای تالاب، از پرسشنامه استفاده شد و جهت انتخاب گزینة صحیح تصمیم‌گیری، از ابزارهای SWOT و AHP بهره‌ گرفته شد. در تحلیل سلسله‌مراتبی، سه معیار ویژگی‌های محیط‌زیستی، پایداری اکوسیستمی، پذیرش اجتماعی و هزینة اقتصادی و سه گزینة مدیریت کشاورزی، انتقال آب از سد نرگسی و مدیریت حوضه‌های بالادست مد نظر قرار گرفتند. نظرسنجی جوامع محلی نشان داد که دیدگاه مردم منطقه نسبت به احیاء تالاب و انتقال آب مثبت است و 70 درصد مردم محلی، در صورت تغییر الگوی کشت و اعمال محدودیت در کشاورزی، حاضر به همکاری هستند. هرچند مایل به پلمپ کردن چاه‌های خود نیستند. اما هنوز ارزش‌های اکولوژیک تالاب برای آنها ناشناخته بوده و نیاز به آموزش‌های ترویجی دارد. طبق ابزار سوآت، استراتژی پژوهش، استراتژی تنوع (ST) خواهد بود. مطابق روش تحلیل سلسله‌مراتبی، مهم‌ترین معیار، ویژگی‌های محیط‌زیستی و مهم‌ترین گزینه، مدیریت کشاورزی و پس از آن انتقال آب از سد نرگسی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of suitable decision-making methods to select the best method for Parishan Wetland restoration management

نویسندگان [English]

  • Bahareh Samadi Kuchaksaraei 1
  • Kamran Rezaei Tavabe 1
  • Poorya Gholamzadeh 1
  • Hamid Zohrabi 2
  • Nabiollah Moradi 2

1 Department of Fisheries, Natural Resources Faculty, University of Tehran. Karaj. Iran.

2 ٍEnvironmental Protection Administration of Fars Province

چکیده [English]

Irregular agriculture and frequent droughts are the most important causes of drought of Parishan international wetland. In order to restore this wetland, management actions is inevitable, and the role of local communities and their participation in this serious matter will be very effective. The purpose of this study, is to identify the correct management option for the restoration of Parishan wetland and to measure the level of participation and awareness of local communities to implement the ecological approach. The target community, is local communities living in the villages of Parishan Basin. A questionnaire was provided for social study, and to select the best decision-making option, SWOT and analytical hierarchy process (AHP) were used. In AHP, three criteria and three options were considered. Surveys of local communities showed that the attitude of the people of the region towards the restoration of the wetland and water transfer is positive, and 70% of the local people are willing to cooperate if in the case of changes in the pattern of cultivation and applying restrictions. However, they do not want to close their wells. But the ecological values of the wetland are still unknown to them and they need training. According to the SWOT method, the research strategy will be the diversity strategy (ST). According to the AHP, the most important criterion, is environmental characteristics and the most important option is agricultural management and then water transfer from Nargesi dam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecosystem approach
  • Wetland restoration
  • Matrices of internal and external factors
  • Participation of stakeholders