با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
مرور نظام‌مند بر مفهوم کارآفرینی سبز در نظام آموزش عالی

مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ سولماز خادمی؛ دانیال آزادی؛ صدیقه شادی

دوره 11، شماره 3 ، اردیبهشت 1402، صفحه 9-20

https://doi.org/10.30473/ee.2023.64242.2529

چکیده
  کارآفرینی سبز با تأثیرات مثبت بر محیط‌زیست، کمک شایان توجهی به توسعه پایدار اقتصادی می‌نماید. پژوهش حاضر با هدف مروری نظام‌مند بر مفهوم کارآفرینی سبز در نظام آموزش عالی انجام شد. این پژوهش کیفی با استفاده از روش هفت مرحله‌ای ساندلوسکی و باروسو (2007) انجام شده است. تیم فراترکیب متشکل از دو نفر متخصص برنامه‌ریزی درسی، یک نفر متخصص ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
تأثیر دانش جامعه محلی بر ادراک تخریب تنوع‌زیستی منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد استان زنجان

پروانه صفری الموتی؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ جابر اعظمی

دوره 11، شماره 3 ، اردیبهشت 1402، صفحه 21-40

https://doi.org/10.30473/ee.2023.63554.2511

چکیده
  دانش‌ ذی‌نفعان یکی از عناصر اساسی در مدیریت تنوع‌زیستی است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی دانش جامعه محلی و تأثیر آن بر وضعیت تخریب تنوع‌زیستی ادراک‌شده در منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد استان زنجان با استفاده از روش‌شناسی کمی (توصیفی-همبستگی) انجام شد. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه‌ای برابر با 250 نفر از خانوارهای روستایی که وابسته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
طراحی مدل کیفی آموزش اقتصاد چرخشی با رویکرد 3C (مبتنی بر شایستگی) در صنایع کوچک و متوسط

نازی آهنگرپرتوی؛ رسول یاراحمدی؛ سید محمد شبیری؛ هادی غفاری؛ علی امامی میبدی

دوره 11، شماره 3 ، اردیبهشت 1402، صفحه 41-61

https://doi.org/10.30473/ee.2023.66437.2589

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل کیفی آموزش اقتصاد چرخشی با رویکرد 3C (مبتنی بر شایستگی) در صنایع کوچک و متوسط است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، اکتشافی و از نظر ماهیت موضوعی، ‌کاربردی و توسعه‌ای است. روش بررسی آن نیز توصیفی تحلیلی است. این پژوهش با روش فراتحلیل انجام شد. جامعه آماری پژوهش کنونی شامل پژوهش‌های مرتبط بود که در داخل و خارج از کشور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
ارزیابی اثر زیستگاه‌های پیرامونی جاده (بوم‌سامان‌های کشاورزی و غیرکشاورزی) بر تلفات جاده‌ای حیات‌وحش و تحلیل دیدگاه‌های رانندگان

محمد ناصر مودودی؛ زهرا شیرمحمدی علی اکبر خانی؛ مسعود خیراندیش؛ آرش مودودی

دوره 11، شماره 3 ، اردیبهشت 1402، صفحه 63-76

https://doi.org/10.30473/ee.2023.59551.2422

چکیده
  برخورد وسایل نقلیه با حیوانات در جاده رخدادی جهانی است و عمدتاً به دلیل تخریب و تکه‌‌تکه‌کردن زیستگاه‌های حیات‌وحش اتفاق می‌افتد. پژوهش حاضر بخشی از جاده‌ی بین‌المللی آسیایی در شرق ایران، استان خراسان رضوی، حدفاصل بین شهرهای تایباد و تربت‌جام را به مدت سه ماه موردمطالعه قرار داده و هدف از آن، تحلیل اثر زیستگاه‌های پیرامونی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
واکاوی رابطه میان انسان و طبیعت در برنامه درسی خوشه دروس انسان و سلامت در دوره دوم متوسطه

مریم رحیمی؛ محمدهاشم رضائی؛ فائزه ناطقی

دوره 11، شماره 3 ، اردیبهشت 1402، صفحه 77-99

https://doi.org/10.30473/ee.2023.61758.2441

چکیده
  هدف این پژوهش واکاوی رابطه میان انسان و طبیعت در برنامه درسی خوشه انسان و سلامت دوره دوم متوسطه بوده است. با توجه به اهمیت نقش محوری آموزش‌وپرورش در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و برنامه درسی ملی، خوشه انسان و سلامت در دامنه محتوایی دروس دوره دوم متوسطه، موردتوجه برنامه ریزان درسی قرار گرفته بود. چنانچه محتوای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
مؤلفه‏ های محیط‏ زیستی اثرگذار بر رفتار مصرف کودهای شیمیایی در میان گوجه‏ فرنگی‏ کاران استان اردبیل

مجتبی سوختانلو؛ فیاض عصمت؛ فاطمه شفیعی

دوره 11، شماره 3 ، اردیبهشت 1402، صفحه 101-116

https://doi.org/10.30473/ee.2022.64179.2528

چکیده
  این پژوهش با هدف کلی تعیین مؤلفه ‏های محیط‏زیستی اثرگذار (در قالب تئوری انگیزش حفاظت)، بر رفتار مصرف کودهای شیمیایی، توسط گوجه‏ فرنگی‏کاران استان اردبیل انجام شد. جامعه آماری تحقیق، شامل همه کشاورزان گوجه‎ فرنگی‏کار فعال و دارای کشت آبی در استان اردبیل بودند (1489=N). بر اساس جدول بارتلت و همکاران و به روش چندمرحله‏ای تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
تأثیر طرح همیار معلم بر انتقال مفاهیم محیط‌زیستی دانش‌آموزان پایه یازدهم متوسطه دوم کاشان

حسین حافظی؛ سید مهدی پامناری؛ مهدیه رضائی

دوره 11، شماره 3 ، اردیبهشت 1402، صفحه 117-136

https://doi.org/10.30473/ee.2022.62009.2448

چکیده
  متأسفانه محیط‌زیست کنونی دچار چالش‌های فراوانی شده است و رفع این چالش‌ها نیاز به بازنگری، بازآفرینی و ترمیم دارد تا حیات بشر در کره زمین حفظ شود. آموزش محیط‌زیست خصوصاً در مدارس، در بهبود این مشکلات نقشی انکارناپذیر دارد. نحوه آموزش و تدریس به‌ویژه روش‌های فعال تدریس نیز اثر زیادی بر توانایی‌های خودآموز دانش‌آموزان دارد که یکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
طراحی مدل مدیریت کیفیت سبز در صنعت مواد غذایی با تأکید بر ارتقای عملکرد محیط‌زیستی (مطالعه موردی: استان اردبیل)

داود تارویردی زاده؛ شهرام میرزایی دریانی؛ محمد رضا ناهیدی امیر خیز؛ محمد پاسبانی؛ مرتضی هنرمند عظیمی

دوره 11، شماره 3 ، اردیبهشت 1402، صفحه 137-158

https://doi.org/10.30473/ee.2023.57785.2324

چکیده
  مسائل مربوط به حفاظت از محیط‌زیست و پایداری در بخش مواد غذایی در طی سال‌های اخیر موجب نگرانی‌های جهانی شده است. همچنین شرایط نه‌چندان مطلوب کشورمان از منظر نگهداشت محیط‌زیست و لزوم توجه به مفاهیم سبز در سطوح مدیریت سازمان‌ها، موجب شد پژوهش نوآورانه‌ای باهدف طراحی مدل مدیریت کیفیت سبز در صنعت مواد غذایی با تأکید بر ارتقای عملکرد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
حفاظت تالاب‏ها از طریق برنامه سیپا، مطالعه موردی تالاب هشیلان کرمانشاه

سارا غلامحسین قوچانی؛ ابوذر حاتمی یزد؛ مهدی کلاهی

دوره 11، شماره 3 ، اردیبهشت 1402، صفحه 159-174

https://doi.org/10.30473/ee.2023.63115.2485

چکیده
  هرچند تالاب‌ها زمانی بهترین تفرجگاه­های ایران به شمار می­رفتند، ولی در اثر عواملی همچون مدیریت غیرکارا، تعارض انسان-تالاب، تعارضات اجتماعی و عوامل طبیعی، بسیاری از آنها امروزه خشک‌شده و از بین رفته­اند. مقاله حاضر با هدف ساماندهی تالاب هشیلان کرمانشاه از طریق ظرفیت­سازی و مشارکت اجتماعی، بر اساس یافته­های حاصل از اجرای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
مقایسه اندیشه‌های محیط‌زیستی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران و حضرت آیت‌الله جوادی آملی

محمد یزدی

دوره 11، شماره 3 ، اردیبهشت 1402، صفحه 175-186

https://doi.org/10.30473/ee.2022.63701.2519

چکیده
  چکیدهموضوع محیط‌زیست و طبیعت و اخلاق محیط‌زیستی موردتوجه تمام ادیان الهی و غیر الهی بوده است. در عصر حاضر موضوع محیط‌زیست و طبیعت موردتوجه نه‌تنها دانشمندان علوم فنی و مهندسی قرارگرفته بلکه موردتوجه فیلسوفان معاصر و رهبران اسلامی ازجمله فقهای شیعه قرار گرفته است. در سال‌های اخیر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ...  بیشتر