با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در سال های اخیر حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و حضرت آیت الله جوادی آملی دو تن از فقهای برجسته جهان تشیع هستند که به این موضوعات بصورت ویژه پرداخته اند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران هم ار نظر بالاترین مسئول حکومت و هم در جایگاه یکی از رهبران برجسته مذهبی جهان در طی بیست سال گذشته بصورت پیوسته به موضوع محیط زیست و طبیعت توجه داشته است. حضرت آیت الله جوادی آملی نیز بعنوان یک از فقهای برجسته جهان تشیع و فیلسوفان اسلامی از سال های 1384 بصورت ویژه به موضوع محیط زیست و طبیعت پرداخته است. بررسی مطالب موجود در سایت رسمی، سخنرانی ها، مقالات و کتب ایشان نشان می دهد خمیر مایه دیدگاه های ایشان بر دو مبنای ادبیات فلسفی و قرآنی قرار دارد. این پژوهش نشان می دهد که دیدگاه های محیط زیستی حضرت آیت الله خامنه ای و حضرت آیت الله جوادی آملی تحت تاثیر ادبیات قرانی، احادیث و روایات ذکرشده شده از پیامبر گرامی اسلام و امام جعفرصادق، مبانی فقهی معروفی مانند قاعده لاضرر و لاضرار، قاعده تسبیب، قاعده اتلاف و فیلسوفان اسلامی بویژه ملاصدرا است. با این تفاوت که در دیدگاه های مقام معظم رهبری نظرات کارشناسی و اجرایی نیز کاملا مشهود است در حالی که در نظرات حضرت آیت الله جوادی آملی نظرات کارشناسی و اجرایی مشاهده نمی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of environmental ideas of Ayatollah Khamenei supreme leader of Iran and Ayatollah Javadi Amoli

نویسنده [English]

  • Mohammad Yazdi

Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Ayatollah Khamenei supreme leader of Iran and Ayatollah Javadi Amoli are two prominent jurists in the Shiite world who have dealt with environmental issues. Ayatollah Khamenei is not only supreme leader of Iran but also, he is one of the eminent religious leaders in the world. For evaluation of his opinions and thoughts about environment and natural resources his 57 statements with the keywords of environment, nature, natural resources, air, water, soil, tree, planetary, forest, destruction, energy, pollution, environmental culture, awareness, law and crime statistically were analyzed. The data analysis shows that tree and planting 205 cases (maximum) and environmental awareness 4 cases (minimum) occur in his statements. It is important to note that his special attention to tree and planting is similar to special attention of tree and planting in Quran. The data analysis of Quran words show that tree 27 cases and tree of Date 20 cases have been repeated. Ayatollah Javadi Amoli is another eminent jurists and philosopher in the Shiite world who have specially dealt with environmental issues. The result of this research show that Ayatollah Khamenei and Ayatollah Javadi Amoli opinions and thoughts about environment and nature have been deeply iinfluenced by Quranic literature, hadiths and narrations mentioned by the Holy Prophet of Mohammad and Imam Jafar Sadiq, Shiite jurist’s principles such as the rule of no harm, the rule of causation, the rule of loss and Islamic philosophers, especially Mulla Sadra. It clears that their view about environment, nature and natural resources is not only scientific, executively and expertise but also it is deeply moral and on the basis of environmental ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • opinions
  • Ayatollah Khamenei
  • Ayatollah Javadi Amoli
  • Iran