با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
طراحی الگوی آموزشی بهینه برای ارتقای سطح دانش شهروندان تهرانی نسبت به مقوله تنوع زیستی با استفاده از الگوریتم دایجسترا و الگوریتم مورچگان

هومن بهمن‌پور؛ مژگان زعیم‌دار؛ بهرنگ سلاجقه

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1401، صفحه 9-28

https://doi.org/10.30473/ee.2023.64487.2537

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، ارائه الگوی بهینه آموزشی برای ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی شهروندان تهرانی نسبت به مقوله تنوع زیستی می‌باشد. در گام نخست، از پرسشنامه محقق‌ساخته برای سنجش سطح آگاهی شهروندان استفاده شد. سپس با استفاده از آرای خبرگان اقدام به وزن‌دهی و ارزیابی روش‌های گوناگون آموزشی گردید. بدین منظور، دو سطح هدف به‌عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
الگوی ساختاری تفسیری پیشران‌های بهره‌وری پایدار مبتنی بر دانش و آگاهی محیط‌زیستی

محمد منتظری؛ علی یعقوبی پور؛ غلامرضا جلالیان

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1401، صفحه 29-50

https://doi.org/10.30473/ee.2023.55166.2268

چکیده
  هدف از این پژوهش طراحی الگوی پیشران­های بهره­وری پایدار مبتنی بر دانش و آگاهی محیط‌زیستی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با استفاده از رویکرد مدل­یابی ساختاری تفسیری است. رویکرد پژوهش، آمیخته و مبتنی بر طرح اکتشافی و شامل دو بخش کیفی و کمی بود. مشارکت­کنندگان شامل 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران کسب‌وکارهای کوچک و متوسط استان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
تبیینِ جامعه‌شناختی ِرفتارهای مدیریت پسماند جامد (کاهش، بازاستفاده و بازیافت) و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان شهرآبادان

سیروس احمدی؛ سید صمد بهشتی؛ احسان کهنسال خوب

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1401، صفحه 51-69

https://doi.org/10.30473/ee.2023.62653.2470

چکیده
  مطالعه­ پیمایشی حاضر به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر رفتارهای مدیریت پسماند جامد (کاهش، بازاستفاده و بازیافت) در شهرآبادان، پرداخته است. در این پژوهش 395 نفر از شهروندان به روش­ نمونه­گیری تصادفی چندمرحله­ای انتخاب و داده‌های موردنیاز از آنان جمع آوری شده است. بر اساس یافته‌های توصیفی تحقیق، میانگین سن پاسخگویان 5/32 سال بوده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
مقایسه تطبیقی امنیت زیستی واحدهای پرورشی طیور محلی و دانش مدیریتی و محیط‌زیستی پرورش‌دهندگان در شهرستان مراغه

حلیمه رزمی؛ علی شمس؛ محمدحسین شهیر

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1401، صفحه 71-86

https://doi.org/10.30473/ee.2023.52483.2198

چکیده
  امنیت زیستی نقش مهمی در بهره­وری اقتصادی پرورش طیور محلی به‌عنوان یکی از ارکان معیشت خانوارهای روستایی و همچنین کنترل و انتقال بیماری­های مشترک بین انسان و دام و یا اشاعه عوامل آلودگی­ سایر بیماری­ها دارد. دانش یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در رعایت موارد امنیت زیستی است. هدف مقاله حاضر، سنجش سطح امنیت زیستی پرورش طیور محلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
تحلیل اثرات اکوتوریسم در توانمندسازی جوامع محلی (مطالعه موردی: شهرستان سوادکوه)

جواد قاسمی؛ حسام‌الدین غلامی؛ امیر افضلی گروه؛ امیر علم بیگی

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1401، صفحه 87-106

https://doi.org/10.30473/ee.2023.58331.2344

چکیده
  با توجه گسترش اکوتوریسم، بررسی اثرات آن بر توانمندسازی جوامع محلی از اهمیت بالایی برخوردار است. از همین رو، این پژوهش به دنبال اندازه‌گیری میزان توانمندسازی جوامع محلی در اثر اکوتوریسم بود. در این راستا با بهره‌گیری از چارچوب مفهومی چرخ توانمندسازی مندوزا راموس (2013)، پیمایشی در شهرستان سوادکوه اجرا شد. بر این اساس، با استفاده از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
چالش‌های ارزشیابی آموزش محیط‌زیست در مدارس سبز ایران و راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود

علی سعیدی؛ حامد میبودی

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1401، صفحه 107-117

https://doi.org/10.30473/ee.2023.63265.2493

چکیده
  کسب آگاهی‌های محیط‌زیستی، اولین گام در راه پایداری محیط است و اساساً شرط بقای آینده بشریت آگاهی‌های محیط‌زیستی، توانایی فهم اصول شناخت محیط‌زیست و زندگی کردن بر اساس آن‌ها است. استانداردهای مدارس سبز که شامل فضای فیزیکی، فرهنگ‌سازمانی و اهداف آموزشی هستند، نمودی کلی از یک مدرسه سبز را فراهم می‌کنند. یکی از وظایف مهم مدارس سبز، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
طراحی الگوی برنامه درسی یادگیری خدمات‌رسانی با تأکید بر اقتصاد سبز (مطالعه موردی: دانش‌آموزان دوره اول متوسطه)

محبوبه اسکندری راد؛ عصمت رسولی؛ وحید فلاح

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1401، صفحه 119-136

https://doi.org/10.30473/ee.2023.55195.2269

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تبیین طراحی الگوی برنامه درسی یادگیری خدمات‌رسانی با تأکید بر اقتصاد سبز برای دانش آموزان دوره اول متوسطه است. این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی می­باشد که با روش تحقیق کیفی-کمی انجام شده است. بر این اساس با مصاحبه خبرگان الگویی، برای یادگیری خدمات رسان با تأکید بر اقتصاد سبز استخراج شد؛ سپس از نظر معلمان علوم دوره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
کارآمدترین روش ترویج فرهنگ استفاده از منابع طبیعی بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

ثریا کرمی؛ محمدرضا بهرامیان؛ طیبه بساکی؛ صدیقه غنائی؛ محمد علی نجات

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1401، صفحه 137-149

https://doi.org/10.30473/ee.2022.59342.2373

چکیده
  هدف از این مطالعه شناسایی و رتبه‌بندی روش‌های ترویج فرهنگ صحیح استفاده از منابع طبیعی است. بدین منظور بر اساس نظر خبرگان در حوزه منابع طبیعی 8 معیار اصلی و 12 شاخص فرعی برای طراحی پرسشنامه انتخاب گردید. سپس بر اساس اطلاعات حاصل از پرسشنامه که توسط متخصصین حوزه منابع طبیعی تکمیل گردید، وزن دهی و رتبه‌بندی شاخص‌ها با استفاده از نرم‌افزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
تحلیلی بر مؤلفه‌های امنیت پارک‌های شهری (مطالعه موردی: شورابیل اردبیل)

میلاد ملکی معصوم اباد؛ علی محمد خورشید دوست

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1401، صفحه 151-165

https://doi.org/10.30473/ee.2023.63462.2505

چکیده
  مناظر شهری بستری برای تعاملات اجتماعی و گذران اوقات فراغت است. این فضاها متأثر از جمعیت زیاد، تراکم پوشش گیاهی، ورودی‌های غیراصولی، دید کم، نبود نظارت، محدودیت منابع روشنایی در شب و امکان اختفا و ایجاد حس آشفتگی منجر به وقوع پنهانی جرم می‌شود. با توجه به سرانه کم فضای سبز در برخی مناطق شهر اردبیل، پارک‌های معروف شهر شاهد حضور جمعیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
ارزیابی دیدگاه، آگاهی و مشارکت شهروندان در مورد توسعه فضای سبز شهری(مطالعه موردی: منطقه 5 شهرداری اهواز)

سحر طبیبیان؛ مهناز رنجبر

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1401، صفحه 167-184

https://doi.org/10.30473/ee.2022.63763.2521

چکیده
  مهم‌ترین اثر فضای سبز در شهرها کارکردهای زیست‌محیطی آنها است که با ایجاد تعادل بخشی در متابولیسم شهر از یک‌سو و بالا بردن سطح زیبایی از سوی دیگر سبب افزایش کیفیت زیستی شهرها به‌ویژه در جنوب کشور می‌شود. هدف این تحقیق، ارزیابیِ دیدگاه، آگاهی و مشارکت شهروندان، به‌عنوان سه شاخص وابسته در مورد توسعه و تأثیر فضای سبز شهری در شهر اهواز ...  بیشتر