با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء انگیزه در افشاگری اطلاعات محیط‌زیستی

روح اله سهرابی؛ پوریا تدین

دوره 5، شماره 3 ، خرداد 1396، صفحه 9-21

چکیده
  توجه به بعد جهانی مسائل محیط زیستی از یک‌سو و آگاهی پیدا کردن در مورد این مسائل از سوی دیگر، تقاضا برای پاسخگویی سازمان‌ها در مورد مسائل محیط‌زیستی را افزایش داده است. ارائه افشای اطلاعات محیط‌زیستی، یک روش برای توضیح سیاست‌های مربوط به مسئولیت سازمان برای اعمال فعالیت‌های اخلاقی، اجتماعی و محیط‌زیستی است. پژوهش حاضر با هدف مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی وضعیت سواد کشاورزی پایدار کارشناسان کشاورزی: مطالعه موردی استان‌های تهران و البرز

هادی ویسی؛ شیوا قربانی؛ شهروز عسکری فرد؛ هومان لیاقتی؛ پیمان فلسفی

دوره 5، شماره 3 ، خرداد 1396، صفحه 23-37

چکیده
  این مطالعه با هدف ارزشیابی سطح سواد کشاورزی پایدار کارشناسان (دانش، نگرش، حساسیت و نگرانی) و ارزیابی اثرات متغیرهای اقتصادی- اجتماعی (جنسیت، سطح سواد، تجربه و منبع اطلاعاتی) بر آن انجام شد. 180 نفر از کارشناسان کشاورزی در استان تهران و البرز با استفاده از پرسشنامه‌ای شامل چهار بخش: دانش (17 گزینه)، نگرش (10 گزینه)، حساسیت (18 گزینه) و نگرانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
گردشگری و آموزش عالی ایران: تعامل یا تقابل

یداله مهر‌علی‌ زاده

دوره 5، شماره 3 ، خرداد 1396، صفحه 39-52

چکیده
  در مقاله حاضر ماهیت رابطه جهانگردی و آموزش عالی در پرتو نظریه تقابل بررسی‌شده است. هدف از مقاله حاضر آن است تا مشخص نماید آیا سیاست‌های توسعه گردشگری و آموزش عالی ایران در تعامل یا تقابل نسبت به یکدیگر قرار دارند؟ زیرا ماهیت سیاست‌گذاری در دو مساله اجتماعی فرهنگی یعنی جهانگردی و آموزش عالی متأثر از مبانی پیچیده علوم اجتماعی مانند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه مدل تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی جهت انتخاب روش آموزش محیط‌زیست در مدارس فنی و حرفه‌ای

فاطمه قسامی؛ سید محمد شبیری؛ مریم لاریجانی؛ شهریار فرهمند راد

دوره 5، شماره 3 ، خرداد 1396، صفحه 53-73

چکیده
  با توجه به حضور دانش‌آموختگان فنی و حرفه‌ای در کلیه فعالیت‌های اقتصادی، لازم است به‌گونه‌ای تربیت شوند که از تأثیر کار و تصمیم خود بر محیط‌زیست آگاه باشند. در این راستا در پژوهش حاضر سعی می‌شود با توجه به معیارهای شایستگی محیط زیستی، یک مدل تصمیم‌گیری چند‌ شاخصه فازی برای انتخاب روش آموزش محیط‌زیست در مدارس فنی و حرفه‌ای، ارائه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی آموزش الکترونیکی پروژه محور و غیر پروژه محور بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانشجویان در راستای توسعه پایدار

مهدی نوروزی؛ محمدهاشم رضایی؛ محمد سیفی

دوره 5، شماره 3 ، خرداد 1396، صفحه 75-86

چکیده
  توسعه پایدار، عرصه نوینی است که هم‌زمان، سیاست، فرهنگ، اقتصاد، تجارت و صنعت را موردتوجه قرار داده و همچنین از محیط‌زیست، همزیستی با طبیعت و حقوق برابر انسان حمایت کرده و به مسائل داخلی و بین‌المللی کشورها می‌پردازد. ازآنجایی‌که در حوزه محیط‌زیست پاک، رشد مهارت‌های اجتماعی، عنصر مهمی در ایجاد یک توسعه پایدار است، در این مقاله، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
موانع مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی جهت آموزش کشاورزان در مناطق روستایی (مطالعه‏‌ای در حوزه سد قشلاق استان کردستان)

محمدرضا شاه ‏پسند؛ مسلم سواری

دوره 5، شماره 3 ، خرداد 1396، صفحه 87-99

چکیده
  در این تحقیق از فرایند سلسله مراتبی برای اولویت‏بندی گزیدارها و معیارهای موانع مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی، بهره گرفته‌شده است. بدین منظور در ابتدا با توجه به معیارها و نیز گزیدارهای شناسایی‌شده، داده‏های موردنیاز از طریق 29 پرسشنامه از سوی نمونه‏ای برگزیده از کارشناسان تعاونی‏های آب بران واقع در حوزه سد در استان کردستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه کارایی عملکرد هواده‌های عمقی به عنوان جایگزین هواده‌های سطحی در فرآیند لاگون هوادهی، گامی در راستای آموزش نیروی انسانی در صنعت آب و فاضلاب

محمد دلنواز؛ محمد‌سینا سرمدی؛ مهدیه یزدانی؛ امیرحسین صادقی

دوره 5، شماره 3 ، خرداد 1396، صفحه 101-114

چکیده
  این پژوهش که با هدف آشناسازی نیروی انسانی شاغل در صنعت آب و فاضلاب کشور با ویژگی‌ها و مزایای استفاده از هواده‌های عمقی به عنوان جایگزین هواده‌های سطحی و نیز امکان‌سنجی استفاده از آن در فرآیندهای لاگون هوادهی، صورت پذیرفته با استفاده از روش توصیفی از نوع تحلیل اسنادی، گزارش‌شده است. پژوهش حاضر در وهله اول، به منظور ارتقای کیفیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر نگرانی محیط‌زیستی بر خرید محصولات محیط‌زیستی با نقش میانجی استراتژی‌های یادگیری

فریبرز رحیم‌نیا؛ سعید نصرتی؛ قاسم اسلامی

دوره 5، شماره 3 ، خرداد 1396، صفحه 115-129

چکیده
  درحالی‌که نگرانی محیط‌زیستی اغلب به عنوان یک متغیر پیش بین در خرید محصولات محیط‌زیستی در نظر گرفته می‌شود، یافته‌های تجربی این ارتباط را به صورت قطعی مورد تأیید قرار نمی‌دهند. درنتیجه بروز این شکاف در ادبیات، این تحقیق، تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم نگرانی‌های محیط‌زیستی بر روی تمایل به خرید محصولات محیط‌زیستی، به‌منظور درک ...  بیشتر