با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان
بیژن  ابدی دانشیار دانشگاه مراغه
مصطفی احمدوند دانشیار  دانشگاه یاسوج
پروین احمدی دانشیار دانشگاه الزهرا
علی یار احمدی استادیار  دانشگاه شیراز
محمد ادیبی مهر دانشیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران
صدیقه اسلامی استادیار دانشگاه پیام نور
زهرا اطهری استادیار دانشگاه رازی
بابک امیدوار دانشیار  دانشگاه تهران
پریسا ایران نژاد استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرج
حسین آل کجباف دانشیار دانشگاه پیام نور
محمد بادسار استادیار دانشگاه زنجان
محسن باقری استادیار دانشگاه اراک
علی بدری دانشیار دانشگاه تهران
طیبه بساکی استادیار دانشگاه پیام نور
محمود بشیری استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
علیرضا پارسا دانشیار دانشگاه پیام نور
فاطمه پرسته استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گوهردشت
شیرین پورابراهیم دانشیار دانشگاه پیام نور
مریم پورجمشیدی استادیار  دانشگاه بوعلی سینا همدان
علی تقوایی نیا استادیار  دانشگاه یاسوج
اسماعیل جعفری استادیار  دانشگاه شهید بهشتی 
حامد چهارسوقی امین استادیار  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
جواد حاتمی استاد دانشگاه تربیت مدرس
شهریار حیدری استادیار دانشگاه فرهنگیان
حسین حافظی استادیار دانشگاه پیام نور
علی محمد خورشید دوست استاد دانشگاه تبریز
غلامرضا خوش فر دانشیار دانشگاه گلستان
حسن دارابی استادیار  دانشگاه تهران 
مژگان رامین نیا استادیار دانشگاه پیام نور
روح اله رضائی دانشیار دانشگاه زنجان
مهدیه رضائی استادیار دانشگاه پیام نور
محمدهاشم رضائی استادیار دانشگاه پیام نور
لعبت  زبردست استادیار دانشگاه تهران
مژگان زعیم دار استادیار  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
حسین زینلی پور استادیار  دانشگاه هرمزگان
سید محمد جواد سبحانی سایر دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
فرهاد سراجی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
محمدرضا سرمدی استاد دانشگاه پیام نور
حشمت اله سعدی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
محبوبه سلیمان پورعمران استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
مسلم سواری استادیار استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
مجتبی سوختانلو استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
محمد سیفی استادیار دانشگاه اراک
نیره شاه محمدی استادیار  سازمان پژوهش  و برنامه ریزی
سید محمد شبیری استاد دانشگاه پیام نور
مریم شریف زاده استادیار دانشگاه یاسوج
حسن شفیعی استادیار دانشگاه پیام نور
حسن شکراللهی استادیار دانشگاه پیام نور
ابراهیم صالح عمران استاد  دانشگاه مازندران
اسماعیل صالحی دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
صادق صالحی دانشیار  دانشگاه مازندران
لیلا صفا استادیار دانشگاه زنجان
گیتی صلاحی اصفهانی استادیار دانشگاه پیام نور 
پروین صمدی دانشیار دانشگاه الزهرا
سحر طبیبیان استادیار دانشگاه پیام نور
سیما عباسی استادیار دانشگاه پیام نور
سهراب عسگری استادیار دانشگاه پیام نور
هادی غفاری دانشیار دانشگاه پیام نور
شهرزاد فریادی دانشیار دانشگاه تهران
علیرضا فقیهی استادیار  دانشگاه آزاد اراک
ثریا کرمی استادیار دانشگاه پیام نور
مرجان کیان دانشیار دانشگاه خوارزمی
مریم لاریجانی دانشیار دانشگاه پیام نور
نغمه مبرقعی دانشیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
هدی سادات محسنی استادیار  دانشگاه الزهرا
مرجان معصومی فرد استادیار  دانشگاه پیام نور
حسین میبودی سایر دکتری مدیریت محیط زیست
اصغر میرفردی دانشیار  دانشگاه شیراز
مهدی نادری استادیار دانشگاه شاهد
رضا نجاری دانشیار دانشگاه پیام نور
امیر نعیمی استادیار دانشگاه زنجان
سولماز نورآبادی استادیار دانشگاه شاهد
مهدی نوری پور دانشیار دانشگاه یاسوج
حسین هنرور استادیار  دانشگاه ازاد ارومیه
محمد یزدی استاد دانشگاه شهید بهشتی

داوران محترم جهت داوری مقالات ابتدا لازم است که در سامانه ثبت نام کرده باشند.

با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد سیستم شده و بر روی گزینه داور کلیک فرمائید.

ابتدا گزینه قبول داوری مقاله را انتخاب و تائید فرمائید.

سپس بر روی کد مقاله کلیک کرده و در انتهای صفحه فایل مقاله را دانلود کنید.

پس از مطالعه مقاله بر روی فرم ارزیابی مقاله کلیک کرده و تمام گزینه های باز شده در فایل کشویی این قسمت را پر نمائید.

در پایان نظر نهایی خود را در مورد مقاله قید نموده و تائید بفرمائید.

دقت کنید در قسمت توضیحات نویسنده مشخصات خود را قید نفرمائید.

فهرست داوران یک سال اخیر نشریه