با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
بررسی تحلیلی جایگاه آموزش عالی محیط‌زیست در ایران

هومان لیاقتی؛ محمد یزدی؛ نغمه مبرقعی دینان

دوره 5، شماره 4 ، شهریور 1396، ، صفحه 63-75

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت آموزش عالی محیط زیست در کشور و ارائه الزامات مورد نظر برای برنامه­ ریزی در راستای تحقق وضعیت مطلوب تهیه شده است. بررسی­ ها حاکی از آن است که در سال­های اخیر علوم محیط­زیست در43 رشته، چهار مقطع تحصیلی و 7 زیر نظام آموزشی در ایران ارائه می­شود. طبق بررسی­ های انجام شده از میان دانشجویان جذب شده در ...  بیشتر

ارزیابی وضعیت سواد کشاورزی پایدار کارشناسان کشاورزی: مطالعه موردی استان‌های تهران و البرز

هادی ویسی؛ شیوا قربانی؛ شهروز عسکری فرد؛ هومان لیاقتی؛ پیمان فلسفی

دوره 5، شماره 3 ، خرداد 1396، ، صفحه 23-37

چکیده
  این مطالعه با هدف ارزشیابی سطح سواد کشاورزی پایدار کارشناسان (دانش، نگرش، حساسیت و نگرانی) و ارزیابی اثرات متغیرهای اقتصادی- اجتماعی (جنسیت، سطح سواد، تجربه و منبع اطلاعاتی) بر آن انجام شد. 180 نفر از کارشناسان کشاورزی در استان تهران و البرز با استفاده از پرسشنامه‌ای شامل چهار بخش: دانش (17 گزینه)، نگرش (10 گزینه)، حساسیت (18 گزینه) و نگرانی ...  بیشتر