با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
رابطه بین عوامل اجتماعی و روان‌شناختی با رفتار صرفه‌جویی انرژی دانش آموزان

محمدحسن صیف؛ سعید مظلومیان؛ محمدرضا جوانمردی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 103-114

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5606

چکیده
  با توجه به کاهش شدید منابع انرژی و مواد مصرفی در جوامع امروزی، علی‌رغم افزایش جمعیت که نتیجه آن نیاز بیشتر افراد جامعه به منابع انرژی و مواد برای تأمین مایحتاج این‌همه انسان می‌باشد، بنابراین جوامع امروزه به دنبال چاره‌اندیشی بوده و راهکاری با عنوان توسعه پایدار را همگی پذیرفته‌اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی ...  بیشتر

ارائه مدل عِلی رفتار محیط‌زیستی بر اساس شیوه‌های فرزندپروری والدین و نقش واسطه‌ای سبک‌های پردازش هویت در دانش‌آموزان دبیرستانی

سعید مظلومیان؛ سعید طالبی؛ سهیلا صالحی

دوره 5، شماره 1 ، آذر 1395، ، صفحه 9-25

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل علی رفتار محیطزیستی بر اساس شیو‌ه‌های فرزندپروری والدین و نقش واسطه‌ای سبک‌های پردازش هویت در دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهر داراب است. بدین منظور  از بین  13480 دانش‌آموز دختر مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل در سال 95- 94 در شهر داراب با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی، تعداد 375 دانش‌آموز به عنوان ...  بیشتر

بررسی عوامل زیست محیطی و روانشناختی مؤثر بر تمایل به خرید سبز

محمدحسن صیف؛ سعید مظلومیان؛ احمد رستگار؛ مهناز امراللهی جلال آبادی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 19-29

چکیده
  با توجه به مشکلات عدیده زیست محیطی مانند: افزایش آلودگی­ها و نگرانی­های زیست محیطی به نظر می­رسد شناسایی عواملی که به حفاظت از محیط زیست کمک کرده و انجام کارهای محیط زیست دوستانه ضروری باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل زیست محیطی و روانشناختی مؤثر بر تمایل به خرید سبز انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان مجتمع ...  بیشتر