با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
ارائه مدل علی روابط ادراک از حمایت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری محیط زیستی با توجه به نقش واسطه‌ای سرمایه‌های روان‌شناختی در میان دانش آموزان دوره متوسطه دوم

احمد رستگار؛ نرجس زرگریان

دوره 8، شماره 1 ، آذر 1398، ، صفحه 73-86

https://doi.org/10.30473/ee.2019.6326

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل علی روابط ادراک از حمایت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری محیط زیستی با توجه به نقش واسطه‌ای سرمایه‌های روان‌شناختی در میان دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان لارستان به روش تحلیل مسیر انجام شد. روش: برای این منظور 341 نفر (181 نفر دختر و 160 نفر پسر) از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی انتخاب ...  بیشتر

بررسی عوامل زیست محیطی و روانشناختی مؤثر بر تمایل به خرید سبز

محمدحسن صیف؛ سعید مظلومیان؛ احمد رستگار؛ مهناز امراللهی جلال آبادی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 19-29

چکیده
  با توجه به مشکلات عدیده زیست محیطی مانند: افزایش آلودگی­ها و نگرانی­های زیست محیطی به نظر می­رسد شناسایی عواملی که به حفاظت از محیط زیست کمک کرده و انجام کارهای محیط زیست دوستانه ضروری باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل زیست محیطی و روانشناختی مؤثر بر تمایل به خرید سبز انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان مجتمع ...  بیشتر