با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
طراحی و اعتبارسنجی برنامه درسی تلفیقی آموزش محیط‌زیست برای کودکان پیش از دبستان

مریم محمدی استادکلایه؛ بهمن زندی؛ جواد حاتمی؛ سید محمد شبیری

دوره 7، شماره 1 ، مهر 1397، ، صفحه 115-126

https://doi.org/10.30473/ee.2018.5063

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، طراحی برنامه درسی تلفیقی آموزش محیط‌زیست برای کودکان پیش از دبستان و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان و مربیان است. برنامه درسی آموزش محیط‌زیست دوره پیش‌‏دبستان در این پژوهش، شامل اهداف برنامه درسی، محتوای برنامه درسی، روش­های تدریس برنامه درسی و شیوه­ های ارزشیابی برنامه درسی می‌باشد و اندیشه تلفیق ...  بیشتر

بررسی نیازهای آموزشی شهروندان تهران در برابر زلزله

بهمن زندی؛ محمدرضا سرمدی؛ ناهید کریمی

دوره 5، شماره 1 ، آذر 1395، ، صفحه 41-52

چکیده
  این پژوهش در پی تبیین نیازهای آموزشی شهروندان تهرانی بر اساس هدف اصلی "شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی مردم تهران، در زمینة زلزله" انجام گرفته است. این پژوهش از نوع پیمایشی است و جهت تعیین نیازهای آموزشی از روش نیازسنجی مبتنی بر مدل سه‌بُعدی کافمن، گوریکان و جانسون استفاده شده است. جامعة آماری این مطالعه، جمعیت شهر تهران (بر ...  بیشتر