با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
مطالعۀ اجتماعی امکان‌های گذار از سوخت‌های فسیلی به تجدیدپذیر در بین روستاییان مازندران ( مطالعه موردی: انرژی خورشیدی)

سارا کریم زاده؛ صادق صالحی

دوره 11، شماره 1 ، آبان 1401، ، صفحه 91-111

https://doi.org/10.30473/ee.2022.57523.2315

چکیده
  ایران به‌عنوان کشوری که به‌شدت به انرژی­‌های متداول فسیلی متکی است، ناگزیر است تا در آینده ­ای نزدیک این روند را به نفع تجدیدپذیرها تغییر دهد. با توجه به عدم استقبال جمعی از انرژی­‌های نو به­ویژه استفاده از پنل خورشیدی، تحقیق حاضر درصدد است تا عوامل زمینه‌­ای این عدم پذیرش را بررسی کند. پرسش اساسی این است که موانع اجتماعی ...  بیشتر