با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
تدوین مدل اخلاق محیط‌زیستی بر اساس تفکر مراقبتی به‌واسطه تفکر انتقادی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر همدان

ایرج فیروزفر؛ علیرضا فقیهی؛ نصراله عرفانی

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1399، ، صفحه 25-40

https://doi.org/10.30473/ee.2020.7225

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل اخلاق محیط­زیستی بر اساس تفکر مراقبتی به‌واسطه تفکر انتقادی دانش ­آموزان دوره دوم متوسطه شهر همدان بود. روش این تحقیق از نوع همبستگی بود و داده­های آن به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع ­آوری گردید. نمونه آماری مطالعه شامل 986 نفر از دانش­آموزان دوره دوم متوسطه شهر همدان بودند که به روش نمونه­ ...  بیشتر

تبیین جایگاه معنویت در چالش‌های محیط‌زیستی: بازخوانی رویکردهای توسعه پایدار با تفکر سه‌گانه

سیده فاطمه معزی؛ منصور شاه ولی؛ راضیه نامدار

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1399، ، صفحه 137-152

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6768

چکیده
  بحران‌های محیط‌زیستی یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که جامعه بشری با آنها مواجه است. این تحقیق در پاسخ به چرایی وجود بحران‌های محیط‌زیستی علی‌رغم تشکیل نهادهای مرتبط و فراگیر شدن مفاهیم مرتبط با توسعه پایدار- و واکاوی جایگاه محیط‌زیست و چگونگی رابطه انسان با آن در اندیشه اسلامی انجام شده است. هدف این پژوهش که با استفاده از روش ...  بیشتر