با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
نقش انجمن‏‌های مردم نهاد در توسعه ظرفیتی جامعه محلی در راستای حفاظت محیط‌زیست روستایی(مطالعه موردی: انجمن زیست محیط سبز چیا)

سعدی محمدی؛ سوران منوچهری؛ مرضیه طلعتی

دوره 6، شماره 1 ، آذر 1396، ، صفحه 83-99

چکیده
  امروزه در رویکردهای جدید توسعه روستایی از ظرفیت‌سازی به عنوان اصلی اساسی در پذیرش و اجرای برنامه‌ها نام برده می‏شود و به منظور ارتقای ظرفیت‏‌های جامعه نیز بر فعالیت‏‌های انجمن‌‏های مردم نهاد تأکید بسیاری می‏ گردد. محیط‌زیست به عنوان بسترساز فعالیت‏ ها و توسعه روستایی یکی از عرصه ‏های مهم توسعه روستایی است که با توجه ...  بیشتر

تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار زیست‌محیطی روستاییان شهرستان مریوان

هیمن یزدانی؛ علی شمس

دوره 4، شماره 4 ، شهریور 1395، ، صفحه 86-75

چکیده
  رفتارهای فردی و جمعی افراد جامعه بر روی محیط‌زیست و مشکلات آن تأثیرگذار است. شناسایی تأثیر سرمایه اجتماعی روستاییان بر رفتارهای زیست‌محیطی آنها می‌تواند کمک مهمی به برنامه­ ریزان حوزه حفاظت از محیط‌زیست روستاها فراهم کند. پژوهش توصیفی همبستگی حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار زیست‌محیطی روستاییان انجام شد. جامعه ...  بیشتر