با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
همخوانی برنامه درسی قصد شده، اجراشده و کسب‌شده در درس انسان و محیط‌زیست پایه یازدهم

محمد اکبری؛ افسانه شهنازی؛ حسین شکوهی فرد

دوره 12، شماره 1 ، آذر 1402، ، صفحه 9-21

https://doi.org/10.30473/ee.2023.64421.2532

چکیده
  هدف این پژوهش ارزیابی همخوانی برنامه درسی قصد‌شده، اجراشده و کسب‌شده در درس انسان و محیط‌زیست پایه یازدهم بوده است. روش پژوهش ترکیبی از نوع هم‌زمان است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پایه یازدهم در سال تحصیلی 1400- 1399 شهر قائن که تعداد آن‌ها 896 نفر است. در بخش کیفی قلمرو پژوهش کلیه دانش‌آموزان پایه یازدهم و دبیران آن‌ها ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
The Consistency among the Intended and Implemented Curricula of Experimental Science Course Based on the Environmental Components

Komeil Zoleikani Talavaki؛ Reza Mirarab Razi؛ Mostafa Azizi Shomami

دوره 10، شماره 4 ، مرداد 1401، ، صفحه 7-16

https://doi.org/10.30473/ee.2022.61011.2424

چکیده
  Environmental education (EE) raises awareness of issues impacting the environment upon which we all depend, as well as actions we can take to improve and sustain it. This study investigated the degree of consistency among the environmental components of the intended and implemented curricula belonged to the fifth grade Experimental Science textbook. The methodology in the first part was content analysis, while in the second part was a survey. The statistical population consisted of the fifth grade Experimental Science textbook and 120 fifth grade teachers of primary schools in Sari. The intended ...  بیشتر