دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر باورهای معرفت شناختی و یادگیری مفاهیم محیط زیست دانش آموزان پایه یازدهم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.30473/ee.2022.52334.2193

مرمر خانمحمدی؛ محمد سیفی؛ فائزه ناطقی


توسعه میان افزا رویکردی فرهنگ محور به آثار تاریخی موجود در بافتهای تجمیعی جدید شهری ( نمونه موردی بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا (ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.30473/ee.2022.61975.2447

وحید افشین مهر؛ سمیه حسینی؛ هادی ایوانی


تأثیر طرح همیار معلم بر انتقال مفاهیم محیط زیستی دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه دوم کاشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

10.30473/ee.2022.62009.2448

حسین حافظی؛ سید مهدی پامناری