با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه شاهد

3 دانشیار، گروه علمی علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

بهره‌گیری از آموزش مجازی در توسعه آموزش محیط زیست در عصری که از یک سو سرعت انتقال اطلاعات توسط فناوری‌های نو به طرز شگفت آوری افزایش یافته است. پژوهش حاضر با هدف «بررسی آموزش مجازی محیط زیست به عنوان پیش بایست ارتقای کیفیت آموزش عمومی در قرن بیست و یکم» انجام شده است. بررسی برنامه درسی دوره عمومی کنونی نشان می‌دهد که کتب خاصی برای آموزش محیط زیست تدوین نشده است و مؤلفه‌های محیط زیستی به صورت پراکنده در کتاب‌های مختلف مطرح شده است. روش پژوهش توصیفی و داده‌ها به شیوه کیفی تحلیل شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که هم اکنون در کشورهای توسعه یافته بعضی از مدارس دارای سایت‌های آموزش مجازی محیط زیست می‌باشند و از طریق این سایت‌ها آموزش‌های لازم و اجرای برنامه‌های درسی مبتنی بر آموزش زیست محیطی صورت می‌گیرد. تدوین برنامه‌های درسی آموزش محیط زیست باید بر اساس رویکرد مجازی سازی برنامه‌های درسی آموزش محیط زیست انجام گیرد تا اجرای آن عملی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Virtual learning environment necessary condition for improving the quality education in century 21

نویسندگان [English]

  • H Taie 1
  • N Shah Hosseini 2
  • A Maleki 3

1 Master of environmental education , Payame Noor Univercity

2 Master of education, Shahed University

3 Associate Professor . Dept. Sociology , Payame Noor University, Tehran,Iran

چکیده [English]

Today is the information era, the information revolution information transfer occurs in huge amounts and whit extremely high speed. It is believed that, using virtual learning is the most effective and appropriate strategy for improving and promoting the efficiency of environmental education and trend. Investigation the present general course curriculum shows that there is not any special text book on environmental education, and environmental concepts have come sporadically and insufficiently in different book. The method of this study is descriptive and the data were analyzed qualitatively. The results showed that right now in developing countries some schools are equipped whit environmental virtual learning sites and some necessary environmental activities are performed through these sites. More importantly, in order for the environmental mental education plans to be implemented, the environmental education curriculum should be set based on virtualization approach of the whole trend

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Education
  • Environment
  • Public Education