با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد معماری دانشگاه پیام نور

3 استادیار گروه معماری وشهرسازی دانشگاه پیام نور

چکیده

شهر در واقع مانند موجود زنده‌ای است که ادامه زندگی آن با توجه به حفظ آثار و ارزش‌های موجود در آن امکان‌پذیر می‌باشد. بافت‌های تاریخی به عنوان بخش مهمی از شهر ، نشانه موجودیت شهرهستند و امروزه عدم توجه مطلوب به آن‌ها باعث ایجاد مسائل و مشکلات مختلفی شده‌است، از سوی دیگر این بافتها می توانند دارای کارکرد فرهنگی و آموزشی نیز باشند. نگاه صرفا مادی‌گرایانه به این‌گونه آثار تاریخی به خصوص در شهر مقدس مشهد، باعث از بین رفتن مفهوم این کلانشهر نزد ساکنین و زائرین شده‌‌است. توجه به بافت‌های تاریخی به عنوان ارزش و ساختار اصلی شهرهای تاریخی، مساله مهمی است که گاهی در برنامه‌ریزی طرح‌های جامع و توسعه‌های شهری جدید به فراموشی سپرده می‌شود. هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی و تاکید بر حفظ آثار تاریخی با استفاده از روش های طراحی مدرن به منظور کارا کردن این عناصر و معرفی کارکرد آموزشی آن بوده است. جامعه هدف در این تحقیق آثار تاریخی واقع در قطاع 4 طرح ثامن، اطراف حرم مطهر امام رضا است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی بود. بدین منظور، مطالعات در مورد شیوه‌ها‌ی مختلف حفظ و نگهداری، به‌ صورت اسنادی گردآوری شده‌اند و مطالعات میدانی برای امکان بازآفرینی فضای جدید معماری با استفاده از آثار موجود انجام گرفته‌است. در نهایت طرحی میان‌افزا به منظور حفظ آثار با‌ارزش تاریخی در محدوده معرفی شده، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reconstructing the role of historical monuments located in the new urban plaque aggregated in peripheral tissues holy shrine of Imam Reza(As), an opportunistic view with a cultural approach to historical monuments

نویسندگان [English]

  • Vahid Afshinmehr 1
  • Somayeh Hosseini 2
  • Hadi Ivani 3

1 Assistant Professor of Architecture and Urban Planning, University of Payame Noor,

2 M.Arch, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor of Architecture and Urban Planning, University of Payame Noor

چکیده [English]

The city is like a living creature that is possible to continue its life according to the preservation of existing works and values. Historical textures are an important part of the city which is a sign of the existence of it and today’s lack of favorable attention to these parts has caused various problems. The materialist view of such historical works, especially in the holy city of Mashhad destroyed the concept of this metropolis to residents and pilgrims. Attention to the historical textures as the value and the main structure of historical cities is an important issue that is sometimes forgotten in the planning of comprehensive and new urban development. The main purpose of this research is to identify and preserve historical monuments using modern design methods in order to make these elements efficient. The target population in this research is the historical monuments located in the 4th section of Samen project, around the holy shrine of Imam Reza. The research method in this paper is descriptive-analytic. For this purpose Studies about the different methods of preservation and maintenance have been collected in the form of documents. Field studies have been done to recreate the new architectural space using existing works. Eventually, Infill design has been proposed to preserve historical valuable works in the mentioned area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historical textures
  • education
  • new urban building
  • Recreation
  • the shrine of imam Reza (As)