با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این تحقیق، برررسی روند آموزش محیط زیست در برنامه‌های توسعه کشور می‌باشد. امروزه محیط زیست در معرض تهدیداتی از جمله تنزل کیفیت حوضه‌های آبخیز، کاهش عملکرد تنوع زیستی، پیدایش انواع آلودگی‌ها و تغییرات شدید اقلیمی می‌باشد. از آنجایی که بسیاری از این تغییرات و بروز مشکلات محیط زیستی منتج از فعالیت‌های انسانی، ناشی از عدم‌آگاهی و شناخت انسان از محیط زیست می‌باشد، ارتقاء فرهنگ عمومی و آموزش محیط زیست می‌تواند یکی از اقدامات اساسی در رفع این معضلات بشمار رود. تحولات محیط زیستی در سطح بین‌المللی از یک سو و گسترش فرآیندهای مخرب محیط زیست در داخل کشور به مانند بسیاری از کشورهای در حال‌ توسعه باعث شده است تا موضوع حفاظت از محیط زیست بیش از گذشته در کانون توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور قرار گیرد. در این تحقیق ابتدا ضمن مرور برنامه‌های توسعه‌ای کشور، جایگاه آموزش محیط زیست و عملکرد آن در برنامه‌های پنج‌ساله‌ توسعه بررسی گردید و در ادامه اهداف مهم آموزش محیط زیست تعیین و فعالیت‌های مورد نیاز برای تحقق این اهداف پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating Trend of Environmental Education in The five-year Development Plans and Strategies for Implementing Environmental Education

نویسندگان [English]

  • S.M. Shobeiri 1
  • Alaleh Ghaemi 2
  • Pouneh Ghaemi 2

1 Associate professor, Department of Environmental Education, Payame Noor University

2 2Ph.D. Student of Dep. of Environmental Education, Tehran Payame Noor University

چکیده [English]

The study aimed to evaluate the trend of Environmental Education in national Development Plans. Today, environment is threatened by the watershed catchments degradation, loss of biodiversity, types of pollution and extreme climatic changes. Since many of these changes are resulted from human activities and a lack of understanding of the environment, the development of culture and environmental education are considered to be the major initiatives in solving these problems. International Changes of the environment on one hand and the development of environmentally destructive processes in the country, as in many developing countries have led that issue of environmental protection than the focus of policy makers and decision makers in the country. In this paper we review the development plans of the country then we study status of environmental education and training and practice in the five-year plans, important goals of environmental education and activities required to achieve these goals is proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Environment
  • Development Plans
  • popular culture