با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت محیط‌زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

4 استاد یار گروه مدیریت محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

5 دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

10.30473/ee.2022.62742.2472

چکیده

در بیمارستان‌ها طیف وسیعی از زباله تولید می‌شود. زباله‌های حاصل از بخش‌های اداری و آشپزخانه از نوع مواد زاید خانگی است و زباله‌های ناشی از اتاق عمل کاملاً عفونی بوده و مواد زاید خطرناک به‌حساب می‌آیند. به عبارتی حدود ۷۵ تا ۹۰ درصد پسماندهای تولیدی در بیمارستان‌ها، شبه خانگی (معمولی) و ۱۰ تا ۲۵ درصد پسماندهای خطرناک محسوب می‌شوند. هدف از مطالعه حاضر شناسایی عوامل مؤثر در مدیریت پسماندهای ویژه درمانی به‌منظور تجزیه‌وتحلیل این عوامل و تعیین اثرگذارترین آن‌ها جهت بهبود کیفیت مدیریت این‌گونه پسماندها بوده است. ارزیابی‌های انجام‌شده بر اساس تکنیک دلفی فازی و استخراج اطلاعات مربوط به پرسشنامه‌های جامعه آماری ۳۵ نفری از خبرگان حوزه مدیریت پسماند با ضریب آلفای کرونباخ ۸۸۲/۰ بوده که طبق یافته‌های پژوهش از ۴۵ شاخص تأثیرگذار شناسایی‌شده، خبرگان بر روی تأثیر ۱۲ شاخص اصلی اجماع کامل داشتند که جهت مدل‌سازی مدیریت این‌گونه پسماندها به‌کارگیری شوند. طبق رتبه‌بندی صورت گرفته شاخص «میزان بودجه اختصاصی به برنامه‌های آموزشی در بیمارستان» با درصد اجماع ۹۲ درصد رتبه اول را در این بخش داشته و تأثیرگذارترین شاخص در مدیریت پسماندهای بیمارستانی می‌باشد. «میزان بودجه اختصاصی به مدیریت پسماندهای بیمارستانی»، «میزان بودجه اختصاصی به نظارت‌های دوره‌ای بر عملکرد مراکز تولیدکننده»، «تعداد اتوکلاوهای فعال در مراکز درمانی موردقرارداد» به ترتیب با درصد اجماع‌های ۸۹، ۸۸ و ۸۶ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند و شاخص جمعیت نیز با درصد اجماع ۷۷ درصد در رتبه آخر قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Prioritize the most important effective indexes in hospital waste management and the position of education

نویسندگان [English]

  • saeedeh karimi 1
  • lobat taghavi 2
  • Nematollah Jaafarzadeh Haghighi Fard 3
  • jamal ghodoosi 4
  • Ruhollah mahmoodkhany 5

1 Waste Managment Organization Of Tehran

2 Natural Resources and Environment Faculty, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Health Faculty, Jundishapur University of Medical Sciences , Ahvaz, Iran

4 Department of Environmental Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

5 Health and Medical Engineering Faculty,Azad University of Medical Sciences ,Tehran.Iran

چکیده [English]

 
Hospitals produce a wide range of waste. Office waste and kitchen waste are household waste, while operating room waste is highly contaminated and considered hazardous waste. In other words, about 75 to 90 percent of the waste generated in hospitals is quasi-domestic and ordinary and 10 to 25 percent of hazardous hospital waste is generated. The aim of this study was to identify the effective factors in the management of special medical waste in order to analyze these factors and determine the most effective ones to improve the quality of management of such wastes. evaluations based on Fuzzy Delphi technique, and extracting information about the questionnaires of a statistical population of 35 experts in the field of waste management with a Cronbach's alpha coefficient of 0.882, used from 45 effective indexes identified, experts had full consensus on the impact of 12 main indexes to be used to model the management of such waste. According to the ranking, the "amount of dedicated budget to educational programs in the hospital" index with a consensus percentage of 92 percent has the first rank in this section and it is the most effective index in hospital waste management. "The amount of Dedicated budget to hospital waste management", "the amount of Dedicated budget for periodic monitoring of the performance of production centers", "Number of active autoclaves in contracted medical centers" place with a percentage of consensus of 89, 88 and 86 percent, respectively. Also population index is ranked last with a consensus of 77 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management indexes
  • hospital waste
  • Delphi fuzzy